Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Přihlášení

  • přihlásit se smí jen člen LLM
  • přihl. jméno a heslo je stejné, jako do registru OP
Informace
Počet her: 225

Nazelené hry

Nalezených her: 96
Pravidla:
Pro každého hráče připravíme lavor plný vody, do kterého dáme dvě jablka. Každý hráč si dá ruce za záda a jablka loví ústy. Kdo vytáhne jablko ústy nejdřív, vítězí. Pokud hraje více hráčů, ale lavorů je méně, mohou se u lavorů střídat. Potom je vhodné čas hráčům měřit a vítězem je hráč s nejkratším časem.

Pomůcky:
lavory s pitnou vodou, jablka

Legenda:
-

na rozvojodpočinkovápohybováměstomístnostpříroda
7 - -
2 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
První hráč řekne první slovo (vykopává), druhý hráč v duchu vymyslí slovo začínající na poslední dvě písmena slova , které první hráč vykopl. Toto slovo smí ostatním pouze popsat bez použití slovního základu. Další hráč slovo v duchu dekóduje a vymyslí slovo začínající na jeho poslední dvě písmena. Toto slovo nahlas všem popíše stejně jako druhý hráč. Pokud je možné si vyložit popis slova různými způsoby (např. kytka, květina) má si hráč, který je na řadě v duchu vybrat možnou variantu slova. Pokud hráč nemůže vymyslet slovo, může: a) blafovat - vymyslet si cokoliv (typycky "ženské/mužské jméno") b) vrací kolo předcházejícímu hráči - ten pokud: 1) zná nějaké slovo na poslední dvě písmenka, která poslal dalšímu hráči, vyhrál. Hráč, který slovo nevěděl, prohrál a může buď vypadnout z kola nebo zahájí novou hru vykopáváním (záleží na dohodě). 2) nezná slovo, protože blafoval. Pak vypadává blafující (nebo vykopává).

Pomůcky:
-

Legenda:
Jedná se o jinou variantu hry slovní kopaná

logickána rozvojjinéměstomístnostna cestáchpříroda
10 - -
2 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Hráči se rozdělí do dvou skupin. Členové jedné skupiny se za ušima potřou česnekem nebo cibulí, členové druhé skupiny se za ušima postříkají voňavkou. Potom si všichni hráči zaváží oči šátkem a pohybují se „počtyřech“ na vymezeném prostoru. Přitom nesmí mluvit. Když se potkají, očichají se. Pokud jsou cítit rozdílně, musí jeden druhého povalit na záda. Hráč povalený na záda si sundá šátek a odchází ze hry. Vítězí ten, kdo zůstane ve hře nejdéle.

Pomůcky:
Česnek nebo cibule, voňavka, šátek pro každého hráče

Legenda:
-

na rozvojodpočinkovápříroda
5 - -
8 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči se rozdělí do stejně početných týmů. ak se všichni postaví za startovní čáru. Úkolem týmu je dosáhnout od startovní čáry co nejdál. Z každého týmu si první hráč lehne na zem, roztáhne se co nejdál může, ale když se dotkne nějakou částí těla země, musí ji tam nechat (je přilepena v medu). Druhý hráč po něm přeleze a položí se za něj - opět jakmile se dotkne něčím země, musí to nechat přilepené. Takhle se pokračuje až do posledního hráče. Tým který se takto dostane nejdál vyhrál. Nehraje se na čas, ale týmy hrají paralelně, aby nevznikala přílišná časová prodleva. Pozor na bezpečnost - hru musí hrát rozumní lidé, pozor na šlapání na choulostivá místa. Hra není vhodná pro váhově přetížené jedince:o)

Pomůcky:
-

Legenda:
Víte jak se pohybují mravenci po medu?

na rozvojpohybovámístnostpříroda
10 - -
8 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
ve dne
Pravidla:
Hráči se rozdělí do dvou a více skupin. V každé skupině se určí jeden menší hráč, který bude představovat mumii. Každá skupina dostane jednu roli toaletního papíru, kterou má za úkol co nejrychleji omotat mumii. Vítězí ta skupina, která svou mumii omotala nejdříve a co nejkvalitněji.

Pomůcky:
role toaletního papíru pro každé družstvo

Legenda:
-

na rozvojodpočinkovámístnost
5 - -
4 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Hráči se rozdělí do dvou až čtyř družstev a potom si hráči sednou do kruhu. Přitom se drží pořadí, že vedle sebe sedí první hráč prvního družstva, vedle něj první hráč druhého družstva, vedle něj první hráč třetího družstva,…, potom sedí druhý hráč prvního družstva, vedle něj druhý hráč druhého družstva, vedle něj druhý hráč třetího družstva, ..., potom sedí třetí hráč prvního družstva, vedle něj třetí hráč druhého družstva, vedle něj třetí hráč třetího družstva, atd. První hráč se postaví, zhluboka se nadechne a začne obcházet nebo obíhat kruh proti směru hodinových ručiček. Od chvíle, kdy se zvedne do chvíle, kdy se opět posadí na své místo se nesmí nadechnout. Aby bylo patrné, že po nádechu nedýchá, neustále nahlas říká hu-tu-tu-tu... Během obcházení (obíhání) kruhu si nesmí hráč ani přidechnout, ani přestat „tutat“. Pokud hráč kruh obejde (oběhne) jednou, získá jeden bod. Za každé další celé kolo získá další bod (za 3 kola získá 3 body, za 5 kol získá 5 bodů, apod.). Pokud ale některé kolo nedokončil, nadechl se dříve, než si sedl, nezíská bod žádný, ani za již obejitá (oběhnutá) kola. Potom obchází (obíhá) jeho soused po kruhu, pak další, atd. Nakonec si hráči v družstvu body sečtou a vítězí to družstvo, které má na konci kruhu nejvíce bodů.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

na rozvojodpočinkováměstomístnostpříroda
9 - -
6 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Jeden hráč si v noci, kdy je tma, zaváže oči a dostene do ruky baterku. Představuje maják. Ostatní kolem něj utvoří kruh s poloměrem okolo 20 metrů. Na předem zvolený signál se všichni snaží dostat k majáku. Pokud ten někoho slyší, posvítí daným směrem baterkou. Když se strefí a osvítí hráče, který způsobil hluk, tak onen osvícený zůstane stát a dál se nehýbe. Vítězí ten, kdo se první dotkne prostředního, aniž by byl osvícen, případně ten, kdo se dostane nejblíž k majáku.

Pomůcky:
baterka, šátek

Legenda:
-

na postřehna rozvojměstopříroda
7 - -
6 - -
nelze říct
v noci
Pravidla:
Hráči se postaví po dvojicích nebo trojicích na startovní čáru ke kolíku zatlučenému v zemi (asi 20 cm nad zemí). Na smluvený signál se kolíku chytí rukou a začnou rotovat kolem něj – musí se dokola otočit sedmkrát. Potom vyběhnou k cílové čáře (umístěné asi 20 m od startovní). Kdo doběhne první, dostane bod a oklikou se vrací zpět ke startu. Cestu k cíli však komplikuje motající se hlava. Hráč, který upadne, musí udělat na místě ještě dalších pět otáček a pokračovat v cestě. V dalším kole na startu se přidá několik otáček navíc. Vyhrává hráč s největším počtem bodů.

Pomůcky:
kolíky

Legenda:
-

na rozvojpohybováměstopříroda
8 - -
4 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Vedoucí si připraví větší kartičky. Na každou napíše její číslo a za něj potom nějaké delší přísloví nebo moudro. Kartiček by mělo být 10–15 kusů. Tyto kartičky potom rozvěsí v terénu (na kmeny stromů, na kameny, apod.) tak, aby jejich čísla nešla za sebou. Každý hráč pak dostane hrací kartu, kde jsou napsaná čísla kartiček (od jedné do deseti až patnácti) a může se vydat do terénu hledat kartičky. Jakmile nějakou spatří, zapamatuje si přesné znění přísloví i jeho číslo a běží na určené místo k vedoucímu, který má v ruce papír se soupisem všech přísloví i jejich čísel. Tomu řekne větu, kterou si zapamatoval a její číslo. Pokud si ji zapamatoval naprosto přesně, vedoucí mu na jeho hrací kartě zakroužkuje příslušné číslo. Pokud se jen malinko splete, zavrtí vedoucí hlavou a nic mu nezapíše. Nato se hráči vrací do hry pro další přísloví. Hra končí ve chvíli, kdy jeden hráč dosáhne zakroužkování všech čísel na své hrací kartě. Pořadí umístění hráčů se určí podle počtu zakroužkovaných čísel na hracích kartách ostatních hráčů. Pro starší hráče je zde těžší varianta, kdy vedoucí, ještě před sdělením zapamatovaného, položí hráči jednoduchou otázku, na kterou musí odpovědět. Ten se pak na několik vteřin přestane soustředit na své přísloví...

Pomůcky:
kartičky s příslovími, papírky pro hrací karty hráčů, seznam všech přísloví a jejich čísel, tužka pro vedoucího

Legenda:
-

logickána postřehna rozvojpohybováměstopříroda
10 - -
4 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Rozdělíme se na dvojce, ale lze mít i skupiny po více lidech. Jeden hráč je "ovládající", zbytek jsou roboti. Ovládající smí jendoduchýma příkazama (jdi, otoč se doleva, sedni atp.) ovládat na dálku svého robota, resp. své roboty. Roboti mají zavázané oči šátkem a poslouchají příkazy "ovládajícího". Ovládající musí na dálku své roboty navigovat tak, aby splnili nějaký úkol - třeba přinést něco ze země. pzn: osvědčilo se nám, že ovládající musí své roboty zapnout - je to docela legrační.

Pomůcky:
šátek

Legenda:
Máme roboty na dálkové ovládaní. A s jejich pomocí je nutné plnit úkoly.

na rozvojodpočinkovápoznávacíměstomístnostpříroda
5 - -
2 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
kdykoli
Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1; e-mail: ustredi(zavináč)woodcraft(tečka)cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net