Přihlášení:
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Nazelené hry

Nalezených her: 132
Pravidla:
Vedoucí si připraví nějaké delší podstatné jméno v prvním pádě jednotného čísla a po písmenech ho rozepíše na kartičky. Každá kartička tedy obsahuje jedno písmeno a vedoucí je schová po místnosti tak, aby bylo vždy písmeno na kartičce vidět. Potom vedoucí prozradí hráčům, kolik kartiček mají hledat. Každý hráč hraje sám za sebe, pokud si všimne kartičky, nenápadně si zapíše její písmeno, dokud jich nemá celkový počet. Nakonec se snaží ze všech písmen poskládat podstatné jméno v prvním pádě jednotného čísla. Vítězí ten, kdo slovo vytvoří jako první.

Pomůcky:
kartičky s písmeny, tužka a papír pro každého hráče

Legenda:
-

8 - -
3 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Vybere se jedno pismenko a to se musi postupne objevovat na 1,2,3,4,5 atd. místě. příklad: Auto mAma mrAk kubA

Pomůcky:
papír a tužka

Legenda:
-

7 - -
2 - 15
~do 15 minut (hodně krátká)
kdykoli
Pravidla:
Nahlas se přečte 24 zcela neznámých namátkových slov. Jednou pomalu a zřetelně, potom ještě jednou, ale již bez přestávek mezi jednotlivými slovy. Poté hráči napíší slova, která si zapamatovali. Po vyhodnocení není špatné vysvětlit, co které slovo znamená. poznámka: Pokud je to na schůzce dětí, použijme třeba i po atlasech flory a fauny tak např. vrápenec, biotop, pižmoň, šplhač, myšok, nelma, ježdík ...., u starších a dospělých lze použít cizí slova např. kang, fabion, gabarit, marginální, sofistikovaný ...nebo něco z atlasu světa.

Pomůcky:
tužky a papíry

Legenda:
-

7 - -
3 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
kdykoli
Pravidla:
Vedoucí připraví několik stejných nádobek (kelímků, hrníčků, mističek), ve kterých jsou aromatické předměty (káva, ocet, kakao, kůže, cibule,...). Hráči chodí jeden po druhém a na pět sekund přičichnou se zavázanýma očima ke každé nádobce. Na závěr mají jednu minutu na to, aby zapsali, které předměty rozeznali. Pozn.: Je možné tutéž hru obměnit tak, že hráči mají každý svou lžičku a poznávají podle chuti jedlé potraviny nebo jsou připraveny věci výrazného tvaru a hráči je poznávají po hmatu.

Pomůcky:
Šátek za zavázání očí pro každého hráče, několik stejných nádobek s aromatickými předměty, potravinami s výraznou chutí nebo předměty výrazného tvaru, tužka a papír pro každého hráče.

Legenda:
-

5 - -
3 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Hráči se rozdělí do družstev a mají za úkol shromáždit v určitém čase na určité místo co nejvíce věcí, podle zadání. 1)co nejvíce předmětů začínajících na nějaké písmeno abecedy 2)od každého písmene abecedy jeden předmět a zaplnit tak co nejvíce písmen abecedy 3)věci začínající na písmena, která tvoří vedoucím vyřčené slovo

Pomůcky:
-

Legenda:
-

6 - -
6 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Dva hráči se posadí proti sobě, do úst si každý vloží lžíci (koncem napřed) a na lžíci si položí ořech. Úkolem obou hráčů je shodit ořech soupeře pouze pomocí své lžíce v ústech (drknutím lžící o lžíci). Vítězí ten hráč, který shodí soupeřův ořech a navíc mu jeho nespadne, případně vítězí ten hráč, kterému ořech nespadne první. Také je možné provést jako turnaj více dvojic.

Pomůcky:
pro každého hráče lžíce a ořech

Legenda:
-

5 - -
2 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Dvě skupiny hráčů sedí na protilehlých stranách stolu. Vedoucí mezi ně vhodí hrací kostku. Když kostka zůstane ležet např. lichým číslem vzhůru, hráči na levé straně stolu se začnou smát a smějí se celých patnáct sekund. Jejich soupeři na pravé straně stolu musí zachovat kamennou tvář. Kdo z nich by se třeba jen usmál, padne do zajetí. Musí vstát a postavit se za řadu sedících protivníků. Když uplyne stanovená lhůta, vedoucí řekne stop – a na levé straně stolu opět zavládne klid. Zbytek času až do konce celé minuty mají hráči na odpočinek a soustředění. Potom vedoucí znovu vrhne kostku. - prohraje ta strana, která se dřív octne v zajetí - při časovém omezení hry zvítězí ta strana, která má více zajatců

Pomůcky:
kostka stopky

Legenda:
-

7 - -
8 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
kdykoli
Pravidla:
Každý hráč obdrží dvacet hrachových kuliček. Pak se postupně postaví hráči před židli a předehnou se přes ni a přes opěradlo, kterého se nesmí dotknout. Za židlí je postavená láhev, do které hráči postupně spouští hrášky. Vítězí hráč, který se trefí nejvíce hrášky do lahve. Židle se nesmí hráč vůbec dotýkat a nesmí ji obkročit.

Pomůcky:
20 kuliček hrachu pro každého hráče, 1 židle, 1 láhev

Legenda:
-

6 - -
3 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Vedoucí říká různá témata (barva, číslo, jméno, město,…) a každý hráč na papír napíše to, o kterém si myslí, že napíše většina. Za každé slovo získá hráč tolik bodů, kolik hráčů dané slovo napsalo. Vyhrává hráč s největším počtem bodů.

Pomůcky:
Tužka a papír pro každého hráče

Legenda:
-

8 - -
4 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
kdykoli
Pravidla:
Hráči se rozdělí do skupin po šesti členech. Jednotlivé skupiny potom obdrží různé štafetové úkoly. Např. a)předávat minci z jednoho hřbetu ruky na druhý (celá skupina má jednu minci) b)rychle jíst sušenky, přitom další hráč začíná jíst tehdy, když jeho předchůdce má sežvýkáno natolik, že pískne (každý člen štafety má svou sušenku) c)apod.

Pomůcky:
jedna mince pro každé družstvo, jedna sušenka pro každého hráče, další pomůcky podle vlastních štafetových úkolů

Legenda:
-

4 - -
8 - -
nelze říct
ve dne