Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Hry pro malé i větší

Nacházíte se v databázi her, která slouží nejen pro vaši inspiraci. Pokud víte o nějaké dobré hře, která zde chybí, přidejte ji!
Pokud jste členem LLM, můžete si po přihlášení (stejně jako do registru OP) ukládat hry do oblíbených, hodnotit hry, nastavit si počet her na stránce a nebo prostě hru "hodit do popelnice"...
Her na stránce:

Nejnovější hry

Pravidla:
Vedoucí použijí svačinu všech hráčů, rozdělí ji na více částí, podle počtu skupin a hráčů v nich. Každé skupině schová jídlo někde v lese v okolí tábora. Skupinám hráčů potom rozdá kopie map okolí tábora, kde je naznačeno místo, kde je ukryt poklad. Potom skupiny vyjdou do terénu hledat. Na místě vyznačeném na mapě pak najdou obálku s dalšími pokyny pro hledání. Např. kolik kroků kam mají jít, apod. Když tam skupina dojde, najde další obálku. Ta opět skupinu nasměruje ke svačinám. Skupina, která se vrátí první do tábora, vyhrává.

Pomůcky:
svačiny, kopie map, obálky s úkoly

Legenda:
-

10 - -
4 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči se rozdělí na dvě skupiny a posadí se čelem k sobě. Jedna skupina začne zpívat písničku (musí ji zpívat alespoň dva lidé ze skupiny) a druhá skupina se snaží vymyslet písničku, ve které je alespoň jedno slovo (mimo zájmen, předložek, spojek, částic a citoslovcí) stejné, jako v té, kterou zpívá první skupina. Musí ji začít zpívat dřív, než stihne předešlá skupina přezpívat jednu až dvě sloky. Pokud to stihne, pokračuje první skupina navázáním jiné písničky (písně se nesmí opakovat). Pokud skupina navazující píseň nenapadne, prohrává. Možná obměna: Vedoucí určí jedno slovo, na které musí skupiny střídavě vymýšlet písně (zazpívat jednu až dvě sloky) tak dlouho, dokud jedné skupině nedojdou nápady a tím prohraje.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

7 - -
6 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
V této hře je důležité, aby hráči na sebe dobře viděli. Vedoucí všem oznámí, že podle určitého klíče každý hráč bude posílat po kruhu předmět a přitom říkat „s“ nebo „bez“. Hráči tedy postupně tipují a hledají klíč. Vedoucí je sleduje a opravuje podle klíče. Klíč: S a bez úsměvu. Ke zmatení hráčů je možné použít předávaný předmět, kterým nápadně otáčíme, aby to vypadalo, že klíč má spojitost s předmětem.

Pomůcky:
libovolný předmět

Legenda:
-

10 - -
6 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Tuto hru hraje hráč A proti všem ostatním. Napřed si hráč A vymyslí nějaké slovo, pokud možno málo známé, dlouhé a složité (podstatná jména v jednotném čísle). Ostatním napoví první písmeno tohoto slova. Úkolem ostatních hráčů je uhodnout toto myšlené slovo. Někdo ze skupiny hráčů tedy vymyslí slovo, které začíná na známé písmeno nahlas ho ostatním popíše (nesmí ho přímo vyslovit, ani nesmí použít kořen slova). Nyní všichni hráči (i hráč A) vymýšlí slovo, které hráč myslel. Pokud na slovo přijde hráč A, nahlas řekne, že to slovo to není (pokud to opravdu není jeho myšlené slovo). Pokud je to slovo, které myslel, prohrál. Pokud to to slovo nebylo, může další ze skupiny hráčů přijít s jiným slovem se správným začátkem. Pokud ale na slovo přijde někdo jiný ze skupinky hráčů, nejprve musí napočítat do deseti, čímž dává hráči A čas, a pak současně s tím, kdo slovo vymyslel nahlas slovo vyřkne. I během počítání má hráč A možnost přijít na myšlené slovo. Pokud to ale nedokáže a navíc se oba dva hráči ze skupiny trefí do stejného slova, hráč A toto kolo prohrál a musí prozradit ostatním další písmenko svého cílového tajného slova. Tím se zmenší okruh hádaných slov. Pokud se oba hráči netrefí do stejného slova, je kolo neplatné, i kdyby náhodou jeden z nich řekl slovo myšlené hráčem A. Např. hráč A si myslí slovo filozofie. Řekne tedy F. Ostatní hráči se domnívají, že myslí slovo fyzika. Hráč, který si myslí slovo fyzika, slovo popíše (např. věda, která zkoumá přírodní zákony pomocí matematiky). Hráč A pochopí. že se nejedná o jeho slovo a proto řekne Fyzika to není. Pokud by nerozluštil slovo Fyzika a jiný hráč ano, začal by hráč, který rozluštil slovo fyzika počítat do deseti. Pokud do té doby hráč A neuhodne slovo fyzika, musí říct hráč, který slovo rozluštil současně s hráčem, který slovo fyzika myslel své slovo (tedy oba řeknou v ideálním případě slovo fyzika). Pokud se neshodnou, hra končí. Pokud se shodnou, hráč A prozrazuje další písmenko svého slova (tedy říká i ze slova filozofie). Ostatní hráči opět hádají...

Pomůcky:
-

Legenda:
-

12 - -
5 - 7
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Všichni hráči se usadí do kruhu a jednoho vyšlou za dveře. Pak si zvolí nějakou známou píseň a rozdělí si mezi sebe jednu její sloku tak, aby každý v kruhu měl jedno slovo. Nato zavolají hráče zpět, aby vypátral, která píseň byla vybrána. Zjistí to pomocí otázek, které jim klade. Ptá se na cokoli, ale tázaný vždy odpoví libovolnou, i s otázkou nesouvisející větou, která ovšem musí obsahovat jeho slovo ve správném tvaru. Když píseň uhodne, jde za dveře další hráč.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

8 - -
5 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči se postaví vedle sebe na kládu nebo lávku. Vedoucí potom zadá pravidlo, podle kterého se mají hráči bez mluvení na této lávce seřadit. Přitom nesmí lávku opustit. Kritéria řazení mohou být různá, např.: výška, délka vlasů, velikost nohy, datum narození, apod.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

10 - -
5 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Před snídaní vedoucí zjistí, co všechno má k dispozici za jídlo na snídani. Pak napíše lístečky, na každém bude jeden kus nějaké potraviny, například rohlík, máslo, marmeláda, mouka, sůl, olej, voda, placka nebo ocet. Základních potravin (placka, rohlík), by mělo být dost na každého hráče, doplňkových, jako je máslo nebo marmeláda už o něco míň, bonusových (sušenka, čokoláda) opravdu málo a speciálních (ocet) je jen na zpestření. Kartičky s mazadly představují množství potřebné na namazání jednoho kousku pečiva. Pokud snídáte placky, které mají hráči napřed vyrobit, pak se mouka počítá v množství na jednu placku. Tyto kartičky vedoucí rozhází po louce. Každý hráč si po probuzení musí jít nasbírat snídani na louku. Kdo vstane později, nic na něj nezbude. Je ale třeba dát limit na jednotlivé potraviny na osobu pro směnění za skutečné jídlo. To hráče donutí vyměňovat jídlo mezi sebou. Potom si hráči kartičky v kuchyni u vedoucího vymění kartičky za jídlo.

Pomůcky:
kartičky s jídlem, jídlo

Legenda:
-

10 - -
5 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Vyberou se dva hráči, kteří budou hrát pexeso. Ti odejdou za dveře nebo stranou. Ostatní hráči představují kartičky pexesa, proto utvoří dvojice. Každá dvojice si vymyslí krátký signál nebo pohyb (dřep, zazpívají první slova známé písničky, napodobí zvíře, dvakrát tlesknou, udělají nějaké gesto, apod.). Důležité je, aby oba z té dvojice udělali opravdu stejný signál. Potom se zamíchají a rozestaví stejně jako pexeso do řad a sloupců. Nyní přijdou hráči pexesa a první obrací první kartičku a hledá k ní dvojici. Pexesová kartička po vyvolání předvede svůj signál – podle něj se hledá dvojice. Vyhrává hráč, který získá nejvíce dvojic. Poslední neobrácené kartičky v příštím kole otáčejí kartičky.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

7 - -
16 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Všichni hráči jsou v místnosti a na vyzvání chodí po jednom ven, kde si dají na oči šátek. Pak jsou přivedeni k prknu, na které se postaví. Vedoucí jim vysvětlí, že jsou na palubě letadla a musí vyskočit. Pak si před hráče stoupne a nechá si na svá ramena položit lehce parašutistovi ruce. Dva silnější pomocníci začnou zvedat prkno (do 30 cm nad zem) a třást a vlnit s ním. Vedoucí si sedá pomalu do dřepu, a tím se parašutistovi zdá, že skutečně velmi stoupá. Na pokyn musí vyskočit z letadla. Hru nelze opakovat, proto není vhodná pro hráče, kteří ji znají. Je dobré dávat pozor na zranění – ačkoli hráč skáče jen z 20-30 cm, připravuje se na skok z vyšší výšky, proto nemá skok pod kontrolou a téměř vždy po skoku hráč spadne.

Pomůcky:
šátek, prkno

Legenda:
-

10 - -
2 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči se rozdělí do trojic. Vyberou si mezi sebou jednoho, kterého mají dopravit na druhou stranu nehluboké řeky tak, aby se nenamočil. Pokud se ho dotkne jen kapička vody, trojice se musí vrátit na začátek. Samozřejmě se nesmí cákat na protivníky. Vítězí trojice, která přenesla suchého nejdříve.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

10 - -
6 - -
nelze říct
ve dne