Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Přihlášení

  • přihlásit se smí jen člen LLM
  • přihl. jméno a heslo je stejné, jako do registru OP
Informace
Počet her: 225

Nazelené hry

Nalezených her: 96
Pravidla:
Hráči se rozdělí do nejméně dvou skupin po alespoň třech hráčích. Každá skupina obdrží dostatečně krátké lano, které si provléknou všichni hráči mezi nohama. Na smluvené znamení vyběhnou skupiny k předem určenému cíli, ten oběhnou a vrátí se na start. Celou dobu si přidržují lano mezi nohama. Pokud jim vyklouzne, vrací se skupina na start a běží od začátku. Vítězí skupina, která doběhne jako první. Může se hrát několik kol. Obměna: Hráči mohou běžet pozadu nebo se zavázanýma očima

Pomůcky:
Lano (případně prádelní šňůra) pro každé družstvo

Legenda:
-

na rozvojpohybováměstopříroda
5 - -
6 - -
~do 30 minut (krátká)
ve dne
Pravidla:
Vedoucí představuje sultána, sedí v čele kruhu, patřičně se rozvaluje a tváří a svými rozmary trápí své poddané, tedy ostatní hráče. V našem případě sultán nesnáší vždy nějaké písmeno, proto například řekne, že dnes nesnáší písmeno A. A pak se ptá, co mu poddaní připraví k večeři. Hráči po kruhu vyjmenovávají jednotlivé pokrmy, ale nesmí obsahovat zakázané písmeno, tedy v tomto případě A. Kdo zaváhá déle než tři vteřiny, nebo řekne jídlo, které už řekl někdo jiný, předstoupí před sultána a ten mu na čelo namaluje ohořelým korkem nebo barvou na obličej čárku. Sultán v průběhu hry mění své otázky i písmena, která nemůže vystát. Zakazuje souhlásky i samohlásky a nechává si doporučovat květiny a zvířata do paláce, ptá se po řekách, horách a městech své říše, apod. Vítězí ten hráč, který má nejméně čárek na čele.

Pomůcky:
korek a zápalky nebo barvy na obličej, příp. připravený seznam otázek

Legenda:
-

logickána rozvojměstomístnostna cestáchpříroda
8 - -
6 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Vedoucí na louce napne v prostoru, kde jsou keře a stromy silnější nit tak, aby často měnila směr a občas se i překřížila. Prvnímu hráči zaváže oči a měří mu čas, za jak dlouho projde poslepu labyrintem. Když trasu projde, vypustí vedoucí dalšího hráče, kterému měří čas. Vítězí ten hráč, který projde trasu nejrychleji. Hráč který nit přetrhne, je diskvalifikován.

Pomůcky:
pevná nit, stopky, tužka a papír

Legenda:
Tato hra se hraje podle vzoru řecké báje o Theseovi, který prošel Labyrintem, aby zabil Mínotaura, což se mu podařilo díky princezně Ariadně a její zlaté niti, která ho vyvedla z bludiště.

na rozvojměstopříroda
6 - -
3 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči si seženou každý svůj proutek a jdou jednotlivě ve dvouminutových intervalech po sobě k vedoucímu, který leží na zemi a má zavřené oči. Hráči mají za úkol přiblížit se k vedoucímu tak tiše, že to vedoucí nepostřehne a položit vedle něj svůj proutek a stejně opatrně se opět odplížit. Pokud se hráč prozradí nějakým hlukem nebo šramotem, otevře vedoucí oči a posadí se. Hráč tak pochopí, že pro něj hra skončila. Vedoucí si potom znovu lehne a čeká na dalšího hráče. Vítězí všichni, kterým se podaří splnit úkol.

Pomůcky:
proutek pro každého hráče

Legenda:
-

na rozvojpohybovápříroda
8 - -
3 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Jeden hráč dostane píšťalku. Ten představuje uprchlého vězně. Má chvíli navíc na to, aby někam odběhl - ne příliš daleko. Poté začne pískat na píšťalku a od této chvíle pískne každých 15 vteřin. Ostatní hráči chvíli po něm vyjdou, aby ho hledali. Každý hraje za sebe. Jakmile zaslechnou zvuk píšťalky, snaží se hráče najít a chytit. Vítězí hráč, který uprchlíka chytí jako první.

Pomůcky:
píšťalka

Legenda:
-

na postřehna rozvojpohybováměstopříroda
9 - -
6 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Hráči se rozdělí do dvou skupin. Na louce vyznačíme velký kruh, který představuje ostrov, a uprostřed něj jsou želvy, které mají za úkol dostat se z ostrova. Mohou chodit jen po čtyřech a pozpátku a k tomu ještě se zdviženým zadečkem. Ostatní hráči představují lovce a jsou kolem ostrova a snaží se želvám bránit v cestě – např. lovec vezme želvu a přivede ji zpátky, nebo se jí postaví do cesty... Želva, která utekla, vítězí. Hraje se do konce časového limitu.

Pomůcky:
provaz na vyznačení území

Legenda:
-

na postřehna rozvojpohybováměstomístnostpříroda
7 - -
8 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Vedoucí dá hráčům večer, asi tak dvě hodiny před setměním, hráčům za úkol se ve dvojicích vzájemně umělecky nebo indiánsky pomalovat v obličeji. Jde o to, aby obličej byl z větší části pomalovaný. Potom si od hráčů vyžádá pod nějakou záminkou doklady totožnosti. Nakonec všem hráčům zaváže oči, naloží je do auta a rozveze po okolí do vzdálenosti od 15 do 30 km za tábor (záleží na věku a schopnostech hráčů). Hráči si s sebou nic neberou. Po jednom až dvojicích (záleží na věku a schopnostech hráčů) je vedoucí vysazuje a odvádí kousek od auta. Tam jim odváže oči, předá doklady totožnosti, mapu a buzolu a zapečetěnou obálku poslední záchrany s bankovkou a mincemi (na nouzovou dopravu do tábora, příp. telefon, apod.). Jediné, co hráči řekne je, že se musí do sedmi hodin ráno vrátit do tábora (podle vzdálenosti od tábora i později, např. do jedenácti hodin dopoledne). Když vedoucí rozveze všechny hráče, čeká v táboře, až se mu všichni rozvezení vrátí. Hráči po vysazení nevědí, kde jsou, musí se dostat k nějakému výraznému bodu, najít se na mapě a vydat se podle ní do tábora. Nemohou se příliš ptát na cestu, protože je noc a navíc jsou pomalovaní.

Pomůcky:
auto, barvy na obličej, šátek pro každého hráče, mapy a buzoly, zapečetěné obálky poslední záchrany s bankovkou a mincemi (na nouzovou dopravu do tábora, příp. na telefon, apod.)

Legenda:
-

akčnílogickána rozvojna znalostipohybovápoznávacípříroda
14 - -
4 - -
> 1 hodina (dlouhá)
v noci
Pravidla:
Každý hráč dostane stejný kus papíru, ze kterého má trháním vyrobit co nejdelší pruh (jeden kus). Vítězí hráč s nejdelším pruhem. Možná je i obměna, kdy hráči obdrží každý jedno jablko, které loupou a nejdelší pruh se vyrábí z jablečných slupek.

Pomůcky:
papír pro každého hráče (případně jablko a nůž pro každého hráče)

Legenda:
-

na rozvojodpočinkovámístnostpříroda
9 - -
3 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Do misky nebo na talířek se položí 15 kusů nějakých plodů (žaludů, fazolí, apod.) a losem se rozhodne, který hráč začne. Potom hráči střídavě odebírají jeden až pět kusů plodů, podle vlastního uvážení. Prohrává ten hráč, který odebere poslední plod. Lze provádět turnaje.

Pomůcky:
miska nebo talířek s 15ti kusy nějakých plodů (žaludů, fazolí, apod.)

Legenda:
-

logickána rozvojměstomístnostna cestáchpříroda
8 - -
2 - 2
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Účelem této hry je projít několik stanovišť a splnit je jako tým poslepu. Popíšu, jak jsme to zrealizovali my, variacím se meze nekladou. Večer jsme dětem udělali malý ohňostroj (zapojili jsme zelenou barvu) tak, aby ho viděli ti "správní hráči". Tři hráče (hrály 3 týmy) jsme si odvedli stranou tak, aby ohňostroj neviděli. Vysvětlení "co že se to venku stalo" jsme se vyhli a poslali děti spát. Jediné co jsme řekli bylo, ať si nechají po ruce šátek, že ho určitě budou potřebovat. Ráno byly děti vzbuzeny hlasem z rádia (nahraná správa spolu s písničkami): "Milí posluchači, zdraví vas rádio Impuls a Petr Holik. Právě dohráli Iné kafe a za malou chvíli tu budeme mít pro vas Raky v práci, pro ty, kteří se snad chystají do práce, ale ještě predtim jsou tu šokujíci regionální zprávy! Včera v nočních hodinách došlo k nevídaným úkazům. Stovky obyvatel našeho kraje byly svědky nevysvětlitelných výbuchů po celém kraji doprovazených zeleným světlem. Zatím se u všech zúčastněných projevila slepota, se kterou si naší přední odborníci neví rady. Významný australský antropolog přichází s novou teorií o nápoji složeného z acetaminu a kyseliny fosforečné, který by mohl tuto vadu odstranit. Jakmile se dovíme nové zprávy, ihned vás informujeme. A teď něco ze sportu. Fotbalisté Slávie opět dostali nafrak. Tentokrát získal jejich skalp Arsenal Londýn s vysokou výhrou 7:0 na domácím Emirates Stadiu. Pripomeňme jen, že před dvěma týdny Slávisté ostudně prohráli v brněnské Líšni 4:3. A teď už slibovaní Kabáti:" Po té se řeklo, že ti kdož viděli zelené úkazy, oslepli, ať si proto uvážou šátek přes oči. Oznámilo se složení týmů, ve kterých budou hráči celou dobu hrát. Pikantní bylo, že úkaz viděli i někteří vedoucí, a ti byli vpasováni do týmů. V každém týmu byl jeden hráč, který viděl (byl večer odveden tak, aby neviděl zelený ohňostroj) a jeden vedoucí, který viděl (taktéž neviděl ohňostroj) - pro ochranu a kontrolu. A začal den. Vidoucí se museli o své slepé svěřence v týmu postarat - obléct, vyčistit zuby, nachystat snídani, uklidit. Dopředu se oznámilo, kdy se vyráží do terénu pro ozdravné sérum. V okolí bylo 6 stanovišť, které musely týmy v libovolném pořadí navštívit a plnit úkoly. Vyhrál tým, který si počínal na stanovištích nejlépe. Vidoucí vedoucí na stanovišti mimo to, že hrál, fungoval zároveň jako rozhodčí a zapisoval výkony. Taktéž se staral o bezpečnost, ale navigaci pomocí mapy, transport a organizaci musel řídit vidoucí hráč. Úkoly: 1) Manipulace na vrakovišti vidouci musí provést zbytek skupiny pripravenou drahou (vymezena dvojicemi koliku). Nesmi se jich dotýkat, musí je navigovat z předem určeného místa, ze ktereho se nesmějí hnout. Slepí se drží za ruce (nesmí se pustit). Měří se čas, za který družina projde dráhou - za každy dotyk kolíku se pričítá čas 1 minuta. 2) Visutý most hráči musí všichni přejít po lanech (dvě natažená lana - jedno na ruce a jedno na nohy)- po slepu celou drahu. Kdokoli spadne, musi začít celou dráhu znova. Počítá se výsledný čas 3) Semena rostlin Je potřeba najít a zničit semena rostlin. V terénu se na stromy zavěsí nafukovací balónky tak, aby na sebe vzájemně nebyly vidět - muselo se chvíli hledat. Start začína u prvního balónku. Slepi hráči se snaží trefit kamínky balónek zavěšený na stromě (ničí semena Trifidů). Házet se smí ze vzdálenosti 5 m, vidoucí mohou slepce nastavit.. hráči se v hodech musí pravidelně střídat. Až někdo trefí, vidoucí se snaží hledat další balónek a pak zbylou skupinu k němu odvedou.. takhle se to opakuje až do posledního balonku. Počítá se čas. 4) Oheň kamarád Na rozumném místě se utvoří ohniště a slepí hráči mají za úkol rozdělat oheň poslepu.. Vidoucí mohou radit a dbát na bezpečnost, ale nesmí se slepými manipulovat. Dřevo a hlavně šáší (kdo neví, co je šáší, tak je to chrumda nebo tak nějak) by mělo být nachystané, sirky a svíčky by měla mít každá skupina u sebe. 5) Předávání materiálu vytvoří se pásmo o šířce 5m. Vidoucí se postaví na 1 stranu, slepí na druhou. Ukolem je, aby slepí chytili balón, který jim hážou vidoucí z "druhé strany". Když balón spadne, vidoucí si pro něj může jít, ale házet musí opět z "druhé strany". Každy slepý musí chytit balón (aby neumřel hlady) alespoň 1x. Je to na čas. 6) Chůdy Závod na chůdach. Celý tým by měl na chůdách něco ujít. Pozor na bezpečnost! Po absolvování všech úkolů se vrací zpět na start, kde za odměnu získají ozdravné sérum. Po jeho vypití slepí vidí - sundají si šátek. Posledním nečekaným úkolem je poznat, z jakých ingrediencí je nápoj složen (my měli mošt a v něm pepř, majoránku a červenou papriku). Jednalo se o nevšední zážitek, který hlavně díky dlouhé slepotě nebude jen tak zapomennut. Pozor na bezpečnost a sklony k podvodům - některé děti se neubránily podvodům a občas se koukaly - velké penalizace a přednášení o fair-play. Některým dětem může být po dlouhé době bez vidění špatně - připravit se na to.

Pomůcky:
šátek pro každého stopky do každého týmu mapa okolí pro každý tým balón sirky a svíčky nafukovací balónky lana chůdy nějaký "ohňostroj"

Legenda:
Nevídaný úkaz! Obloha je poseta množstvím zeleně svítivých meteoritů, které ozařují celou oblohu. Lidé po celém světě žasnou na dosud nespatřenou krásu. Ale ráno, co se nastane - chaos. Všichni, kdo zelené záblesky viděli, oslepli. Malé procento lidí si zrak uchránilo a vydávají se do ulic. Zatím nikdo netuší, že užitkové rostliny zvané Trifid se vymkly kontrole. Trifid je asi 2 m vysoká rostlina pěstovaná pro svůj jediněčný rostlinný olej. Má však svá specifika - může se pohybovat (vytáhnout oddenek ze země a přesunout se o pár metrů a oddenek opět zapustit) a z okvětních listů mohou vymrštit šlahoun, který způsobí smrtelné popálení. A protože Trifid je inteligentní rostlina, útočí na protivníkovu největší slabinu - oči. Doposud byli Trifidi pevně v ohradách a podstupovali kleštění šlahounů, ale teď po oslepnutí většiny populace se dostaly ven a množí se. - soustava her motivovaných knihou J. Wyndhama "Den Trifidů" Prvním úkolem bude dovést své přátele k vědci, který snad vynalezl lék na obnovu zraku.

akčnína postřehna rozvojpohybovápříroda
12 - -
12 - -
> 1 hodina (dlouhá)
ve dne
Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1; e-mail: ustredi(zavináč)woodcraft(tečka)cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net