Přihlášení:
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Hry pro malé i větší

Nacházíte se v databázi her, která slouží nejen pro vaši inspiraci. Pokud víte o nějaké dobré hře, která zde chybí, přidejte ji!
Pokud jste členem LLM, můžete si po přihlášení (stejně jako do registru OP) ukládat hry do oblíbených, hodnotit hry, nastavit si počet her na stránce a nebo prostě hru "hodit do popelnice"...
Her na stránce:

Nejnovější hry

Pravidla:
Vezměte si do ruky každý své číslo oblíbeného časopisu všech členů kolektivu a hledejte o závod: Kdo z vás nejdříve nalezne v jeho stránkách 10 slov od písmene R, která mají vždy celkem 5 písmen? Začáteční písmena si smluvte sami, hledejte tedy všichni třeba od B nebo od J, atd. Také si společně určete, kolik písmen tato slova mohou mít.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

7 - -
3 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
kdykoli
Pravidla:
Vedoucí určí barvu a hráči nechť napíší seznam všech věcí této barvy v místnosti. Kdo jich má nejvíc vyhrává.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

7 - -
3 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
kdykoli

Bum

Pravidla:
Hráči sedí v kroužku. Vedoucí určí číslo, které bude při hře „tabu“ – nikdo je nesmí vyslovit nejen samotné, ale ani ve spojení s jinými čísly. Zakázány jsou dokonce i jeho násobky! Místo nich musí každý říct „bum“! Předpokládejme, že vedoucí vybral číslo sedm. Všichni hráči dokola pak začnou říkat čísla. Vedoucí začne jedničkou, hráč po jeho levici řekne „dvě“, další hráč „tři“, a tak to jde dál po směru hodinových ručiček. Každý musí bez dlouhého rozmýšlení připojit k řadě číslo o jednotku vyšší. Jak už bylo řečeno, místo čísel obsahujících sedmičku nebo násobek sedmi, je třeba užít slova „bum“. Kdo se splete, vypadne ze hry.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

9 - -
3 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
kdykoli
Pravidla:
Jeden z hráčů odejde z místnosti, ostatní se dohodnou na nějaké osobě (může to být společný známý, ale také historická nebo literární postava, sportovec, umělec apod.) nebo na nějakém předmětu (např. v klubovně, ve městě, ale také známém). Hráč, který se vrátí, klade otázky tak, aby na ně ostatní mohli odpovědět ano nebo ne. Ptá se hráčů postupně. Uhodne-li, jde ven hráč, jehož se ptal naposledy. Vzdáli - dá zástavu a pokračuje někdo jiný.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

7 - -
2 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
kdykoli
Pravidla:
Hrajeme ji na území asi 50x50 m. Hráči se rozdělí do dvou stejně silných družstev, viditelně rozlišených. Před zahájením se všichni shromáždí uprostřed louky: vytvoří se kruh, ve kterém stojí střídavě hráči družstva A a družstva B. Každý se podívá nejdříve na souseda po své levé ruce – před ním bude utíkat. Potom na souseda vpravo – toho bude honit. Oba si zapamatuje, aby nezpůsobil zmatek. Když rozhodčí pískne, rozprchnou se hráči na všechny strany. Na druhé písknutí začíná honička, při které je každý současně chytačem i pronásledovaným. Kdo dostane babu, odchází za hrací území a dál už jen přihlíží. Po 3 minutách se ozve ukončovací signál. Vítězí družstvo, kterému zůstalo ve hře více členů.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

7 - -
8 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
ve dne
Pravidla:
Na vrcholku malého kopečku nebo na nejvyšším bodu stráně či říčního břehu je sídlo obránce hradu. Obléhatelé pronikají vzhůru po svahu a snaží se hradního pána stáhnout dolů. Kdo obsadí uprázdněný vrcholek, stává se pánem hradu. Je to bitva všech proti všem. Na obránce hradu se smí útočit jen zdola.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

7 - -
3 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
ve dne
Pravidla:
Pro hlavní roli Tarzana vybereme nejvytrvalejšího běžce. Oddíl vystupuje v roli lovců - potkali v džungli Tarzana a teď chtějí stůj co stůj získat jeho autogram. Honí ho v lesnatém porostu, velkém asi 300x300m. Každý po něm pátrá na vlastní pěst, a když ho v terénu dostihnou, Tarzan se vykoupí podpisem – kartičkou. Lovec odnese autogram do tábora a vyrazí na další honbu. Tarzan využívá běhu a úkrytů, ale i tak jej množství lovců brzo uštve. Hra trvá 30 min. Kdo má autogramů víc?

Pomůcky:
kartičky (lístky)

Legenda:
Společnost bílých lovců zahlédla Tarzana v džungli, a protože se stal hrdinou barevného velkofilmu, lidé ho všude obtěžují žádostmi o podpis. Právě dotěrnost některých obyvatel Tarzana přinutila, aby se vrátil z Hollywoodu do pralesa. Ani tady však nemá klid. Sotva se k němu lovecká společnost přiblížila s žádostí o autogram, dal se před nimi na útěk.

7 - -
3 - -
~do 30 minut (krátká)
ve dne
Pravidla:
Soutěžící stojí s tenisovým míčkem v ruce na čáře. Před sebou má dva (podle prostor až čtyři) stoly, mezi kterými je vždy mezera. Po odstartování pošle míček pod stoly a zároveň vybíhá na trasu přes stoly s tím, že se v mezerách musí dotknout země. Po překonání posledního stolu se postaví (klekne si) za druhou čáru, stejně vzdálenou od stolu jako startovní, kde má chytit míček do ruky dříve, než tento přejde přes čáru, aniž se však dotkne jakoukoli částí těla vnitřního pole závodiště. Jde tu o to, poslat míček ne moc rychle, aby závodník doběhl přes překážky do cíle dříve, než se tam dokutálí, ale ne tak málo, aby se míček cestou někde zastavil. Míček, který se zastaví před cílovou čárou, může soutěžící sebrat, ovšem opět platí, že se přitom nesmí dotknout vnitřní části hřiště. Podaří-li se hráči zmocnit se míčku podle pravidel, získává bod a z místa, kde je, se pokouší o další úspěch. Je-li míček rychlejší než soutěžící nebo se zarazí třeba o nohu stolu, závodník si pro něj doběhne a pokouší se znovu splnit úkol, což může z kterékoli strany hřiště, nezávisle na tom, odkud míček posílal. Po minutě rozhodčí ukončí závod a soutěžícímu se započítá počet získaných bodů. Závod může mít i více kol, z nichž se získané body sčítají. Získají-li dva či více závodníků stejný počet bodů, o lepším umístění rozhodne větší počet bodů z posledního kola. Lze hrát i na dvou „hřištích“ paralelně vedle sebe. To vyprovokuje soutěžící k většímu úsilí.

Pomůcky:
Stoly - o dvou do čtyř

Legenda:
-

12 - -
2 - -
~do 30 minut (krátká)
kdykoli
Pravidla:
V jednom koutě klubovny je deset (u starších dvacet) tenisových míčků. Úkol jednotlivce je zdánlivě jednoduchý: Dokopat míčky do určeného rohu. Lze označit hranici, za kterou je nutno míčky dokopat.

Pomůcky:
Tenisové míčky (10 až 20)

Legenda:
-

6 - -
2 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
kdykoli
Pravidla:
Soutěžící se postaví každou nohou na jednu židli. Vedoucí jej odstartuje a závodník má projít určenou trasu co nejrychleji, aniž se jakoukoli částí těla dotkne země. Prakticky jde jako na chůdách. Meří se čas.

Pomůcky:
Dvě židle, stopky, papír a tužka

Legenda:
-

8 - -
2 - -
nelze říct
kdykoli