Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Přihlášení

  • přihlásit se smí jen člen LLM
  • přihl. jméno a heslo je stejné, jako do registru OP
Informace
Počet her: 225

Nazelené hry

Nalezených her: 92
Pravidla:
Hraje se tak, že se hráči rozdělí do dvou stejně početných skupin. Vedoucí se postaví doprostřed velkého rovného prostoru. Hráči každého družstva se postaví vedle sebe do řady a chytí se za ruce. Každá řada se postaví vedle vedoucího - jedna po levici a čelem ve směru, kterým se vedoucí dívá, druhá po pravici, ale opačným směrem a vždy první hráč každé řady se chytí za ruku s vedoucím. Tak vznikne vrtule vrtulníku. Potom se vedoucí začne otáčet okolo své osy a rozpohybuje tak i poslední hráče v každé řadě až se točí celý vrtulník. Doporučuji, aby na koncích obou řad byli zdatnější běžci, protože mají nejdelší trasu oběhu.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

odpočinkovápohybovápříroda
5 - -
8 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Doporučuji si přečíst přiložené soubory, kde je vše zmíněno. Tvar jednotlivých objektů, ať už každý pořadatel hry vymyslí sám. Bodování - viz tabulka v přiloženém souboru. Hra je původně koncipována pro 3 družstva - lze operativně měnit podle počtu hráčů. Příprava této hry je velmi pracná a náročná, ale vyplatí se! Je to dost změna oproti klasickým hrám i bojovkám. ---------------- v terénu jsou k dispozici tyto suroviny: stavební a různý jiný materiál M léky L potraviny P textil a oblečení O jiné věci – chemikálie,.. J ¨ každý tým má vymezenou 1 základnu, kde jsou všichni jeho hráči i nasbírané suroviny před okolím chráněni. hráči se v týmu rozdělí na: sběrače – sbírají suroviny (po jednom!) a nosí je do základny, dávají pozor na bojovníky, proti kterým se mohou bránit jen útěkem. Ve vlastní základně jsou „v domečku“. bojovníky – pohybují se po území s koulemi a okrádají cizí sběrače i bojovníky (dotykem nebo koulí). Okradený hráč musí bojovníkovi předat všechny své suroviny (sběrač – max. 1) a musí se jít oživit k oživovacímu stromu, odkud nadále může pokračovat. Bojovníci nemohou suroviny sbírat. Surovin mohou nést max 10. Když bojovník získá suroviny a celkový počet je větší než 5, musí přebytečné suroviny nechat na místě okradení. Může si vybrat, které tam nechá. Suroviny jsou na zemi a mohou je proto pak sbírat zas jen sběrači. Bodyguardi povoleni:o) Během hry si hráči v týmu mohou úlohy měnit. Každý ale maximálně jednou. Parcely se nekradou. týmy ve svých základnách vybavují parcely (kartičky se čtverečky 10x10 bez rohů). Do těch umísťují různé objekty, které můžou obstarat ve směnárně výměnou za suroviny (viz níže). Na začátku hry má každý tým jednu parcelu. Může jich však získat a vybavovat více(viz níže). V každě parcele jsou dva sloupy (nosné pilíře) vybraveny černě. Nelze s nimi hnout. Umísťování objektů do parcely: tým si musí napřed umístit vchod objekty se nesmějí navzájem překrývat, nesmějí být ani přes sloupy ke každému objektu musí vést od vchodu chodba, za objekt bez spojení se vchodem se nepočítají body. Chodba je „cesta“ alespoň o šířce 1 čtvereček. 2 stejné objekty nesmějí spolu sousedit, ani se dotýkat rohem. vše se dělá ve směnárně směnárna – místo pevně dané a vyznačené. V okolí 10 m se nesmí bojovat. Její součástí je oživovací strom. Nemusí být stále otevřena. Obstarávají se zde objekty do parcel výměnou za suroviny (viz tabulka). Po předání surovin obchodník (organizátor) zaznačí týmu do parcely objekt, který si koupil. Rozložení obektu do parcely si tým volí sám, ale po zakreslení už není možné objekt přesouvat. Obstarávat objekty může tedy jen bojovník, protože jedině on unese požadovaný počet surovin. hra se hraje na čas. Konec bude oznámen dopředu. Vítězí tým, který zísjá nejvíc bodů. Body se získávají za objekty a ukončování parcel.

Pomůcky:
- parcely (10 ks) - karty 10x10 cm s vyznačenými čárami po 1 cm. Vznikne tak síť 10x10 čtverečků, odstřihnou se z ní rožky - celkem bude 96 čtverečků. Vybarví se na ní 2 libovolné čtverečky (ty simulují sloupy). Do parcel se pak ve směnárně zakreslují objekty - kartičky se surovinami - á 60ks - uzlovačky na vyznačení základen lano nebo provázek na vyznačení směnárny - koule na gumě pro bojovníky

Legenda:
Všude je chaos, zmatek. Po zhlédnutí nevídaného zeleného úkazu na obloze 99% populace osleplo. Je tu však malá skupina, která chce čelit osudu a postavit se nebezpečným Trifidům (rostliny s jedovatýmy šlahouny, schopny pohybu - dokáží vysunout oddenek ze země a přemístit jej). Jedním z prvních úkolů je pořádně se připravit a vybudovat základny. Hra je díky své složitosti určena spíše pro starší hráče (13 je opravdu minimum)

akčnílogickána postřehna rozvojpohybovápříroda
13 - -
12 - -
> 1 hodina (dlouhá)
ve dne
Pravidla:
Jeden hráč se postaví s rukama předpaženýma a mezi dlaněmi lehce drží asi metr dlouhý prut. Druhý hráč se postaví proti němu a zdvihne jednu ruku tak, aby měl prsty asi dvacet centimetrů nad prutem. První hráč v určitém okamžiku prut upustí a druhý hráč ho musí chytit dřív, než se prut dotkne podlahy. Pokud se mu to podaří, získá bod. Pak se hráči vymění. Vítězí ten, kdo má z dvaceti opakování více bodů.

Pomůcky:
asi 1 metr dlouhý prut

Legenda:
-

na postřehna rozvojpohybováměstomístnostpříroda
6 - -
2 - 2
~do 30 minut (krátká)
ve dne
Pravidla:
Stůl se křídou nebo provázkem rozdělí na úseky – každý hráč hlídá jeden úsek. Všichni hráči se posadí okolo stolu a předloktím se opřou o desku stolu. Vedoucí pak nad stolem upustí pírko a hráči se ho snaží foukáním udržet ve vzduchu, nebo alespoň mimo svůj úsek stolu. Komu spadne pírko na jeho úsek stolu nebo na jeho úseku pírko stůl opustilo a spadlo na zem, nebo koho se dotklo, získává trestný bod.

Pomůcky:
pírko, křída nebo provázek

Legenda:
-

na postřehodpočinkovápohybovámístnost
7 - -
4 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráče rozdělíme do trojic, které se postaví vedle sebe do řady. Prostřední hráč trojice je ale obrácen zády ke směru běhu a oba boční hráči stojí po směru běhu. Všichni se pevně zavěsí v loktech a běží po předem stanovené trase. Vítězí ta trojice, která dosáhne nejlepšího času. Pozn.: Běžet musí všichni tři, nelze si pomáhat nesením prostředního.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

na rozvojpohybováměstopříroda
8 - -
6 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
ve dne
Pravidla:
Všichni hráči musí mít stejné vrstvy oblečení (např. krátké kalhoty, dlouhé kalhoty, triko, svetr, čepici, ponožky, boty na tkaničky). Vedoucí vytyčí rovný úsek dlouhý asi 100 metrů startovní a cílovou čárou. Hráči jsou oblečeni ve veškerém oblečení a před začátkem hry se svlékají a odhazují oblečení po vytyčeném hracím území. Hráči zůstanou jen v plavkách nebo jiném domluveném základním oblečení, které je pro všechny stejné (legíny a tričko, apod.). Postaví se na startovní čáru a na smluvený signál začíná hra. Hráči se musí co nejrychleji dostat do cíle, ale přitom se musí cestou kompletně obléci, včetně zavázání tkaniček. Vítězí hráč, který jako první doběhne oblečený do cíle.

Pomůcky:
stejné vrstvy oblečení (např. krátké kalhoty, dlouhé kalhoty, triko, svetr, čepici, ponožky, boty na tkaničky) pro všechny hráče

Legenda:
-

na rozvojpohybovápříroda
9 - -
3 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči by měli mít všichni obuv na zavazování na tkaničky. Hráči se vyzují a všechny boty dají na jednu hromadu, kde je vedoucí promíchá. Hra začíná na startovní čáře, vzdálené asi 20 metrů od hromady. Na smluvený signál vyběhnou hráči hledat své boty. Jejich úkolem je najít svou obuv, obout se (i tkaničky musí zavázat) a postavit zpět na startovní čáru. Hráči při hledání bot v hromadě mohou nepotřebné boty odhazovat stranou. Vítězí první obutý hráč. Možná obměna: boty se neshromáždí na hromadu, ale jednotlivě se pohází do křoví, ke stromům, roztrousí se podél cesty, po louce, apod. Hráči je tak musí před obutím najít.

Pomůcky:
všichni hráči obuv na zavazování na tkaničky

Legenda:
-

odpočinkovápohybováměstona cestáchpříroda
8 - -
10 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hrajeme ji na území asi 50x50 m. Hráči se rozdělí do dvou stejně silných družstev, viditelně rozlišených. Před zahájením se všichni shromáždí uprostřed louky: vytvoří se kruh, ve kterém stojí střídavě hráči družstva A a družstva B. Každý se podívá nejdříve na souseda po své levé ruce – před ním bude utíkat. Potom na souseda vpravo – toho bude honit. Oba si zapamatuje, aby nezpůsobil zmatek. Když rozhodčí pískne, rozprchnou se hráči na všechny strany. Na druhé písknutí začíná honička, při které je každý současně chytačem i pronásledovaným. Kdo dostane babu, odchází za hrací území a dál už jen přihlíží. Po 3 minutách se ozve ukončovací signál. Vítězí družstvo, kterému zůstalo ve hře více členů.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

pohybováměstopříroda
7 - -
8 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
ve dne
Pravidla:
Hraje se v dostatečně hustém, smíšeném lese v noci po setmění.Třetina hráčů jsou bačové, třetina medvědi a třetina jsou ovce. Ovce mají na krku zvonec. Ve stejnou dobu vstoupí na jednom konci asi 500 metrů dlouhého lesa ovce, na druhém konci bačové a uprostřed jsou medvědi. Bačové hledají ovce, mohou lovit medvědy. Medvědi mohou chytat ovce a musí se vyhýbat bačům. Ovce hledají baču. Medvěd při "lovu" musí "zařvat" a potom chytit ovci. Ovce mu dá život. Bača "střílí" ze vzdálenosti 10m a nemusí chytat. Také medvěd dá v tomto případě "život". Životy se hodnotí plus mínus 10 min. Vyhrává bača, který najde ovci nejdříve.

Pomůcky:
dostatečně hustý les (území cca 500x500m)

Legenda:
-

akčnípohybovápříroda
10 - -
15 - 30
~do 1 hodiny (delší)
v noci
Pravidla:
K židli se položí krabička sirek a hráč se posadí na židli tak, aby krabičku zvedl pusou, aniž by se při tom dotkl země.

Pomůcky:
Židle, krabička sirek

Legenda:
-

odpočinkovápohybovámístnost
5 - -
2 - -
nelze říct
kdykoli
Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1; e-mail: ustredi(zavináč)woodcraft(tečka)cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net