Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Hry pro malé i větší

Nacházíte se v databázi her, která slouží nejen pro vaši inspiraci. Pokud víte o nějaké dobré hře, která zde chybí, přidejte ji!
Pokud jste členem LLM, můžete si po přihlášení (stejně jako do registru OP) ukládat hry do oblíbených, hodnotit hry, nastavit si počet her na stránce a nebo prostě hru "hodit do popelnice"...
Her na stránce:

Nejnovější hry

Pravidla:
Jeden hráč představuje vlka, ostatní pak stádo ovcí. Ovce se odeberou do lesa, kde se usadí na předem domluveném místě. Vlk se k nim po chvilce začne nenápadně plížit. Ovce zatím v klidu sedí na svém místě až do doby, kdy jeden z nich spatří vlka a potom se stádo rozprchne. V tuto chvíli může vlk začít pronásledovat ovce otevřeně. Šikovný vlk se může nepozorovaně dostat až ke stádu, pak má větší šanci někoho ulovit. Pokud vlk uloví ovci dříve, než opustí les, vymění si s ní do další hry roli.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

8 - -
6 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči si vezmou po skleničce a rozběhnou se do nejbližšího okolí. Mají za úkol se ve stanoveném čase vrátit a přinést s sebou alespoň jednoho brouka. Tříčlenná porota potom určí dva vítěze. Hodnotí totiž největšího brouka a nejhezčího brouka. Je dobré, aby se během hry každý brouk určil, aby hráči získali nové vědomosti, případně prokázali vědomosti dříve získané.

Pomůcky:
nádobka pro každého hráče (sklenička, kelímek, krabička)

Legenda:
-

10 - -
5 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči se jednotlivě rozejdou po okolí a během stanovené doby sbírají listy ze stromů a keřů, od každého druhu jeden kus. Potom se sesednou do kruhu a hrají o body. První hráč položí doprostřed kruhu jeden svůj list. Ostatní hráči potom zjistí, zda nemají list stejného druhu a pokud ano, přidají ho k vyloženému listu. Pokud přinesl tento list jeden hráč (mimo vykládajícího), získají oba po 3 bodech. Pokud ho přineslo více hráčů, získá každý 1 bod, pokud nikdo žádný list nepřiloží, získá vykládající hráč 5 bodů. Hráči, kteří nemají druh listu, který byl vyložen, nepočítají si žádný bod. Potom vykládá list další hráč po kruhu a ostatní podobně přikládají své listy a počítají si body. Postupně se všichni dokola střídají. Komu dojdou listy, dále ve hře nepokračuje a nechává si dosud nasbírané body. Poslední hráč ve hře, získá za každý druh listu, který mu zbyl 5 bodů. Vítězí ten hráč, který získá nejvíce bodů. Je dobré, když se při každém vynášení řekne, z jakého stromu nebo keře listy jsou. Hráči si mohou zopakovat své znalosti nebo se přiučit.

Pomůcky:
tužka a papír na zapisování bodů

Legenda:
-

8 - -
5 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hraje se na rovném terénu bez překážek. Všichni hráči mají zavázané oči – představují letadla v mlze. Vedoucí, který se vzdálí o několik desítek metrů, v pětisekundových intervalech krátce pískne na píšťalku – navádí je na letiště. Úkolem hráčů je co nejrychleji přistát – dotknout se vedoucího. Vítězí nejrychlejší hráč.

Pomůcky:
šátek pro každého hráče, píšťalka

Legenda:
-

6 - -
5 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči by měli mít všichni obuv na zavazování na tkaničky. Hráči se vyzují a všechny boty dají na jednu hromadu, kde je vedoucí promíchá. Hra začíná na startovní čáře, vzdálené asi 20 metrů od hromady. Na smluvený signál vyběhnou hráči hledat své boty. Jejich úkolem je najít svou obuv, obout se (i tkaničky musí zavázat) a postavit zpět na startovní čáru. Hráči při hledání bot v hromadě mohou nepotřebné boty odhazovat stranou. Vítězí první obutý hráč. Možná obměna: boty se neshromáždí na hromadu, ale jednotlivě se pohází do křoví, ke stromům, roztrousí se podél cesty, po louce, apod. Hráči je tak musí před obutím najít.

Pomůcky:
všichni hráči obuv na zavazování na tkaničky

Legenda:
-

8 - -
10 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Vedoucí postaví na louku velký hrnec nebo hliníkový kyblík dnem vzhůru, pod který schová odměnu pro úspěšného hráče. Prvnímu hráči zaváže oči, dá mu do ruky proutek a postaví ho na startovní čáru, která je vzdálená asi 7 metrů od hrnce. Pak nechá hráče třikrát se dokola otočit. Nyní se může hráč vydat poslepu k hrnci. Když nabude dojmu, že je už u hrnce, máchne prutem odshora dolů. Máchnout smí jen jednou. Když prut zasáhne hrnec, smí si vzít odměnu schovanou pod hrncem. Často se ale může stát, že hráč se vydá jiným směrem nebo k hrnci nedojde, ostatní hráči se přitom baví. Když hráč máchne prutem, nastupuje další hráč na zavázání očí a tlučení do hrnce.

Pomůcky:
hrnec nebo kýbl, šátek, proutek

Legenda:
-

5 - -
3 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Vedoucí na louce napne v prostoru, kde jsou keře a stromy silnější nit tak, aby často měnila směr a občas se i překřížila. Prvnímu hráči zaváže oči a měří mu čas, za jak dlouho projde poslepu labyrintem. Když trasu projde, vypustí vedoucí dalšího hráče, kterému měří čas. Vítězí ten hráč, který projde trasu nejrychleji. Hráč který nit přetrhne, je diskvalifikován.

Pomůcky:
pevná nit, stopky, tužka a papír

Legenda:
Tato hra se hraje podle vzoru řecké báje o Theseovi, který prošel Labyrintem, aby zabil Mínotaura, což se mu podařilo díky princezně Ariadně a její zlaté niti, která ho vyvedla z bludiště.

6 - -
3 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči se rozdělí do několika týmů. Každý člen týmu má jednu sirku. Úkolem je, aby členové týmu uběhli co nejvíce otáček okolo nějakého většího předmětu (sněmovního ohně) - počty oběhů se počítají za tým. V týmu první hráč zapáli sirku a jde co nejdál může. Od prvního hráče si zapaluje sirku další hráč atd. Tým takto "běhá" okolo předmětu dokud mu nezhasne sirka (pak už se nezapaluje a končí) nebo dokud mu nedojdou sirky. Týmy mohou běhat současně.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

8 - -
10 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
kdykoli
Pravidla:
Hráči se rozdělí na dvojice. Vedoucí hry umístí nepozorovaně v místnosti nějakou silně aromatickou věc. Dvojice se rozdělí na psovody a čmuchaly. Každý psovod zaváže svému čmuchalovy oči a vedoucí vpustí dvojice do místnosti. Čmuchal se snaží co nejrychleji zjistit po čichu, kam vedoucí věc uschoval. Když se mu to podaří, oznámí to dvojice rozhodčímu. Vítězí ta dvojice, která je nejrychlejší. V dalším kole se psovod a čmuchal vymění. Možná obměna: místo čichu se využívá sluchu a hledají např. tikající hodinky.

Pomůcky:
šátky, aromatická věc

Legenda:
-

6 - -
3 - 15
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Základem této hry je, že se ze skupiny lidí, kteří se nějakým způsobem musí znát, vybere jeden hráč. Ten se odebere mimo ostatní hráče tak, aby nemohl slyšet, na čem se dohadují. Jeho úkolem bude uhádnout, na jaké osobě se ostatní hráči dohodli. Ostatní hráči si musí vybrat nějakého kamaráda nebo hráčům blízkou osobu, jinak se riskuje, že osoba nebude uhodnuta. Cílem ale není, aby hádající neuhodl, ale aby se o sobě osoba, která má být uhodnuta, něco dozvěděla... Když někoho takového mají vybraného, zavolají hádajícího. Hádající hráč smí klást pouze otázky, které začínají slovy "Co by byl, kdyby byl" a následně smí za tuto frázi dodat nějaké podstatné jméno. (např. Co by byl, kdyby byl loukou/kamenem/stromem/květinou atp.) Jak již bylo řečeno, na základě odpovědí od hráčů se snaží hádající uhodnout danou osobu. Poté, co hádající osobu uhodne, lze hru opakovat s jiným hádajícím.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

14 - -
5 - 20
nelze říct
kdykoli