Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Přihlášení

  • přihlásit se smí jen člen LLM
  • přihl. jméno a heslo je stejné, jako do registru OP
Informace
Počet her: 226

Hry pro malé i větší

Nacházíte se v databázi her, která slouží nejen pro vaši inspiraci. Pokud víte o nějaké dobré hře, která zde chybí, přidejte ji!
Pokud jste členem LLM, můžete si po přihlášení (stejně jako do registru OP) ukládat hry do oblíbených, hodnotit hry, nastavit si počet her na stránce a nebo prostě hru "hodit do popelnice"...
Her na stránce:

Nejnovější hry

Pravidla:
Hráči utvoří dvojice a postaví se proti sobě se zdviženýma rukama tak, aby utvořili „bránu“ a za sebe tak, aby „brány“ utvořili tunel. Jeden hráč tunelem proběhne a cestou v běhu náhodně vytrhne libovolného hráče tvořícího tunel. Ten s ním potom běží až na konec tunelu, kde společně utvoří další „bránu“. Hráč, který zůstal sám, když jeho dvojice byla vytržena, odbíhá na začátek tunelu, probíhá tunelem a vytrhává jiného hráče, se kterým běží na konec a tvoří s ním další „bránu“. Tímto způsobem se celý proces opakuje, hráči na konci tunelu mohou vytvářet příkré zatáčky, vést tunel do kopce, atd.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

odpočinkovápohybováměstopříroda
5 - -
9 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči se rozdělí do dvou skupin. Členové jedné skupiny se za ušima potřou česnekem nebo cibulí, členové druhé skupiny se za ušima postříkají voňavkou. Potom si všichni hráči zaváží oči šátkem a pohybují se „počtyřech“ na vymezeném prostoru. Přitom nesmí mluvit. Když se potkají, očichají se. Pokud jsou cítit rozdílně, musí jeden druhého povalit na záda. Hráč povalený na záda si sundá šátek a odchází ze hry. Vítězí ten, kdo zůstane ve hře nejdéle.

Pomůcky:
Česnek nebo cibule, voňavka, šátek pro každého hráče

Legenda:
-

na rozvojodpočinkovápříroda
5 - -
8 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Jeden z hráčů, představující náčelníka odejde do lesa a tam začne pískat. Vzdálenost je asi 100m. Ostatní hráči mají za úkol hráče - náčelníka - vypátrat a přiblížit se k němu co nejblíže. Pískající náčelník je na stejném místě a pozorně hledí okolo sebe. Koho spatří, zavolá jménem a ukáže směr. Kdo byl spatřen, posadí se a na stejném místě vyčká konce hry. Jsou-li odhaleni všichni, vítězí náčelník. Nebo po určité době vítězí ten z hráčů, kdo se přiblíží náčelníkovi nejblíž. Vítěz v příští hře představuje náčelníka.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

akčnípohybováměstopříroda
9 - -
6 - 15
~do 30 minut (krátká)
ve dne
Pravidla:
Každý hráč dostane tužku a papír, na který napíše asi deset písmen, kdy písmena jsou od sebe vzdálená asi 5 cm a žádné se nesmí opakovat. Tento papír pak každý hráč pošle o jednoho hráče vlevo. Teď doplní předepsaný papír tak, aby vznikl telegramový vzkaz, jehož slova budou začínat předepsanými písmeny. Telegramy nakonec čteme nahlas.

Pomůcky:
Tužka a papír pro každého hráče

Legenda:
-

logickána rozvojmístnostna cestách
7 - -
3 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Hráči si na papír nakreslí tabulku rozdělenou na 3x3 pole a do políček si vepíší předměty, které vidí okolo sebe. Potom vedoucí náhodně říká předměty, které okolo sebe vidí. Kdo řečenou věc má zapsanou v nějakém svém políčku, zaškrtne si ji. Vítězem se stává ten, kdo splní předem dohodnutou podmínku, např. kdo má vyškrtaná všechna políčka, nebo rohová políčka, nebo úhlopříčky, nebo řádky, sloupce ...

Pomůcky:
Papír a tužku pro každého hráče

Legenda:
-

odpočinkovámístnost
7 - -
3 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
K židli se položí krabička sirek a hráč se posadí na židli tak, aby krabičku zvedl pusou, aniž by se při tom dotkl země.

Pomůcky:
Židle, krabička sirek

Legenda:
-

odpočinkovápohybovámístnost
5 - -
2 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Vedoucí si připraví různé výroky. Např. Žirafa má sedm krčních obratlů; Sluka lesní je drobný hlodavec; Ginko je totéž jako jinan; Světlo síly říká: „Mlč, pokud hovoří starší.“; E.T. Seton měl kýlu; ... Hráči dostanou určitý stejný počet předmětů k sázení (sirky, bonbony, ...) a po každé položené otázce si vsadí určitý počet předmětů. Pokud odpoví špatně, o sázku přijdou, pokud správně, počet výherců si spravedlivě rozdělí vše, co bylo do hry vsazeno. Účelem je správně odpovědět na otázky.

Pomůcky:
předměty ke vsazení (sirky, bonbony, ...), seznam otázek

Legenda:
-

na znalostipoznávacímístnostna cestách
5 - -
2 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Pro hru je nejvýhodnější rovný terén, s ostrůvkovitými úkryty (keře, pařezy, kameny). Na vyvýšeném místě stojí lovec s lukem, bez šípů. Ostatní hráči se rozejdou v kruhu do 150m. Na dané znamení se plíží k lovci tak, aby nekryté úseky co nejdříve přeběhli. Kdykoli lovec někoho spatří, napne luk a spustí. Za zasaženého se považuje ten, kdo je v okamžiku spuštění luku v naznačeném směru odkryt (neschován). Rozhodčí stojí vedle lovce, a rozhoduje o zásahu. Pokud se hráč schová dříve než luk spustí, není zasažen. Zasažený hráč zůstane sedět na místě. Hraje se určenou dobu, kdo se dostane nejblíž, vítěží a v příští hře je lovcem.

Pomůcky:
luk

Legenda:
-

akčnípohybovápříroda
11 - -
8 - 30
> 1 hodina (dlouhá)
ve dne
Pravidla:
Hráči se rozdělí na dvě stejné skupiny a to na strážce a posly. Stráže se rozptýlí po území, které se má hlídat. Poslové mají tímto územím projít a pronést na druhou stranu roztříhanou zprávu. Posel nese jen jeden dílek. Náčelník poslů věnuje nejdůležitějším částem zprávy patřičnou pozornost a rozdělí ji nejschopnějším hráčům. Posel, nesoucí zprávu, je označen barevným šátkem. Posel, který je zajmut zavoláním, musí vydat zprávu a vrátit se pro další. Na zpáteční cestě sundá šátek. Nesmí nijak zasahovat do hry. Poslové zvítězí, když po určité době vyluští zprávu. Text zprávy zná jen náčelník poslů, který nesmí při luštění pomáhat. Pak se úlohy vymění.

Pomůcky:
- velké teritorium - barevné šátky - zpráva

Legenda:
-

akčnípohybovápříroda
9 - -
15 - 30
> 1 hodina (dlouhá)
ve dne
Pravidla:
Hráči si nasadí jednoduché čelenky z látky, které mají vzadu splývavý pruh. Ten je lehce zasunut tak, aby se dal snadno vytrhnout. Pak se rozejdou do okolního lesa, ve kterém musí být hodně přirozených úkrytů. Na znamení začátku se začnou plížit lesem, podnikají tiché výpady a snaží se soupeři vytrhnout zadní pás - "pero". To si potom zastrčí vedle svého a pokračuje ve hře. Poražený soupeř musí na určené místo pro nové. Při hře je zakázán zápas, zadní pás si nesmí hráč přidržovat ani jej připevňovat. Vítězí, kdo získá v určené době nejvíce "per" svých soupeřů. Ukořistěná "pera" platí jako vlastní.

Pomůcky:
čelenky (viz pravidla)

Legenda:
-

akčnípohybovápříroda
10 - -
8 - 30
~do 1 hodiny (delší)
ve dne