Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Přihlášení

  • přihlásit se smí jen člen LLM
  • přihl. jméno a heslo je stejné, jako do registru OP
Informace
Počet her: 225

Nazelené hry

Nalezených her: 92
Pravidla:
Jasně označíme lesní obdélníkové území, v jehož středu např. povede cesta nebo bude nějaká jiná nezpochybnitelná půlící čára. Hráči se rozdělí na dvě skupinky. Každá skupinka si ve své půlce vyznačí kruh přibližně 2-3 m velký. Kruh by měl být sice schovaný, ale ze všech stran dostupný. Určíme, která skupinka bude první pašeráky. Ti potom na domluvený signál vyráží a pašují ze svého území do kruhu v území policajtů různěbarevné papírky. Každá barva má jinou hodnotu. Není to ale tak snadné. Policajti ve své půlce území pašeráky chytají. Pokud se policajt pašeráka dotkne, má předem určený čas k jeho prohledání (čas určujeme podle věku a schopností hráčů, pokud hráči nemají hodinky, může pašerák nahlas počítat). Pašerák ještě před odpočítáváním určí, kde pašerák hledat nesmí (např. pod tričkem a kalhotama) a tím i zaručí, že tam papírek není. Pokud policajt papírek najde, nechává si ho a pašerák se nejkratší možnou cestou vrací na své území. Pokud ale policajt štěstí nemá, musí po uplynutí času pašeráka nechat pokračovat směrem ke kruhu. Po uplynutí půlky času na hru se papírky spočítají a role obrátí. Pokud hru hrajete v novém terénu, jelepší hranice území projít a upozornit hráče na případná nebezpečí v terénu (v zápalu hry jsou někteří slepí a hluší). Už máme také vyzkoušené, že je dobré zakázat vkládání papírků do tělních otvorů (takový papírek hluboko v nose je opravdovým zážitkem pro všechny zůčastněné).

Pomůcky:
malé různěbarevné papírky šátky na vyznačení území

Legenda:
-

akčnípohybovápříroda
5 - -
8 - -
~do 1 hodiny (delší)
ve dne
Pravidla:
Rozdělíme se tak, aby boudek bylo méně (ze začátku o jednu) než pejsků. Boudy udělají kruh (chytnou se za ruce) a roztáhnou nohy. Pejskové boudy obíhají do kolečka. A hráč, který tu hru vede občas tleskne tím se mění směr běhu pejsků. Potom zvolá pejsci do boudy! A pejskové se snaží zalézt do nejbližší boudy (do roztáhnutých nohou). Pejsek, který doběhne do boudy poslední vypadává i s boudou. Hraje se do posledních dvou boudek.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

na postřehodpočinkovápohybovápříroda
4 - -
6 - 20
~do 15 minut (hodně krátká)
ve dne
Pravidla:
Jeden z hráčů, představující náčelníka odejde do lesa a tam začne pískat. Vzdálenost je asi 100m. Ostatní hráči mají za úkol hráče - náčelníka - vypátrat a přiblížit se k němu co nejblíže. Pískající náčelník je na stejném místě a pozorně hledí okolo sebe. Koho spatří, zavolá jménem a ukáže směr. Kdo byl spatřen, posadí se a na stejném místě vyčká konce hry. Jsou-li odhaleni všichni, vítězí náčelník. Nebo po určité době vítězí ten z hráčů, kdo se přiblíží náčelníkovi nejblíž. Vítěz v příští hře představuje náčelníka.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

akčnípohybováměstopříroda
9 - -
6 - 15
~do 30 minut (krátká)
ve dne
Pravidla:
Skupinu rozdělíme do vyrovnaných družstev. Každé družstvo na startu obtočíme pevně lanem ve výši boků účastníků. Před každým družstevem je meta, kolem které musí améba oběhnout a vrátit se na startovní čáru. Lze soutěžit v několika kolech. Hráči se mohou při běhu držet lana, kterým jsou svázáni. Lano nesmí být utaženo moc pevně.

Pomůcky:
2x 10 m dlouhé lano, startovní čára a mety k obíhání

Legenda:
-

odpočinkovápohybováměstopříroda
10 - -
8 - 12
~do 15 minut (hodně krátká)
ve dne
Pravidla:
Vedoucí použijí svačinu všech hráčů, rozdělí ji na více částí, podle počtu skupin a hráčů v nich. Každé skupině schová jídlo někde v lese v okolí tábora. Skupinám hráčů potom rozdá kopie map okolí tábora, kde je naznačeno místo, kde je ukryt poklad. Potom skupiny vyjdou do terénu hledat. Na místě vyznačeném na mapě pak najdou obálku s dalšími pokyny pro hledání. Např. kolik kroků kam mají jít, apod. Když tam skupina dojde, najde další obálku. Ta opět skupinu nasměruje ke svačinám. Skupina, která se vrátí první do tábora, vyhrává.

Pomůcky:
svačiny, kopie map, obálky s úkoly

Legenda:
-

logickána postřehna rozvojpohybovápříroda
10 - -
4 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči se rozdělí na dvě stejné skupiny a to na strážce a posly. Stráže se rozptýlí po území, které se má hlídat. Poslové mají tímto územím projít a pronést na druhou stranu roztříhanou zprávu. Posel nese jen jeden dílek. Náčelník poslů věnuje nejdůležitějším částem zprávy patřičnou pozornost a rozdělí ji nejschopnějším hráčům. Posel, nesoucí zprávu, je označen barevným šátkem. Posel, který je zajmut zavoláním, musí vydat zprávu a vrátit se pro další. Na zpáteční cestě sundá šátek. Nesmí nijak zasahovat do hry. Poslové zvítězí, když po určité době vyluští zprávu. Text zprávy zná jen náčelník poslů, který nesmí při luštění pomáhat. Pak se úlohy vymění.

Pomůcky:
- velké teritorium - barevné šátky - zpráva

Legenda:
-

akčnípohybovápříroda
9 - -
15 - 30
> 1 hodina (dlouhá)
ve dne
Pravidla:
Hraje se nejlépe v bazénu. Hráči se chytnou okraje bazénu tak, aby byli dostatečně daleko od sebe. Na znamení začátku hry se ponoří pod vodu. Kdykoliv se libovolný hráč může vynořit, je zde ale nebezpečí, že když ho někdo uvidí, jak má hlavu nad vodou, může vykřiknout jeho jméno a vyřadit ho tak ze hry. Pokud někdo při vykřiknutí jména splete, vypadá ze hry sám. Vítězí ten, kdo vydrží pod vodou nevyřazen nejdéle.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

akčnína postřehna rozvojpohybováve vodě
10 - -
5 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Je to honička. Určí se přiměřené území (podle počtu hráčů). Jeden hráč (ve větším množství i více hráčů) se stane zlým čarodějem, který je označen šátkem, nebo jiným předmětem. Chytá ostatní a mění je v kámen. Koho chytí, ten se zastaví a znehybní. Zachránit ho může jiný živý hráč tím, že k němu přiběhne a obejmeho. Společně napočítají do pěti. Tím vysvobodí hráče a oba po té můžou zachraňovat ostatní. Hra končí když čaroděj/ové zakleje/í všechny hráče, nebo se čarodějové vymění.

Pomůcky:
Šátek, nebo jiný předmět na označení čaroděje

Legenda:
Ocitli jste se ve velmi začarované zemi. Zdejší zlý čeroděj proměnil všechny v kámen. Už zahlédl i vás. Nezbývá vám nic jiného než před ním utíkat. Cestou však zakopnete a letíte přímo proti jedné soše. Nechtěně ji obejmete a než se vzpamatujete uběhne pět vteřin a socha obživne.

pohybováměstopříroda
4 - -
3 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
kdykoli
Pravidla:
Hráči se rozdělí do dvou skupin. Jedna představuje stráže, druhá posly. Hraje se ve větším a nepřehledném terénu (hustý les s dolíky). Posli mají za úkol přenést přes předem stanovené území (od jednoho bodu před tímto územím ke druhému bodu za tímto územím) rozstříhanou zprávu (každý posel má u sebe jeden její kousek), stráže se jim v tom snaží zabránit tím, že se poslů dotknou. Navíc je čtvrtina kousků zprávy orámovaná červenou barvou, což značí její výjimečnost, proto je obdrží zdatnější posli. Stráže obsadí toto území a po stanovené době se posli vydají na cestu, kde je mohou stráže zajímat (dotknout se jich). Po takovémto zajetí musí posel stráži vydat svou část zprávy. Posel, který ve stanovené době nedonese svou část zprávy do cíle, je také považován za zajatého. Pokud se poslům podaří přenést alespoň dvě třetiny kousků zprávy (a chybí jen maximálně jeden červeně orámovaný), potom posli vyhrávají. Pokud ne, vítězí stráže. Do odvetné hry si hráči vymění role.

Pomůcky:
zpráva rozstříhaná na poloviční počet kousků než je hráčů, čtvrtina z nich červeně orámovaná

Legenda:
-

akčnína postřehpohybovápříroda
11 - -
10 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráče rozdělíme do několika družstev (podle počtu hráčů – aby v každém družstvu bylo přibližně 3-6 hráčů). Na zemi vyznačíme místo startu a do určité vzdálenosti umístíme libovolný text (nejlépe starší báseň, úryvek z knihy, text, který nedává smysl, plnou verzi 4násobného zákona, ...). Každé družstvo dostane papír a tužku, ty musí zůstat na startu. Cílem každého družstva je získat co nejdříve a co nejpřesnější opis textu tak, že z každého družstva vyběhne jeden hráč k textu, kde ho může studovat libovolně dlouho a pak se vrátí ke startu. Na trati může být v jedné chvíli pouze jeden hráč z každého družstva. U startu hráč zapíše do papíru část textu, kterou si zapamatoval. To už ale mohl vyběhnout další hráč družstva k textu.

Pomůcky:
Libovolný text - stejný pro každé družstvo, tužka a papír - pro každé družstvo

Legenda:
-

logickána rozvojpohybováměstopříroda
9 - -
6 - -
nelze říct
ve dne
Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1; e-mail: ustredi(zavináč)woodcraft(tečka)cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net