Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Přihlášení

  • přihlásit se smí jen člen LLM
  • přihl. jméno a heslo je stejné, jako do registru OP
Informace
Počet her: 226

Nazelené hry

Nalezených her: 96
Pravidla:
Vedoucí připraví proužky papíru, které připevní na tělo jednoho hráče. Některé proužky je možné dát do kapes, za pásek, jiné se dají přišpendlit kamkoli po těle. Tento hráč představuje ptáka ohniváka. Pak vedoucí ohnivákovi zaváže oči šátkem a vysílá postupně jednotlivé hráče, aby se ohnivákovi pokusili sebrat vždy jeden proužek papíru, aniž by je ohnivák uslyšel a dotkl se jich. Koho se ohnivák dotkne, je ze hry vyřazen. Každý hráč má na ulovení proužku pouze 30 vteřin. Hráči se postupně střídají, dokud má ohnivák nějaké proužky. Vítězí ten, kdo ulovil nejvíce proužků.

Pomůcky:
alespoň tolik proužků papíru, kolik je hráčů, 1 šátek

Legenda:
-

na postřehna rozvojměstomístnostpříroda
6 - -
4 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Všichni hráči se usadí do kruhu a jednoho vyšlou za dveře. Pak si zvolí nějakou známou píseň a rozdělí si mezi sebe jednu její sloku tak, aby každý v kruhu měl jedno slovo. Nato zavolají hráče zpět, aby vypátral, která píseň byla vybrána. Zjistí to pomocí otázek, které jim klade. Ptá se na cokoli, ale tázaný vždy odpoví libovolnou, i s otázkou nesouvisející větou, která ovšem musí obsahovat jeho slovo ve správném tvaru. Když píseň uhodne, jde za dveře další hráč.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

logickána rozvojna znalostiodpočinkovámístnostna cestáchpříroda
8 - -
5 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči se rozdělí na dvě skupiny a posadí se čelem k sobě. Jedna skupina začne zpívat písničku (musí ji zpívat alespoň dva lidé ze skupiny) a druhá skupina se snaží vymyslet písničku, ve které je alespoň jedno slovo (mimo zájmen, předložek, spojek, částic a citoslovcí) stejné, jako v té, kterou zpívá první skupina. Musí ji začít zpívat dřív, než stihne předešlá skupina přezpívat jednu až dvě sloky. Pokud to stihne, pokračuje první skupina navázáním jiné písničky (písně se nesmí opakovat). Pokud skupina navazující píseň nenapadne, prohrává. Možná obměna: Vedoucí určí jedno slovo, na které musí skupiny střídavě vymýšlet písně (zazpívat jednu až dvě sloky) tak dlouho, dokud jedné skupině nedojdou nápady a tím prohraje.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

logickána rozvojna znalostipoznávacímístnostna cestáchpříroda
7 - -
6 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Na hladkém stole nakreslíme křídou dvojitou klikatou čáru. Ta představuje trať, po které hráči foukají papírovou kuličku z jednoho konce stolu na druhý. Tato trať je široká asi 4cm. Kdo vyfoukne svou kuličku z trati, začíná od začátku. Každému se měří čas. Pozn.: Je možná obměna, kdy se za vítěze považuje ten, kdo na jeden pokus dofouká svou kuličku nejdál.

Pomůcky:
Křída, papírová kulička, stopky na měření času

Legenda:
-

na rozvojmístnost
6 - -
2 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Vedoucí ováže obyčejným málo utaženým uzlem okolo silného kmene stromu několik provázků. Každý je v jiné výšce a uzly jsou otočené pokaždé jiným směrem. Jeden hráč potom představuje slepého hlídače, proto má oči zavázané šátkem. Tento hlídač obchází kmen a chytá ostatní hráče, kteří se snaží odvázat provázky. Koho se hlídač dotkne, vypadává ze hry. Kdo odváže a odnese si provázek, smí si ho nechat na památku své obratnosti.

Pomůcky:
provázky, šátek

Legenda:
-

akčnílogickána postřehna rozvojměstopříroda
9 - -
4 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Vedoucí použijí svačinu všech hráčů, rozdělí ji na více částí, podle počtu skupin a hráčů v nich. Každé skupině schová jídlo někde v lese v okolí tábora. Skupinám hráčů potom rozdá kopie map okolí tábora, kde je naznačeno místo, kde je ukryt poklad. Potom skupiny vyjdou do terénu hledat. Na místě vyznačeném na mapě pak najdou obálku s dalšími pokyny pro hledání. Např. kolik kroků kam mají jít, apod. Když tam skupina dojde, najde další obálku. Ta opět skupinu nasměruje ke svačinám. Skupina, která se vrátí první do tábora, vyhrává.

Pomůcky:
svačiny, kopie map, obálky s úkoly

Legenda:
-

logickána postřehna rozvojpohybovápříroda
10 - -
4 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči se rozdělí na dvojice. Vedoucí hry umístí nepozorovaně v místnosti nějakou silně aromatickou věc. Dvojice se rozdělí na psovody a čmuchaly. Každý psovod zaváže svému čmuchalovy oči a vedoucí vpustí dvojice do místnosti. Čmuchal se snaží co nejrychleji zjistit po čichu, kam vedoucí věc uschoval. Když se mu to podaří, oznámí to dvojice rozhodčímu. Vítězí ta dvojice, která je nejrychlejší. V dalším kole se psovod a čmuchal vymění. Možná obměna: místo čichu se využívá sluchu a hledají např. tikající hodinky.

Pomůcky:
šátky, aromatická věc

Legenda:
-

na rozvojmístnost
6 - -
3 - 15
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Prvním úkolem je vytvořit ponorky. Jejich ideální počet (aby hra byla rozumně hratelná) je 3 - 4. Hráče rozdělíme tedy do stejně velkých skupin. Jak ponorka vypadá? Hráči si stoupnou za sebe do zástupu a chytnou za pas nebo za ramena kolegu stojícího před ním. Všichni až na posledního v zástupu mají zavázané oči šátkem. Poslední má funkci kormidelníka a řídí ponorku. Jak se ponorka ovládá? Skupina (ponorka) si předem domluví signály, které budou řídit její pohyb. A protože pod vodou není nic slyšet, musí to být neverbální signály (např. poklepání na levé rameno = zatoč doleva, ťuknutí do zad = stůj). Jeden speciální signál bude vyčleněn pro "vystřelení torpéda". Signály vysílá kormidelník a každý z ponorky musí předat signál dopředu (signály se vysílají postupně a než dojdou na začátek k ponorky, dochází k jejich zpoždění). Kormidelník ani ostatní části ponorky nesmí mluvit!! Jakmile signál "vystřel torpédo" dojde k prvnímu v zástupu (začátek ponorky), ten se stává torpédem, opouští ponorku a běží co nejrovněji dokáže. Snaží se zasáhnout cizí ponorku. Vystřelením torpéda se ponorka zkracuje o jeden článek. Každá ponorka má tolik torpéd z kolika se skládá lidí - 3. (tzn. základem lodi je kormidelník + dva články ponorky - tato ponorka už nemůže střílet) Kdy je ponorka potopena? Ponorka je potopena, pokud je zasažena torpédem (stačí jakýkoliv dotyk s kýmkoliv z ponorky) nebo pokud se roztrhne (rozdělí se na 2 a víc částí - nepočítá se při vystřelení torpéda) nebo pokud narazí do vraku (viz níže). Je-li ponorka potopena, hráči si mohou rozvázat oči a sednou si na zem tam, kde skončili - tvoří vrak. Nadále musí však vydržet v tichosti. Začátek hry? Ponorky jsou rozmístěny do krajů vytyčeného území tak, aby byly všechny zhruba stejně od sebe (čím dál, tím líp). Na pokyn "teď" se ponorky musí rozjet. Konec hry? Hra končí, když ve hře zůstane poslední ponorka, nebo pokud jsou už všechny ponorky bez torpéd. Cíl hry? Zůstat co nejdéle ve hře a sestřelit co nejvíce ponorek (aby nedocházelo k zašívání:o)) Bezpečnost Hru musí řídit alespoň jeden poměrně schopný organizátor, který dává pozor na vystřelená torpéda a srážky ponorek s případnými překážkami. Hra měla zatím vždy, když jsem ji pořádal poměrně velký úspěch a bavila. Rozhodně nezůstalo u zahrání jednoho kola. Obecně platí, že čím větří počet lidí, tím lepší hra je, lépe se organizuje a hlavně lépe vypadá:o)

Pomůcky:
šátek pro každého, louka - přehledné prostranství

Legenda:
Život pod hlubinou není jednoduchý. Zkuste třeba jen ovládat ponorku! Souboj týmů, které tvoří ponorky, se utkají po mořskou hladinou

akčnína rozvojodpočinkovápříroda
10 - -
12 - -
~do 30 minut (krátká)
ve dne
Pravidla:
Hraje se nejlépe v bazénu. Hráči se chytnou okraje bazénu tak, aby byli dostatečně daleko od sebe. Na znamení začátku hry se ponoří pod vodu. Kdykoliv se libovolný hráč může vynořit, je zde ale nebezpečí, že když ho někdo uvidí, jak má hlavu nad vodou, může vykřiknout jeho jméno a vyřadit ho tak ze hry. Pokud někdo při vykřiknutí jména splete, vypadá ze hry sám. Vítězí ten, kdo vydrží pod vodou nevyřazen nejdéle.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

akčnína postřehna rozvojpohybováve vodě
10 - -
5 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči mají za úkol napsat co nejdelší souvislou povídku. Smí ale použít pouze slova, která začínají některým z čtyř předem určených písmen.

Pomůcky:
Tužka a papír pro každého hráče

Legenda:
-

logickána rozvojmístnostna cestáchpříroda
10 - -
3 - 15
~do 30 minut (krátká)
ve dne