Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Hry pro malé i větší

Nacházíte se v databázi her, která slouží nejen pro vaši inspiraci. Pokud víte o nějaké dobré hře, která zde chybí, přidejte ji!
Pokud jste členem LLM, můžete si po přihlášení (stejně jako do registru OP) ukládat hry do oblíbených, hodnotit hry, nastavit si počet her na stránce a nebo prostě hru "hodit do popelnice"...
Her na stránce:

Nejnovější hry

Pravidla:
Na začátku se zvolí dva kapitáni, kteří si po jednom volí hráče do svého vojska. Když jsou hráči rozděleni, postaví se hráči každého vojska do řady vedle sebe tak, že obě vojska jsou čelem k sobě, mezi sebou mají prostor asi tři metry. Hráči každého vojska se drží za ruce. Kapitán hráče rozestaví tak, aby nikde nebylo slabé místo. Když je vše připraveno k boji, vyšle kapitán prvního vojska jednoho útočníka, který má za úkol prorazit hradby soupeřovy – protrhnout spojení rukou soupeřů nárazem nebo tlakem. Pokud se mu to napoprvé nepodaří, stává se zajatcem soupeřova vojska a tvoří jeho hradby. Pokud se mu to podaří, bere si s sebou do svého vojska dva zajatce, hráče, mezi kterými prorazil hradbu. Potom vyšle útočníka druhé vojsko. Vojska se pravidelně střídají. Hra končí, když jedno vojsko je celé zajaté, a tedy součástí druhého vojska. Možná obměna: mohou se povolit až tři útoky na soupeřovy hradby. Další možná obměna: hráč může hradbu prorazit i tak, že podleze soupeřům mezi nohama nebo pod či nad rukama. ! Při této hře je třeba velké opatrnosti, nezřídka se stane, že si hráči přivodí zranění, vesměs horních končetin.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

10 - -
12 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči se rozdělí do dvou až čtyř družstev a potom si hráči sednou do kruhu. Přitom se drží pořadí, že vedle sebe sedí první hráč prvního družstva, vedle něj první hráč druhého družstva, vedle něj první hráč třetího družstva,…, potom sedí druhý hráč prvního družstva, vedle něj druhý hráč druhého družstva, vedle něj druhý hráč třetího družstva, ..., potom sedí třetí hráč prvního družstva, vedle něj třetí hráč druhého družstva, vedle něj třetí hráč třetího družstva, atd. První hráč se postaví, zhluboka se nadechne a začne obcházet nebo obíhat kruh proti směru hodinových ručiček. Od chvíle, kdy se zvedne do chvíle, kdy se opět posadí na své místo se nesmí nadechnout. Aby bylo patrné, že po nádechu nedýchá, neustále nahlas říká hu-tu-tu-tu... Během obcházení (obíhání) kruhu si nesmí hráč ani přidechnout, ani přestat „tutat“. Pokud hráč kruh obejde (oběhne) jednou, získá jeden bod. Za každé další celé kolo získá další bod (za 3 kola získá 3 body, za 5 kol získá 5 bodů, apod.). Pokud ale některé kolo nedokončil, nadechl se dříve, než si sedl, nezíská bod žádný, ani za již obejitá (oběhnutá) kola. Potom obchází (obíhá) jeho soused po kruhu, pak další, atd. Nakonec si hráči v družstvu body sečtou a vítězí to družstvo, které má na konci kruhu nejvíce bodů.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

9 - -
6 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Vedoucí si připraví text zprávy – pro každé družstvo napíše jiný text na jinak barevném papíře. Text má obsahovat nějaký jednoduchý úkol (např. aby družstvo přineslo pět kamenů, šišek, vodu z potoka, tři listy z různých stromů, apod.). Tento text potom vedoucí rozstříhá na nepravidelné kousky a schová je na menším úseku lesa tak, aby vždy kousek lístku vyčníval. Nyní hráčům oznámí, že v lese je pro každé družstvo zpráva a sdělí jim, která barva zprávy patří kterému družstvo. Každé družstvo musí najít svou zprávu, složit ji, přečíst a splnit úkol. Družstvo, které to zvládne nejrychleji, vítězí.

Pomůcky:
zprávy s úkoly rozstříhané na nepravidelné kousky

Legenda:
-

8 - -
6 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Vedoucí na louce rozmístí lístečky s náhodně zvolenými trojmístnými čísly, ke každému druhu květiny jeden. Hráči se potom rozejdou po louce a hledají kartičky s čísly. Každé nalezené číslo si zapíší a k němu připojí název květiny, u které je číslo položeno. Po určitém čase vedoucí hráče svolá a sčítají se body. Za každý nalezený lísteček (každé zapsané číslo získá hráč bod) a za každou správně určenou květinu další tři body. Vítězí hráč, který získal nejvíce bodů.

Pomůcky:
lístečky s čísly, tužka a papír pro každého hráče, louka s rostlinama

Legenda:
-

9 - -
3 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči se rozdělí do družstev a každé si nasbírá 20 kaštanů (nebo kamínků). Pak se hráči každého družstva posadí do trávy do řady vedle sebe s dvoumetrovými rozestupy. Na domluvený signál hodí první hráč (který má všechny kaštany u sebe) každého družstva kaštan druhému, ten třetímu, atd. až poslední hráč ho položí před sebe. Mezitím je ale na cestě další a další kaštan. Hráč, který kaštan nechytí, musí se zvednout, dojít pro něj a zase se vrátit na své místo. Teprve potom ho smí hodit dál. Když k poslednímu hráči dojde poslední kaštan, zvedne ruku na znamení, že jeho družstvo skončilo. Vítězí rychlejší družstvo.

Pomůcky:
20 kaštanů nebo kamínků pro každé družstvo

Legenda:
-

8 - -
10 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči si seženou každý svůj proutek a jdou jednotlivě ve dvouminutových intervalech po sobě k vedoucímu, který leží na zemi a má zavřené oči. Hráči mají za úkol přiblížit se k vedoucímu tak tiše, že to vedoucí nepostřehne a položit vedle něj svůj proutek a stejně opatrně se opět odplížit. Pokud se hráč prozradí nějakým hlukem nebo šramotem, otevře vedoucí oči a posadí se. Hráč tak pochopí, že pro něj hra skončila. Vedoucí si potom znovu lehne a čeká na dalšího hráče. Vítězí všichni, kterým se podaří splnit úkol.

Pomůcky:
proutek pro každého hráče

Legenda:
-

8 - -
3 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči se rozdělí do dvou skupin. Jedna představuje stráže, druhá posly. Hraje se ve větším a nepřehledném terénu (hustý les s dolíky). Posli mají za úkol přenést přes předem stanovené území (od jednoho bodu před tímto územím ke druhému bodu za tímto územím) rozstříhanou zprávu (každý posel má u sebe jeden její kousek), stráže se jim v tom snaží zabránit tím, že se poslů dotknou. Navíc je čtvrtina kousků zprávy orámovaná červenou barvou, což značí její výjimečnost, proto je obdrží zdatnější posli. Stráže obsadí toto území a po stanovené době se posli vydají na cestu, kde je mohou stráže zajímat (dotknout se jich). Po takovémto zajetí musí posel stráži vydat svou část zprávy. Posel, který ve stanovené době nedonese svou část zprávy do cíle, je také považován za zajatého. Pokud se poslům podaří přenést alespoň dvě třetiny kousků zprávy (a chybí jen maximálně jeden červeně orámovaný), potom posli vyhrávají. Pokud ne, vítězí stráže. Do odvetné hry si hráči vymění role.

Pomůcky:
zpráva rozstříhaná na poloviční počet kousků než je hráčů, čtvrtina z nich červeně orámovaná

Legenda:
-

11 - -
10 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Vedoucí si připraví větší kartičky. Na každou napíše její číslo a za něj potom nějaké delší přísloví nebo moudro. Kartiček by mělo být 10–15 kusů. Tyto kartičky potom rozvěsí v terénu (na kmeny stromů, na kameny, apod.) tak, aby jejich čísla nešla za sebou. Každý hráč pak dostane hrací kartu, kde jsou napsaná čísla kartiček (od jedné do deseti až patnácti) a může se vydat do terénu hledat kartičky. Jakmile nějakou spatří, zapamatuje si přesné znění přísloví i jeho číslo a běží na určené místo k vedoucímu, který má v ruce papír se soupisem všech přísloví i jejich čísel. Tomu řekne větu, kterou si zapamatoval a její číslo. Pokud si ji zapamatoval naprosto přesně, vedoucí mu na jeho hrací kartě zakroužkuje příslušné číslo. Pokud se jen malinko splete, zavrtí vedoucí hlavou a nic mu nezapíše. Nato se hráči vrací do hry pro další přísloví. Hra končí ve chvíli, kdy jeden hráč dosáhne zakroužkování všech čísel na své hrací kartě. Pořadí umístění hráčů se určí podle počtu zakroužkovaných čísel na hracích kartách ostatních hráčů. Pro starší hráče je zde těžší varianta, kdy vedoucí, ještě před sdělením zapamatovaného, položí hráči jednoduchou otázku, na kterou musí odpovědět. Ten se pak na několik vteřin přestane soustředit na své přísloví...

Pomůcky:
kartičky s příslovími, papírky pro hrací karty hráčů, seznam všech přísloví a jejich čísel, tužka pro vedoucího

Legenda:
-

10 - -
4 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Vedoucí ováže obyčejným málo utaženým uzlem okolo silného kmene stromu několik provázků. Každý je v jiné výšce a uzly jsou otočené pokaždé jiným směrem. Jeden hráč potom představuje slepého hlídače, proto má oči zavázané šátkem. Tento hlídač obchází kmen a chytá ostatní hráče, kteří se snaží odvázat provázky. Koho se hlídač dotkne, vypadává ze hry. Kdo odváže a odnese si provázek, smí si ho nechat na památku své obratnosti.

Pomůcky:
provázky, šátek

Legenda:
-

9 - -
4 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Všichni hráči musí mít stejné vrstvy oblečení (např. krátké kalhoty, dlouhé kalhoty, triko, svetr, čepici, ponožky, boty na tkaničky). Vedoucí vytyčí rovný úsek dlouhý asi 100 metrů startovní a cílovou čárou. Hráči jsou oblečeni ve veškerém oblečení a před začátkem hry se svlékají a odhazují oblečení po vytyčeném hracím území. Hráči zůstanou jen v plavkách nebo jiném domluveném základním oblečení, které je pro všechny stejné (legíny a tričko, apod.). Postaví se na startovní čáru a na smluvený signál začíná hra. Hráči se musí co nejrychleji dostat do cíle, ale přitom se musí cestou kompletně obléci, včetně zavázání tkaniček. Vítězí hráč, který jako první doběhne oblečený do cíle.

Pomůcky:
stejné vrstvy oblečení (např. krátké kalhoty, dlouhé kalhoty, triko, svetr, čepici, ponožky, boty na tkaničky) pro všechny hráče

Legenda:
-

9 - -
3 - -
nelze říct
ve dne