Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Přihlášení

  • přihlásit se smí jen člen LLM
  • přihl. jméno a heslo je stejné, jako do registru OP
Informace
Počet her: 226

Hry pro malé i větší

Nacházíte se v databázi her, která slouží nejen pro vaši inspiraci. Pokud víte o nějaké dobré hře, která zde chybí, přidejte ji!
Pokud jste členem LLM, můžete si po přihlášení (stejně jako do registru OP) ukládat hry do oblíbených, hodnotit hry, nastavit si počet her na stránce a nebo prostě hru "hodit do popelnice"...
Her na stránce:

Nejnovější hry

Pravidla:
Vedoucí si připraví kartičky, na kterých jsou namalované mapové značky. Ty vloží do pytlíku, ze kterého si je hráči po jednom losují. Vytaženou kartičku hráč všem ukáže a řekne, jak se jmenuje (co znamená). Pokud ji pojmenoval správně, smí si ji nechat. Pokud ji pojmenuje špatně, vrátí ji do pytlíku. Hráči se v losování postupně střídají, dokud jsou v krabici kartičky nebo dokud jeden hráč nezíská předem daný počet kartiček. Vítězí ten, kdo má nejvíce kartiček nebo ten, kdo první získal požadovaný počet kartiček. Možná je i obměna, kdy si vedoucí připraví kartičky s obrázky listů stromů, s obrázky tvaru stromů, s obrázky plodů, s obrázky uzlů, s obrázky bylin, s obrázky hmyzu, s obrázky motýlů, s obrázky brouků, s obrázky ryb nebo s obrázky ptáků, apod.

Pomůcky:
kartičky s obrázky mapových značek (s obrázky listů stromů, s obrázky tvaru stromů, s obrázky plodů, s obrázky uzlů, s obrázky bylin, s obrázky hmyzu, s obrázky motýlů, s obrázky brouků, s obrázky ryb, nebo s obrázky ptáků, apod.)

Legenda:
-

logickána znalostipoznávacímístnostna cestáchpříroda
9 - -
4 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Každý hráč obdrží proužek papíru. Předříkávač vždy hráčům sdělí, co se bude na papírky psát (jaký, kdo, co dělal, kdy, s kým, kde). Napřed nahoru každý napíše libovolné přídavné jméno. Potom přeloží horní část proužku, aby nebylo vidět slovo, které napsal a pošle papírek hráči po levici. Nyní napíše každý pod přeloženou část podstatné jméno v prvním pádě jednotného čísla, opět přeloží a pošle. Dále následují sloveso, kdy se to stalo, s kým se to stalo a kde se to stalo. Nakonec každý rozbalí lísteček a postupně přečte jejich obsah. Často jsou vzniklé věty velmi legrační.

Pomůcky:
proužek papíru a tužka pro každého hráče

Legenda:
-

odpočinkovámístnostna cestách
8 - -
3 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
ve dne
Pravidla:
Stůl se křídou nebo provázkem rozdělí na úseky – každý hráč hlídá jeden úsek. Všichni hráči se posadí okolo stolu a předloktím se opřou o desku stolu. Vedoucí pak nad stolem upustí pírko a hráči se ho snaží foukáním udržet ve vzduchu, nebo alespoň mimo svůj úsek stolu. Komu spadne pírko na jeho úsek stolu nebo na jeho úseku pírko stůl opustilo a spadlo na zem, nebo koho se dotklo, získává trestný bod.

Pomůcky:
pírko, křída nebo provázek

Legenda:
-

na postřehodpočinkovápohybovámístnost
7 - -
4 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Ještě před schůzkou připraví vedoucí hru. Po klubovně rozmístí různá stanoviště. Každé obsahuje číslo stanoviště a exponát. Exponátem mohou být rostliny, listy stromů, případně plody stromů nebo keřů, kousek kůry některého stromu – vše z bližšího okolí (aby je hráči již někdy viděli), případně je mohou nahradit i obrázky. Dále si může připravit obrázky našich volně žijících živočichů, které by hráči měly znát (hmyz, brouky, hlodavce, apod), případně kousky nerostů (jako třeba žula, čedič nebo pazourek). Záleží na fantazii vedoucího a znalostech hráčů. Potom vpustí vedoucí hráče do místnosti. Každý má svůj papír s tužkou a zapisuje k číslům názvy exponátů. Zajímavější je hra, pokud exponáty jsou rozmístěné nahodile a nebo nejsou na první pohled vidět (jsou ve skříni, pod stolem, vysoko na polici, apod.), přitom hráči musí postupovat podle čísel, ale polovina hráčů vzestupně a druhá polovina sestupně. Vítězí hráč, který v určeném čase získá nejvíce správných odpovědí. Příklad: exponát č.1 je buk. Hráč si musí napsat na papír 1 - buk. Atp.

Pomůcky:
přírodniny nebo jejich obrázky, tužka a papír pro každého hráče

Legenda:
-

logickána znalostipoznávacímístnost
9 - -
4 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Tato hra je vhodná pro hráče, kteří se vzájemně neznají. Vedoucí si připraví lístečky a na každý napíše jméno a příjmení jednoho z přítomných. Lístky potom vhodí do pytlíku, ze kterého si každý vylosuje jeden lísteček a začne hledat mezi ostatními toho, jehož jméno si vylosoval. Protože se ale hráči neznají, oslovují ty, o kterých se domnívají, že by mohli být těmi z papírku. Platí tu ale dvě pravidla: 1) Hráč smí oslovit jen toho, kdo s nikým nehovoří. 2) Hráči smí použít jen fráze: a) Promiňte, nejste náhodou (doplní jméno z papírku)? Já se jmenuju (a doplní své jméno). Současně mu podává ruku. b) Nato mu oslovený hráč ruku stiskne a připojí své jméno. Pokud hráč najde hledanou osobu, potřese si s ní rukou. Hra pro něj končí ale ve chvíli, kdy kromě toho, že nalezne svou osobu, je také sám nalezen jinou osobou. Pokud nesplnil jednu z částí, zůstává ve hře. Pokud splnil obě části (nalezl a nechal se nalézt), může si sednout na židli. Židle vedoucí připraví do řady vedle sebe, ale záměrně v počtu o jednu židli menším než je hráčů. Kdo skončí poslední (a nezbude na něj židle), musí všechny sedící obejít, podat jim ruku a vzájemně se s nimi představit.

Pomůcky:
židle, papírky se jmény, krabice

Legenda:
-

seznamovacíměstomístnostpříroda
9 - -
10 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Na prádelní šňůru se zavěsí asi v třiceticentimetrových rozestupech drobné odměny na niti. Mohou to být bonbony, lízátka, žvýkačky, drobné hračky, psací potřeby, korálky, apod. Hráčům se postupně zaváží oči a předají nůžky. Potom smí přejít místnost a jednou střihnout. Přitom se zavěšených odměn nesmí dotknout. Pokud se někomu podaří odstřihnout nějakou odměnu, smí si ji nechat. Hraje se tak dlouho, dokud na šňůře visí nějaká odměna. Hráči se přitom střídají.

Pomůcky:
drobné odměny, nůžky, nit, prádelní šňůra

Legenda:
-

odpočinkováměstomístnostpříroda
6 - -
2 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
První hráč položí plnou krabičku sirek na kraj stolu tak, aby přečnívala asi třetinu přes okraj stolu. Potom do ní zespodu praští ukazováčkem, aby se krabička alespoň jednou ve vzduchu otočila a spadla na stůl, nejméně 10cm od jeho okraje. Pokud se krabička neotočí, musí hráč hod opakovat. Pokud krabička dopadne vrchním obrázkem nahoru, získává hráč 2 body. Pokud dopadne na bok (na škrtací plochu), získává hráč 5 bodů. Pokud ale krabička dopadne na výšku (na stranu, ze které vyjíždí krabička se zápalkami), získává hráč 10 bodů. Pokud krabička dopadne rubovým obrázkem nahoru, nezískává hráč žádný bod a musí krabičku předat dalšímu hráči po kruhu, který hraje podobně. Hráči smí hody krabičkou opakovat tak dlouho, dokud mu krabička nespadne rubovým obrázkem nahoru – to pak musí krabičku předat a zároveň přichází o všechny body získané v tomto kole. Body si smí hráč ponechat jen tehdy, když se dobrovolně rozhodne předat krabičku sousedovi. Body z minulých kol mu ale zůstávají. Vítězí ten, kdo nejdříve nasbírá předem určený počet bodů.

Pomůcky:
krabička sirek, tužka a papír na zapisování bodů stůl nebo deska na položení krabičky od sirek

Legenda:
-

logickáodpočinkovámístnostna cestách
5 - -
3 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Každý hráč dostane stejný kus papíru, ze kterého má trháním vyrobit co nejdelší pruh (jeden kus). Vítězí hráč s nejdelším pruhem. Možná je i obměna, kdy hráči obdrží každý jedno jablko, které loupou a nejdelší pruh se vyrábí z jablečných slupek.

Pomůcky:
papír pro každého hráče (případně jablko a nůž pro každého hráče)

Legenda:
-

na rozvojodpočinkovámístnostpříroda
9 - -
3 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Pro každého hráče připravíme lavor plný vody, do kterého dáme dvě jablka. Každý hráč si dá ruce za záda a jablka loví ústy. Kdo vytáhne jablko ústy nejdřív, vítězí. Pokud hraje více hráčů, ale lavorů je méně, mohou se u lavorů střídat. Potom je vhodné čas hráčům měřit a vítězem je hráč s nejkratším časem.

Pomůcky:
lavory s pitnou vodou, jablka

Legenda:
-

na rozvojodpočinkovápohybováměstomístnostpříroda
7 - -
2 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Dvojice hráčů spolu soupeří. Každý hráč má zapálenou svíčku, kterou chrání před soupeřem, který se snaží jeho svíčku sfouknout. Vítězí hráč, který soupeřovi svíčku zhasil a zároveň vlastní uchránil. Možná je i obměna, kdy hrají všichni proti všem. Komu svíčka nehoří, vypadává. Pak vítězí ten, jehož svíčka zůstane svítit nejdéle.

Pomůcky:
svíčka pro každého hráče, zápalky

Legenda:
-

akčnína postřehna rozvojodpočinkováměstomístnostpříroda
6 - -
2 - -
nelze říct
kdykoli