Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Přihlášení

  • přihlásit se smí jen člen LLM
  • přihl. jméno a heslo je stejné, jako do registru OP
Informace
Počet her: 225

Nazelené hry

Nalezených her: 72
Pravidla:
Hráči se postaví do kruhu a uchopí se za ruce. Jeden z hráčů zůstane v kruhu (v jámě)a představuje medvěda. Medvěd se snaží uniknout z jámy (přelézt, podlézt nebo roztrhnout spojené ruce (jáma nebrání jenom pouze překáží)). Když se mu podaří uniknout, hráči se za ním rozběhnou a který ho chytí, představuje v další hře medvěda.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

akčnína postřehpřírodave vodě
5 - -
5 - 15
~do 30 minut (krátká)
ve dne
Pravidla:
Hra je pro hráče závazná. Každý hráč má jednu tzv. "minu", kterou může kdykoli použít... Na jeho výkřik "MINA" musí všichni padnout na zem a zde ležet cca 5s. Kolektiv hráčů potom může vykřiknout "BUM". Což je pokyn pro vstání. Komu okolnosti brání podřídit se pokynu MINA, dostane trestný bod

Pomůcky:
-

Legenda:
-

na postřehodpočinkovápohybovájinéměstona cestáchpříroda
7 - -
3 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Určí se jeden hráč - ten bude představovat člověka toužícího po spánku. Ostatní budou krvelační komáři. Člověku se zaváží oči šátkem, nebo mikinou, prostě se zařídí, aby neviděl, a do ruky dostane nějaký buchar (ideálně další šátek, nebo ručník či mikina převázaná provázkem). Jakmile Organizátor hry zvolá "Hra", čímž hru začne, komáři se sbíhají s hlasitým bzzzzz ke člověku a snaží se jej píchnout prstem. Každý komár si počítá úspěšné píchnutí. Komáři ale musí dávat pozor na buchar, kterým se člověk ohání. Je-li komár zasažen bucharem (stačí jakýkoliv dotyk), je usmrcen a vypadává ze hry a nepočítá se do celkového pořadí kola! Hra se hraje v omezeném čase - empiricky jsem zjistil, že ideální je 90 vteřin, pak už to člověk obyčejně moc fyzicky nezvládá. Hra může skončit i dřív a to v případě, že člověk vybije všechny komáry. Živí komáři pak nahlásí organizátorovi kolikrát člověka píchli, vítězí komár, který si píchl nejvíc krát. Nepočítají se vícenásobné vpichy (tj, když komár bodne člověka najednou třeba 3x rychle za sebou). Komáři musí píchat postupně. Je potřeba dbát na opatrnost - pozor na překážky (stromy, díry..). Jeden organizátor to musí hlídat. Určitě nezůstane u jednoho kola - každý si bude chtít vyzkoušet být člověkem:o) Alternativa - trošku složitější a náročnější pro člověka - komáři jsou němí a nevydávají žádné zvuky. My hrajem nejčastěji tuto variantu.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

na postřehpohybováměstomístnostpříroda
5 - -
3 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
ve dne
Pravidla:
Jeden hráč si v noci, kdy je tma, zaváže oči a dostene do ruky baterku. Představuje maják. Ostatní kolem něj utvoří kruh s poloměrem okolo 20 metrů. Na předem zvolený signál se všichni snaží dostat k majáku. Pokud ten někoho slyší, posvítí daným směrem baterkou. Když se strefí a osvítí hráče, který způsobil hluk, tak onen osvícený zůstane stát a dál se nehýbe. Vítězí ten, kdo se první dotkne prostředního, aniž by byl osvícen, případně ten, kdo se dostane nejblíž k majáku.

Pomůcky:
baterka, šátek

Legenda:
-

na postřehna rozvojměstopříroda
7 - -
6 - -
nelze říct
v noci
Pravidla:
Hraje se po cestě na výpravě. Každý hráč si dá za pas šátek jako myší ocásek. V nečekané chvíli vedoucí zvolá „Myši!“. Nyní se hráči snaží ukrást co nejvíce cizích ocásků tak, aby sami o svůj nepřišli. Hráč bez ocásku nesmí brát ocásky ostatním. Za každý ukradený ocásek se počítá bod. Po chvilce vedoucí hru ukončí. Ocásky se vrátí majitelům a pokračuje se v cestě, až do chvíle, kdy vedoucí znovu zvolá „Myši!“. Zvolat se může i mimo chůzi, ale kdykoli při výpravě. Za nějaký čas všichni zapomenou, že za pasem mají šátek a že se ještě hra hraje.

Pomůcky:
šátek pro každého hráče

Legenda:
-

akčnína postřehpohybováměstona cestáchpříroda
6 - -
5 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Vedoucí si připraví větší kartičky. Na každou napíše její číslo a za něj potom nějaké delší přísloví nebo moudro. Kartiček by mělo být 10–15 kusů. Tyto kartičky potom rozvěsí v terénu (na kmeny stromů, na kameny, apod.) tak, aby jejich čísla nešla za sebou. Každý hráč pak dostane hrací kartu, kde jsou napsaná čísla kartiček (od jedné do deseti až patnácti) a může se vydat do terénu hledat kartičky. Jakmile nějakou spatří, zapamatuje si přesné znění přísloví i jeho číslo a běží na určené místo k vedoucímu, který má v ruce papír se soupisem všech přísloví i jejich čísel. Tomu řekne větu, kterou si zapamatoval a její číslo. Pokud si ji zapamatoval naprosto přesně, vedoucí mu na jeho hrací kartě zakroužkuje příslušné číslo. Pokud se jen malinko splete, zavrtí vedoucí hlavou a nic mu nezapíše. Nato se hráči vrací do hry pro další přísloví. Hra končí ve chvíli, kdy jeden hráč dosáhne zakroužkování všech čísel na své hrací kartě. Pořadí umístění hráčů se určí podle počtu zakroužkovaných čísel na hracích kartách ostatních hráčů. Pro starší hráče je zde těžší varianta, kdy vedoucí, ještě před sdělením zapamatovaného, položí hráči jednoduchou otázku, na kterou musí odpovědět. Ten se pak na několik vteřin přestane soustředit na své přísloví...

Pomůcky:
kartičky s příslovími, papírky pro hrací karty hráčů, seznam všech přísloví a jejich čísel, tužka pro vedoucího

Legenda:
-

logickána postřehna rozvojpohybováměstopříroda
10 - -
4 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Prodavač postupně roztočí každého hráče a zastaví ho v nějaké poloze. Ten strnule stojí - stane se sochou. Prodávající si vybere jednoho z hráčů, kterému daruje život. Pak příjde zákazník a začne si vybírat sochu, kterou si koupí. Oživlá socha dělá grimasy, tak aby si jí zákazník nevšiml. Hra končí, když zákazník objeví která je živá socha. Hru několika zopakujeme s obměněnými postavami.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

na postřehodpočinkováměstomístnostpříroda
6 - -
6 - 20
~do 30 minut (krátká)
kdykoli
Pravidla:
Jeden hráč dostane píšťalku. Ten představuje uprchlého vězně. Má chvíli navíc na to, aby někam odběhl - ne příliš daleko. Poté začne pískat na píšťalku a od této chvíle pískne každých 15 vteřin. Ostatní hráči chvíli po něm vyjdou, aby ho hledali. Každý hraje za sebe. Jakmile zaslechnou zvuk píšťalky, snaží se hráče najít a chytit. Vítězí hráč, který uprchlíka chytí jako první.

Pomůcky:
píšťalka

Legenda:
-

na postřehna rozvojpohybováměstopříroda
9 - -
6 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Hráči se rozdělí do dvou skupin. Na louce vyznačíme velký kruh, který představuje ostrov, a uprostřed něj jsou želvy, které mají za úkol dostat se z ostrova. Mohou chodit jen po čtyřech a pozpátku a k tomu ještě se zdviženým zadečkem. Ostatní hráči představují lovce a jsou kolem ostrova a snaží se želvám bránit v cestě – např. lovec vezme želvu a přivede ji zpátky, nebo se jí postaví do cesty... Želva, která utekla, vítězí. Hraje se do konce časového limitu.

Pomůcky:
provaz na vyznačení území

Legenda:
-

na postřehna rozvojpohybováměstomístnostpříroda
7 - -
8 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči sedí v kruhu a pozorují vedoucího, který rychleji či pomaleji říká slova: nebe – země – nos. Jejich pořadí různě obměňuje a doprovází je pohybem pravé ruky. Když řekne nebe, namíří ukazováčkem ke stropu. Když řekne země, ukáže na podlahu. Když řekne nos, dotkne se ukazováčkem svého nosu. Ostatní vykonávají tyto pohyby spolu s ním. Vedoucí však čas od času udělá nesprávný pohyb a kdo se nechá zmýlit a napodobí ho, dostane trestný bod. Závazný je tedy jen slovní příkaz! U starších hráčů jdou slova za sebou rychleji a vedoucí dělá klamné pohyby častěji. S menšími dětmi hrajeme někdy jen na dvě slova – nebe a nos.Kdo bude mít po třech minutách nejméně trestných bodů, vítězí.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

na postřehodpočinkovámístnost
4 - -
3 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
kdykoli
Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1; e-mail: ustredi(zavináč)woodcraft(tečka)cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net