Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Přihlášení

  • přihlásit se smí jen člen LLM
  • přihl. jméno a heslo je stejné, jako do registru OP
Informace
Počet her: 225

Nazelené hry

Nalezených her: 92
Pravidla:
Jeden hráč představuje stopovaného. Má tedy náskok, kdy vyjde do zasněžené krajiny, kde zanechává svoje stopy. Ostatní se po chvilce vypraví za ním. Stopovaný může různě ostatní mást. Vítězí ten, kdo stopovaného první objeví a dotkne se ho. Pokud je v krajině příliš mnoho stop, je možné dát stopovanému hráči např. kečup, který vždy po nějaké vzdálenosti utrousí.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

akčnílogickána postřehna rozvojpohybovápříroda
9 - -
5 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Nejlépe kameny rozloženými přibližně do čtverce označíme pozice jednotlivých stavů. V čele je jeden král, po jeho pravé straně je řada šlechticů (méně než čtvrtina všech hráčů), po jeho levé straně je řada měšťanů (o něco vetší počet než šlechticů) a naproti pozici krále jsou sedláci (zbylí hráči). Hráči na začátku hry mají za úkol z místa startu na znamení vedoucího vyběhnout k hracímu poli s kameny a zabrat si co nejvýhodnější pozici. Samotná hra spočívá v házení míče mezi jednotlivými hráči. Hráč, který má míč, zavolá jméno hráče, kterému chce míč hodit. Tento se pak snaží míč přihrávat tak, aby určený hráč míč nechytil. Musí ho ale hodit do úrovně mezi koleny a hlavou chytajícího hráče a ne dál než půl metru do stran. Hráč smí přihrát míč pouze příslušníkům svého stavu, stavům nižším a nejbližšímu vyššímu stavu, přičemž hierarchie od nejnižšího je sedlák – měšťan – šlechtic – král. Sedlák tedy může hodit míč ostatním sedlákům a měšťanům, měšťan může hodit míč sedlákům, měšťanům i šlechticům a šlechtici a král mohou házet všem. Pokud házející hráč hodí míč nepřesně, musí opustit svůj kámen a míč si přinést. Stejně tak i chytající hráč, pokud dobře hozený míč nechytí. Takto uvolněný kámen se stává volným pro obsazení kterýmkoliv jiným hráčem, který ho obsadí první a jeho bývalý, nyní uvolněný kámen může obsadit opět kdokoliv z dalších hráčů. Podobně může kdokoli z hráčů zabrat pozici jiného, když si všimne, že na svém kameni nestojí, nijak se ho nedotýká. Snahou hráčů je získat co nejvyšší postavení, nejlépe pozici krále. Vedoucí navíc může kdykoli během hry vykřiknout „revoluce“. Všichni hráči musí ihned doběhnout k místu startu, vrátit se a obsadit co nejlepší volné místo.

Pomůcky:
míč, něco, co poslouží k vyznačení stanovišť jednotlivých hráčů (nejlépe kameny)

Legenda:
-

na postřehpohybováměstopříroda
5 - -
12 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči se rozdělí do trojic. Vyberou si mezi sebou jednoho, kterého mají dopravit na druhou stranu nehluboké řeky tak, aby se nenamočil. Pokud se ho dotkne jen kapička vody, trojice se musí vrátit na začátek. Samozřejmě se nesmí cákat na protivníky. Vítězí trojice, která přenesla suchého nejdříve.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

akčnílogickána rozvojpohybováve vodě
10 - -
6 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
První člen družiny rozžehne svíčku a běží s ní na určené místo a zpět, nato ji odevzdá dalšímu. Vyhrává to družstvo, jehož poslední člen doběhne nejdříve. Zhasne-li některému ze závodníků svíčka, musí se vrátit ke startu, rozžehnout ji a znovu vyběhnout. Nesmí se užívat žádných stínidel kromě ruky.

Pomůcky:
svíčky - kolik družstev, tolik svíček

Legenda:
-

odpočinkovápohybovámístnostpříroda
7 - -
8 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
kdykoli
Pravidla:
Tato hra je něco mezi štafetovým během a tichou poštou. Hráči stojí v rozestupech, aby se neslyšeli. Na startu se první hráč, který si přečte a naučí nějakou básničku, úměrnou věku, utíká k dalšímu, kterého se ji snaží naučit. Až si druhý hráč bude myslet, že ji umí utíká k dalšímu a učí ji dalšího atd. Uvidíte co bude umět ten poslední. Ve větším počtu může být na stanovišti více hráčů, ale básnička musí být přiměřeně delší. Nebo hráči mohou být rozděleni na družstva, a tak hra může být nejen na správnost, ale i na čas.

Pomůcky:
-

Legenda:
Skáče bleška po písku, hledá kdo je nablízku. Kdo nejede na koni, toho bleška dohoní.

logickápohybováměstona cestáchpřírodave vodě
6 - -
4 - 30
~do 30 minut (krátká)
kdykoli
Pravidla:
Z dlouhého provazu uděláme na zemi kruh o průměru asi 6m a doprostřed položíme třeba volejbalový míč. Hráčům rozdáme tenisáky a rozestoupí se po obvodu kruhu. Po odstartování se hráči pokoušejí trefit míč (kutálením, ne házením). Každý kdo se trefí do míče utíká se zapsat. Kousek dál položíme papíry a tužky. Vyhrává ten kdo má nejvíc zápisů.

Pomůcky:
míč na volejbal či fotbal, dlouhý provaz, asi 20 tenisáků (dle úpočtu hráčů), papíry a tužky.

Legenda:
-

pohybováměstopříroda
6 - -
10 - 30
~do 15 minut (hodně krátká)
ve dne
Pravidla:
Ze tří klacků vytvoříme ne příliš stabilní trojnožku. Hráči vytvoří kolečko kolem trojnožky, chytnou se za ruce a začnou kroužit okolo. Při kroužení se snaží tahat ostatní tak, aby shodili trojnožku. Kdo trojnožku shodí, vypadává. Dvojice, která se pustí, vypadává také. Vyhrává ten, kdo zůstane jako poslední.

Pomůcky:
3 podobně dlouhé klacky

Legenda:
-

pohybováměstopříroda
1 - -
5 - 10
~do 15 minut (hodně krátká)
ve dne
Pravidla:
Hráči se postaví vedle sebe na kládu nebo lávku. Vedoucí potom zadá pravidlo, podle kterého se mají hráči bez mluvení na této lávce seřadit. Přitom nesmí lávku opustit. Kritéria řazení mohou být různá, např.: výška, délka vlasů, velikost nohy, datum narození, apod.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

logickána rozvojna znalostipohybovápříroda
10 - -
5 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči utvoří dvojice a postaví se proti sobě se zdviženýma rukama tak, aby utvořili „bránu“ a za sebe tak, aby „brány“ utvořili tunel. Jeden hráč tunelem proběhne a cestou v běhu náhodně vytrhne libovolného hráče tvořícího tunel. Ten s ním potom běží až na konec tunelu, kde společně utvoří další „bránu“. Hráč, který zůstal sám, když jeho dvojice byla vytržena, odbíhá na začátek tunelu, probíhá tunelem a vytrhává jiného hráče, se kterým běží na konec a tvoří s ním další „bránu“. Tímto způsobem se celý proces opakuje, hráči na konci tunelu mohou vytvářet příkré zatáčky, vést tunel do kopce, atd.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

odpočinkovápohybováměstopříroda
5 - -
9 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Jeden hráč představuje vlka, ostatní pak stádo ovcí. Ovce se odeberou do lesa, kde se usadí na předem domluveném místě. Vlk se k nim po chvilce začne nenápadně plížit. Ovce zatím v klidu sedí na svém místě až do doby, kdy jeden z nich spatří vlka a potom se stádo rozprchne. V tuto chvíli může vlk začít pronásledovat ovce otevřeně. Šikovný vlk se může nepozorovaně dostat až ke stádu, pak má větší šanci někoho ulovit. Pokud vlk uloví ovci dříve, než opustí les, vymění si s ní do další hry roli.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

akčnína rozvojpohybovápříroda
8 - -
6 - -
nelze říct
ve dne
Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1; e-mail: ustredi(zavináč)woodcraft(tečka)cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net