Přihlášení:
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Nazelené hry

Nalezených her: 132
Pravidla:
První člen družiny rozžehne svíčku a běží s ní na určené místo a zpět, nato ji odevzdá dalšímu. Vyhrává to družstvo, jehož poslední člen doběhne nejdříve. Zhasne-li některému ze závodníků svíčka, musí se vrátit ke startu, rozžehnout ji a znovu vyběhnout. Nesmí se užívat žádných stínidel kromě ruky.

Pomůcky:
svíčky - kolik družstev, tolik svíček

Legenda:
-

7 - -
8 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
kdykoli
Pravidla:
Hra probíhá současně s běžnou činností (při schůzce, během výpravy,...). Každý hráč obdrží na začátku hry pět lístečků, a zároveň se vyhlásí slovo, které bude během hry tabu (např. ano, ne, já,...). Kdo tabu vysloví, předá svůj lísteček tomu, kdo ho upozornil. Kdo už žádný lísteček nemá, vypadává ze hry. Vítězí ten, kdo má lístečků na konci hry nejvíce.

Pomůcky:
Lístečky (5 pro každého hráče)

Legenda:
-

6 - -
5 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Každý hráč dostane tužku a papír, na který napíše asi deset písmen, kdy písmena jsou od sebe vzdálená asi 5 cm a žádné se nesmí opakovat. Tento papír pak každý hráč pošle o jednoho hráče vlevo. Teď doplní předepsaný papír tak, aby vznikl telegramový vzkaz, jehož slova budou začínat předepsanými písmeny. Telegramy nakonec čteme nahlas.

Pomůcky:
Tužka a papír pro každého hráče

Legenda:
-

7 - -
3 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Hráči se postaví do kruhu a první řekne: "jedna", druhý: "dva" a třetí jen tleskne. Čísla 3 , 5, 7 se nesmí vyslovit a jen se tleskají. Čísla jako 35, 53, 75... se tleskají podle toho, kolik je tam nevyslovitelných čísel. Začíná se od znovu když to někdo splete.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

6 - -
4 - 30
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Jde o zkoušku hmatu. Vedoucí si připraví hromádku různých mincí (koruny, dvoukoruny, pětikoruny, desetikoruny, dvacetikoruny, padesátikoruny), od každé víc kusů. Hráči potom se zavázanýma očima postupně a na čas roztřiďují mince na hromádky stejného druhu. Vítězí ten hráč, který seřadí mince do hromádek správně a navíc nejrychleji. Možná je i obměna, kdy se místo mincí použijí knoflíky se dvěma a čtyřmi dírkami.

Pomůcky:
hromádka různých mincí (koruny, dvoukoruny, pětikoruny, desetikoruny, dvacetikoruny, padesátikoruny), od každé víc kusů (popřípadě kromádka knoflíků se dvěma a čtyřmi dírkami), šátek, stopky

Legenda:
-

6 - -
4 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Vybraný jedinec-rytíř, usedne na židli a na hlavu, či spíš až na ramena je mu umístěna rytířská helma - plechový nebo plastový kýbl. Pak jej někdo z ostatních hráčů uctivě osloví jménem,např. "Haló, rytíři Martine!" Rytíř Martin má pochopitelně za úkol poznat kdo ho volal. Pokud uhodl, volající k němu přistoupí sejme mu helmu a zaujme jeho místo. Pokud rytíř neuhodne, volající přistoupí a lehce (!) zaklepe na helmu se slovy "Omyl, rytíři Martine". U menších dětí pak doporučuji sejmou přilbu a vystřídat, u starších naopak nechat rytíře "podusit" dokud neuhodne.

Pomůcky:
Kýbl - plechový, plastový nebo jiná přiměřeně velká nádoba do které se vejde hlava.

Legenda:
Představte si hrdinného rytíře, který má nějaký klasický pohádkový úkol typu poznat která je ta pravá... ale ouha, rytířská helma je mu velká a otvor pro oči je jinde než oči rytířovy. Zkrátka rytíř nic nevidí a hlasy zvenčí jsou pod tím zatr... plechem taky zkreslené ...

5 - -
5 - 20
~do 15 minut (hodně krátká)
kdykoli
Pravidla:
Hra probíhá současně s běžnou činností (nejlépe během táborového dne). Vedoucí připraví složené lístečky, pro každého hráče jeden. Všechny jsou prázdné, pouze jeden je označený, označuje upíra. Kdo si ho vylosuje, nesmí to dát nijak najevo. Jeho úkolem je, nadělat ze zbytku hráčů upíry. To provádí naznačením škrcení jiného hráče (chytí ho oběma rukama lehce okolo krku) a nikdo ho u toho nesmí přistihnout (kromě oběti a jiných upírů). Upír nesmí škrtit v týpí. Po zaškrcení se hráč stává upírem a jeho vrah ho obeznámí s tím, kdo už je také upírem. Každý, kdo je upír, pracuje na zvyšování počtu upírů. Pokud má hráč neupír podezření, že je někdo upír, může ho veřejně obvinit (sejdou se hráči a soudí obviněného). Obviněný se může hájit, ostatní se ho mohou ptát, nakonec hlasují o tom, zda ho ukamenují nebo ne. Pokud ho odsoudí, hází na něj papírové koule nebo ponožky vyplněné kousky látek. Po ukamenování odsouzený hráč už nehraje, nesmí ani radit, kdo je upír, a prozradí, zda byl odsouzen spravedlivě. Pokud podezřelého hráči neodsoudí, hraje dál. Hra končí ve chvíli, kdy se poslední hráč stane upírem.

Pomůcky:
Lístečky papíru (pro každého hráče jeden), pytlík nebo miska (pro umístění lístečků), případně papírové koule nebo ponožky vyplněné kousky látek

Legenda:
-

10 - -
10 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
podrobná pravidla najdete v přiloženém souboru

Pomůcky:
seznam pomůcek najdete v přiloženém souboru

Legenda:
Hra je zasazena do roku 1989 v komunistickém Československu a obsahuje reference na skutečné události i osoby. Její děj je ale smyšlený. Staví proti sobě dva týmy – na jedné straně jsou odpůrci režimu, na druhé příslušníci státní bezpečnosti. Odpůrci režimu plánují ilegální překročení hranic, agenti StB se snaží dopadnout je dříve, než se jim to podaří. Jde o čas - každý z týmů musí složit správně trojmístný kód, kterým odemkne tajnou schránku. Odpůrci režimu v ní najdou klíč ke svobodě, příslušníci tajné policie klíč k donucovacím prostředkům, kterými potrestají narušitele státních hranic dřív, než se dostanou za čáru.

7 - -
10 - 30
> 1 hodina (dlouhá)
ve dne
Pravidla:
Jeden z hráčů je námořníkem, ostatní sedí v kruhu. Námořník přistoupí k některému hráči a řekne: "Jedu na severní pól, chceš něco poslat Eskymákům ?" Oslovený musí jmenovat nějakou věc, která je v místnosti a začíná stejným písmenem jako jeho jméno. Námořník tuto věc vezme, obejde s ní přístav (tj. kruh) a ptá se dalšího. Kdo si nic nevymyslí, stává se námořníkem a musí převzít všechny dary a chodit s nimi dál kolem kruhu. Když námořník obejde všechny hráče, položí hromadu věcí na zem a volá: "Haló, Eskymáci, to vám posílá Evropa!" Na to se všichni hráči vrhnou k hromadě věcí a každý se snaží co nejrychleji zmocnit své věci a dát ji na původní místo. Prohrává ten kdo je poslední.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

6 - -
5 - 20
~do 30 minut (krátká)
ve dne
Pravidla:
Hráči si připraví papír a tužku. Vedoucí jim připraví nějaké delší slovo, které si hráči zapíší. Z jeho písmen se pak každý snaží vymyslet co největší počet existujících slov. Smí se používat pouze písmena základního zadaného slova a jen tolikrát, kolikrát se v základním zadaném slově skutečně vyskytují, háčky a čárky se nesmí měnit. Uznávají se pouze podstatná jména v prvním pádě jednotného čísla, která mají alespoň tři písmena. Po uplynutí předem stanoveného časového limitu si hráči spočítají svá slova. Hráči pak postupně čtou svá slova nahlas, a pokud někdo nějaké slovo má také, nahlásí ho a hráči si ho v seznamu škrtnou. Vítězí ten, kdo má nejvíce slov, která nemá nikdo jiný.

Pomůcky:
Tužka a papír pro každého hráče, případně předem připravený seznam slov

Legenda:
-

10 - -
3 - 10
~do 15 minut (hodně krátká)
ve dne