Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Historie » Midewiwin

Historie Midewiwinu

aneb Midewiwin a jeho odlesky

Obsah

Úvod

Midewiwin a LLM

Ligu po jejím obnovení v roce 1990 formovalo několik směrů: kromě tradičního woodcraftu reprezentovaného předválečnými a poválečnými woodcraftery to byl zejména indiánský styl kmene Bílý wampum – a ohnivecko-indiánské tradice společenství zejména dětských kmenů, fungujícího pod názvem Midewiwin.

Midewiwin vznikl začátkem 80. let jako neoficiální společenství několika kmenů, které se inspirovaly symbolikou a ohniveckým systémem kmene Neskenon. Tato symbolika mnohým nahrazovala symboly woodcraftu či skautingu, k nimž tehdy nebylo možno se otevřeně hlásit. Kmeny Midewiwinu měly například svůj společný systém evidence titulů a činů – jakýsi předchůdce dnešní elektronické evidence Ligy.

Po roce 1990 některé kmeny Midewiwinu vstoupily do Ligy (zejména pražské kmeny – Neskenon, Konestoga, Tussilago, …), některé zanikly, další (zejména ze Zábřeha na Moravě) pokračovaly pod hlavičkou Junáka.

Midewiwin se svojí symbolikou jistě přispěl k dnešní podobě Ligy, proto mu věnujeme tyto stránky.

Existuje mnoho záhad, které Velké tajemství odhalí pouze těm, kdo si to nejvíce zaslouží. Pouze těm, kdo ho v postech a o samotě hledají, se dostane Jeho znamení.

Unceedah, Sioux Santee

úvod

Mecho, Seigo, Gowa, Hau kóla, Haáhe

Tyto pozdravy jste mohli zaslechnout na setkání bojovníků a bojovnic spřátelených kmenů Midewiwinu. Toto společenství během 40 let ovlivnilo desítky oddílů prostřednictví svých specifických rituálů a tradic. Jeho činnost nesla po celou dobu pečeť určitých tabu, která přitahovala nezasvěcené. Odkrýt je znamenalo těžké provinění a jedinci, kteří chtěli Midewiwinskou myšlenku zavést v jiném oddíle neměli právě jednoduchou situaci.

Přesto odlesky mateřského kmene Neskenon, odkud vše vzešlo, postupně dopadaly na další kmeny, které původní myšlenku dále rozvíjely až nabyla silného hnutí. Téměř dvě desítky kmenů bylo součástí Midewiwinu a další ve velkém čerpaly z jeho studnice Lesní Moudrosti.

Tak jako rytíři krále Artuše měli své porady u kulatého stolu, midewiwinští ohnivci řídili dění svého společenství u Sněmovního ohně Midé. Ano, OHEŇ byl zlatým grálem Midewiwinu, a pouze ten, kdo dovedl naslouchat jeho slovům, měl právo zasednout mezi vyvolenými.

Možná čekáš bratříčku, že Ti na dalších stránkách vyjevím Tajemství, která byla pečlivě uchovávána v tajnosti a jako záblesky světla v temnotách probleskovala mezi ostatní… Zde Tě pak musím zklamat, poselství Ohně nelze předat tištěnými slovy, k těm Největším Tajemstvím se musí propracovat každý sám, pak má naději, že se mu dostane velkého daru – Osvícení!

Přesto se s Tebou - Strážcem tradic a Poslem Ohně podělím o neméně cenné Tajemství. Je to řeč Cesty Midewiwinu a Ty jako ohnivec kmene, máš právo naslouchat jejímu hlasu. Je to řeč desítek zrození, předčasných skonů i nečekaných zmrtvýchvstání. Chceš-li pochopit současnost, musíš znát také minulost, jen tak se Ti dostane Pochopení. Nuže usedni a navrať se ke kořenům našeho snažení…

šaman Tuwanakha, bibaged Midewiwinu