Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Přihlášení

  • přihlásit se smí jen člen LLM
  • přihl. jméno a heslo je stejné, jako do registru OP
Informace
Počet her: 225

Nazelené hry

Nalezených her: 96
Pravidla:
Vedoucí si připraví větší kartičky. Na každou napíše nějaké krátké přísloví nebo moudro, které je ovšem zašifrované. Kartičky potom rozmístí po lese. Hráči se rozdělí do družstev, která hledají nápisy. Ty si pečlivě přepíší a následně je společně rozluští. Pro šifrování je vhodné použít morseovku, napsat text pozpátku po jednotlivých slovech, napsat text do dvou řádků (první písmeno je v prvním řádku, druhé v druhém, třetí v prvním, čtvrté v druhém,…), napsat text „emenkou“ (napíše se abeceda za sebe až po M a od N se píše zprava doleva na dolní řádek a písmena prvního řádku se potom zaměňují za písmena druhého řádku), napsat text tak, aby mezi každými dvěma písmeny bylo vloženo libovolné jiné písmeno a text tak vznikl čtením každého druhého písmena zprávy, apod. Vítězí družstvo, které jako první správně vyluští všechny texty.

Pomůcky:
šifrované zprávy, tužka a papír pro každého hráče

Legenda:
-

logickána postřehna rozvojpoznávacíměstopříroda
10 - -
6 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči se rozdělí do skupin po šesti členech. Jednotlivé skupiny potom obdrží různé štafetové úkoly. Např. a)předávat minci z jednoho hřbetu ruky na druhý (celá skupina má jednu minci) b)rychle jíst sušenky, přitom další hráč začíná jíst tehdy, když jeho předchůdce má sežvýkáno natolik, že pískne (každý člen štafety má svou sušenku) c)apod.

Pomůcky:
jedna mince pro každé družstvo, jedna sušenka pro každého hráče, další pomůcky podle vlastních štafetových úkolů

Legenda:
-

na postřehna rozvojodpočinkováměstomístnostpříroda
4 - -
8 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Každý hráč dostane tužku a papír, na který napíše asi deset písmen, kdy písmena jsou od sebe vzdálená asi 5 cm a žádné se nesmí opakovat. Tento papír pak každý hráč pošle o jednoho hráče vlevo. Teď doplní předepsaný papír tak, aby vznikl telegramový vzkaz, jehož slova budou začínat předepsanými písmeny. Telegramy nakonec čteme nahlas.

Pomůcky:
Tužka a papír pro každého hráče

Legenda:
-

logickána rozvojmístnostna cestách
7 - -
3 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Hráči se postaví vedle sebe na kládu nebo lávku. Vedoucí potom zadá pravidlo, podle kterého se mají hráči bez mluvení na této lávce seřadit. Přitom nesmí lávku opustit. Kritéria řazení mohou být různá, např.: výška, délka vlasů, velikost nohy, datum narození, apod.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

logickána rozvojna znalostipohybovápříroda
10 - -
5 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Jde o zkoušku hmatu. Vedoucí si připraví hromádku různých mincí (koruny, dvoukoruny, pětikoruny, desetikoruny, dvacetikoruny, padesátikoruny), od každé víc kusů. Hráči potom se zavázanýma očima postupně a na čas roztřiďují mince na hromádky stejného druhu. Vítězí ten hráč, který seřadí mince do hromádek správně a navíc nejrychleji. Možná je i obměna, kdy se místo mincí použijí knoflíky se dvěma a čtyřmi dírkami.

Pomůcky:
hromádka různých mincí (koruny, dvoukoruny, pětikoruny, desetikoruny, dvacetikoruny, padesátikoruny), od každé víc kusů (popřípadě kromádka knoflíků se dvěma a čtyřmi dírkami), šátek, stopky

Legenda:
-

logickána rozvojmístnostpříroda
6 - -
4 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Před snídaní vedoucí zjistí, co všechno má k dispozici za jídlo na snídani. Pak napíše lístečky, na každém bude jeden kus nějaké potraviny, například rohlík, máslo, marmeláda, mouka, sůl, olej, voda, placka nebo ocet. Základních potravin (placka, rohlík), by mělo být dost na každého hráče, doplňkových, jako je máslo nebo marmeláda už o něco míň, bonusových (sušenka, čokoláda) opravdu málo a speciálních (ocet) je jen na zpestření. Kartičky s mazadly představují množství potřebné na namazání jednoho kousku pečiva. Pokud snídáte placky, které mají hráči napřed vyrobit, pak se mouka počítá v množství na jednu placku. Tyto kartičky vedoucí rozhází po louce. Každý hráč si po probuzení musí jít nasbírat snídani na louku. Kdo vstane později, nic na něj nezbude. Je ale třeba dát limit na jednotlivé potraviny na osobu pro směnění za skutečné jídlo. To hráče donutí vyměňovat jídlo mezi sebou. Potom si hráči kartičky v kuchyni u vedoucího vymění kartičky za jídlo.

Pomůcky:
kartičky s jídlem, jídlo

Legenda:
-

akčnína postřehna rozvojpříroda
10 - -
5 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Jeden hráč představuje vlka, ostatní pak stádo ovcí. Ovce se odeberou do lesa, kde se usadí na předem domluveném místě. Vlk se k nim po chvilce začne nenápadně plížit. Ovce zatím v klidu sedí na svém místě až do doby, kdy jeden z nich spatří vlka a potom se stádo rozprchne. V tuto chvíli může vlk začít pronásledovat ovce otevřeně. Šikovný vlk se může nepozorovaně dostat až ke stádu, pak má větší šanci někoho ulovit. Pokud vlk uloví ovci dříve, než opustí les, vymění si s ní do další hry roli.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

akčnína rozvojpohybovápříroda
8 - -
6 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Doporučuji si přečíst přiložené soubory, kde je vše zmíněno. Tvar jednotlivých objektů, ať už každý pořadatel hry vymyslí sám. Bodování - viz tabulka v přiloženém souboru. Hra je původně koncipována pro 3 družstva - lze operativně měnit podle počtu hráčů. Příprava této hry je velmi pracná a náročná, ale vyplatí se! Je to dost změna oproti klasickým hrám i bojovkám. ---------------- v terénu jsou k dispozici tyto suroviny: stavební a různý jiný materiál M léky L potraviny P textil a oblečení O jiné věci – chemikálie,.. J ¨ každý tým má vymezenou 1 základnu, kde jsou všichni jeho hráči i nasbírané suroviny před okolím chráněni. hráči se v týmu rozdělí na: sběrače – sbírají suroviny (po jednom!) a nosí je do základny, dávají pozor na bojovníky, proti kterým se mohou bránit jen útěkem. Ve vlastní základně jsou „v domečku“. bojovníky – pohybují se po území s koulemi a okrádají cizí sběrače i bojovníky (dotykem nebo koulí). Okradený hráč musí bojovníkovi předat všechny své suroviny (sběrač – max. 1) a musí se jít oživit k oživovacímu stromu, odkud nadále může pokračovat. Bojovníci nemohou suroviny sbírat. Surovin mohou nést max 10. Když bojovník získá suroviny a celkový počet je větší než 5, musí přebytečné suroviny nechat na místě okradení. Může si vybrat, které tam nechá. Suroviny jsou na zemi a mohou je proto pak sbírat zas jen sběrači. Bodyguardi povoleni:o) Během hry si hráči v týmu mohou úlohy měnit. Každý ale maximálně jednou. Parcely se nekradou. týmy ve svých základnách vybavují parcely (kartičky se čtverečky 10x10 bez rohů). Do těch umísťují různé objekty, které můžou obstarat ve směnárně výměnou za suroviny (viz níže). Na začátku hry má každý tým jednu parcelu. Může jich však získat a vybavovat více(viz níže). V každě parcele jsou dva sloupy (nosné pilíře) vybraveny černě. Nelze s nimi hnout. Umísťování objektů do parcely: tým si musí napřed umístit vchod objekty se nesmějí navzájem překrývat, nesmějí být ani přes sloupy ke každému objektu musí vést od vchodu chodba, za objekt bez spojení se vchodem se nepočítají body. Chodba je „cesta“ alespoň o šířce 1 čtvereček. 2 stejné objekty nesmějí spolu sousedit, ani se dotýkat rohem. vše se dělá ve směnárně směnárna – místo pevně dané a vyznačené. V okolí 10 m se nesmí bojovat. Její součástí je oživovací strom. Nemusí být stále otevřena. Obstarávají se zde objekty do parcel výměnou za suroviny (viz tabulka). Po předání surovin obchodník (organizátor) zaznačí týmu do parcely objekt, který si koupil. Rozložení obektu do parcely si tým volí sám, ale po zakreslení už není možné objekt přesouvat. Obstarávat objekty může tedy jen bojovník, protože jedině on unese požadovaný počet surovin. hra se hraje na čas. Konec bude oznámen dopředu. Vítězí tým, který zísjá nejvíc bodů. Body se získávají za objekty a ukončování parcel.

Pomůcky:
- parcely (10 ks) - karty 10x10 cm s vyznačenými čárami po 1 cm. Vznikne tak síť 10x10 čtverečků, odstřihnou se z ní rožky - celkem bude 96 čtverečků. Vybarví se na ní 2 libovolné čtverečky (ty simulují sloupy). Do parcel se pak ve směnárně zakreslují objekty - kartičky se surovinami - á 60ks - uzlovačky na vyznačení základen lano nebo provázek na vyznačení směnárny - koule na gumě pro bojovníky

Legenda:
Všude je chaos, zmatek. Po zhlédnutí nevídaného zeleného úkazu na obloze 99% populace osleplo. Je tu však malá skupina, která chce čelit osudu a postavit se nebezpečným Trifidům (rostliny s jedovatýmy šlahouny, schopny pohybu - dokáží vysunout oddenek ze země a přemístit jej). Jedním z prvních úkolů je pořádně se připravit a vybudovat základny. Hra je díky své složitosti určena spíše pro starší hráče (13 je opravdu minimum)

akčnílogickána postřehna rozvojpohybovápříroda
13 - -
12 - -
> 1 hodina (dlouhá)
ve dne
Pravidla:
Jeden z hráčů je námořníkem, ostatní sedí v kruhu. Námořník přistoupí k některému hráči a řekne: "Jedu na severní pól, chceš něco poslat Eskymákům ?" Oslovený musí jmenovat nějakou věc, která je v místnosti a začíná stejným písmenem jako jeho jméno. Námořník tuto věc vezme, obejde s ní přístav (tj. kruh) a ptá se dalšího. Kdo si nic nevymyslí, stává se námořníkem a musí převzít všechny dary a chodit s nimi dál kolem kruhu. Když námořník obejde všechny hráče, položí hromadu věcí na zem a volá: "Haló, Eskymáci, to vám posílá Evropa!" Na to se všichni hráči vrhnou k hromadě věcí a každý se snaží co nejrychleji zmocnit své věci a dát ji na původní místo. Prohrává ten kdo je poslední.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

na rozvojmístnost
6 - -
5 - 20
~do 30 minut (krátká)
ve dne
Pravidla:
Hráči si připraví papír a tužku. Vedoucí jim připraví nějaké delší slovo, které si hráči zapíší. Z jeho písmen se pak každý snaží vymyslet co největší počet existujících slov. Smí se používat pouze písmena základního zadaného slova a jen tolikrát, kolikrát se v základním zadaném slově skutečně vyskytují, háčky a čárky se nesmí měnit. Uznávají se pouze podstatná jména v prvním pádě jednotného čísla, která mají alespoň tři písmena. Po uplynutí předem stanoveného časového limitu si hráči spočítají svá slova. Hráči pak postupně čtou svá slova nahlas, a pokud někdo nějaké slovo má také, nahlásí ho a hráči si ho v seznamu škrtnou. Vítězí ten, kdo má nejvíce slov, která nemá nikdo jiný.

Pomůcky:
Tužka a papír pro každého hráče, případně předem připravený seznam slov

Legenda:
-

logickána rozvojmístnost
10 - -
3 - 10
~do 15 minut (hodně krátká)
ve dne
Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1; e-mail: ustredi(zavináč)woodcraft(tečka)cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net