Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Přihlášení

  • přihlásit se smí jen člen LLM
  • přihl. jméno a heslo je stejné, jako do registru OP
Informace
Počet her: 226

Nazelené hry

Nalezených her: 14
Pravidla:
Nahlas se přečte 24 zcela neznámých namátkových slov. Jednou pomalu a zřetelně, potom ještě jednou, ale již bez přestávek mezi jednotlivými slovy. Poté hráči napíší slova, která si zapamatovali. Po vyhodnocení není špatné vysvětlit, co které slovo znamená. poznámka: Pokud je to na schůzce dětí, použijme třeba i po atlasech flory a fauny tak např. vrápenec, biotop, pižmoň, šplhač, myšok, nelma, ježdík ...., u starších a dospělých lze použít cizí slova např. kang, fabion, gabarit, marginální, sofistikovaný ...nebo něco z atlasu světa.

Pomůcky:
tužky a papíry

Legenda:
-

na rozvojpoznávacímístnost
7 - -
3 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
kdykoli
Pravidla:
Vedoucí připraví několik stejných nádobek (kelímků, hrníčků, mističek), ve kterých jsou aromatické předměty (káva, ocet, kakao, kůže, cibule,...). Hráči chodí jeden po druhém a na pět sekund přičichnou se zavázanýma očima ke každé nádobce. Na závěr mají jednu minutu na to, aby zapsali, které předměty rozeznali. Pozn.: Je možné tutéž hru obměnit tak, že hráči mají každý svou lžičku a poznávají podle chuti jedlé potraviny nebo jsou připraveny věci výrazného tvaru a hráči je poznávají po hmatu.

Pomůcky:
Šátek za zavázání očí pro každého hráče, několik stejných nádobek s aromatickými předměty, potravinami s výraznou chutí nebo předměty výrazného tvaru, tužka a papír pro každého hráče.

Legenda:
-

logickána rozvojna znalostipoznávacímístnost
5 - -
3 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Vedoucí si připraví větší kartičky. Na každou napíše nějaké krátké přísloví nebo moudro, které je ovšem zašifrované. Kartičky potom rozmístí po lese. Hráči se rozdělí do družstev, která hledají nápisy. Ty si pečlivě přepíší a následně je společně rozluští. Pro šifrování je vhodné použít morseovku, napsat text pozpátku po jednotlivých slovech, napsat text do dvou řádků (první písmeno je v prvním řádku, druhé v druhém, třetí v prvním, čtvrté v druhém,…), napsat text „emenkou“ (napíše se abeceda za sebe až po M a od N se píše zprava doleva na dolní řádek a písmena prvního řádku se potom zaměňují za písmena druhého řádku), napsat text tak, aby mezi každými dvěma písmeny bylo vloženo libovolné jiné písmeno a text tak vznikl čtením každého druhého písmena zprávy, apod. Vítězí družstvo, které jako první správně vyluští všechny texty.

Pomůcky:
šifrované zprávy, tužka a papír pro každého hráče

Legenda:
-

logickána postřehna rozvojpoznávacíměstopříroda
10 - -
6 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Vedoucí si připraví 25 kartiček s obrázky a čtvercovou síť o 25 polích. Do každého pole napíše čitelně název jednoho obrázku na kartičce. Hráči se seřadí na druhém konci místnosti než je šachovnice a po jednom k ní přistupují. Kartičky pak vedoucí předá prvnímu hráči. Ten přistoupí k šachovnici a má za úkol v co nejkratším čase položit kartičky na políčka s jejich názvy – správně. Vedoucí dohlíží na správnost a měří čas. Pak přistoupí další hráč. Kdo se při kladení kartiček splete, je vyřazen. Vítězí hráč, který byl nejrychlejší z těch, kdo umístili kartičky správně.

Pomůcky:
stopky, tužka a papír na zapisování času, šachovnice s 25 políčky, 25 kartiček s obrázky mapových značek, s obrázky listů stromů, s obrázky tvaru stromů, s obrázky plodů, s obrázky uzlů, s obrázky bylin, s obrázky hmyzu, s obrázky motýlů, s obrázky brouků, s obrázky ryb, s obrázky ptáků, apod.

Legenda:
-

logickána znalostipoznávacímístnost
9 - -
3 - -
nelze říct
ve dne