Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Historie » Midewiwin
Zpět logo

ŽÁBY

Dne 13.1.1979 zakládají Pavlína Urbanová – Čilouš a Vladimíra Krátká – Fousek v Zábřehu na Moravě dívčí oddíl Žáby. Čilouš byla sestrou člena Stopařů Habase a Fousek zase měla ve Stopařích brášky Bobra a Punťu. Oddíl má být tedy dívčí obdobou Stopařů a jejich první vedoucí se stává Božena Fritschová – Bobina, bývalá rádkyně skautského oddílu Zlatá Lilie. Název oddílu Žáby je odvozen ze jména družiny, kterou Bobina ve Zlaté Lilii vedla.

foto

Oddíl po vzoru Stopařů má svou skautskou činnost, ale zpočátku bohužel smůlu na vedoucí, které se zde střídají téměř každý rok. Žáby jezdí na výpravy i letní tábory nejprve společně se Stopaři, později již má své samostatné, ale přesto je vliv chlapeckého oddílu takový, že když se ze Stopařů stává kmen Cherokee (1982), nezůstaly ani Žáby k novinkám netečné.

Žáby začínají v druhé polovině 80. let Sněmovat, tábořit v týpí (1987), vyrábět indiánské ozdoby apod. Obřadnictví nově vzniklého kmene Žab nejprve přebírá některé prvky Meherinu a Tussilaga, dívčích kmenů z Prahy, ale poté přece jen převáží vliv šamanů Cherokee, kteří po roce 1986 vysvěcují první ohnivce Anowaha (dříve Géčko), Cvrček, Tosawi (dříve Kalíšek), Telkilai (dříve Kavalo) a Zoubek. Kmen zakládá Knihu rouch, Knihu Orlích per, vydává ohnivecký časopis Wočin Peta (Poselství ohně). Zvláštností Sněmů kmene je Boj o náhrdelník Minehawy (obdoba Muže Sněmu) - náhrdelník je putovní.

Vysvěcením prvního dívčího šamana Susquehanny (1988) se zde objevuje myšlenka samostatného dívčího společenství Enčarko, kterého se stávají členy i Žáby. Myšlenka se bohužel příliš neujala a tak děvčata i nadále spolupracují spíše s chlapeckými oddíly ve svém okolí. Po obnově skautské organizace 1990, vstupují Žáby do střediska Skalička, kde působí dodnes.

Jsou vysvěceni noví ohnivci a wagamedi, aby na podzim 2002 získal kmen svého prvního šamana. Stala se jím Watoknapa (dříve Kamínek) po ohni vigilií a vysvěcení šamanem Soewahem.

Na Sněmu 17.3.2001 dochází také k události, o kterou usilovali šamani Midewiwinu dvacet let – kmen začíná používat indiánský název Naška – Pi (Žáby). Ohnivectví kmene Naška – Pi spíše kulminuje, aby po roce 2004 opět zažilo svou renesanci, byť kmen již plní Orlí pera dle Zápisníku LLM.

foto

Vedoucí a náčelnice

 1. Božena Fritschová – Bobina
 2. Jana Körnerová
 3. Martina Körnerová – Tapi
 4. Marcela Linhartová – Mórin
 5. Zdena Krejčová - Špendlík
 6. Vladimíra Krátká - Fousek
 7. Martina Körnerová – Tapi
 8. Bronislava Krausová – Broňa
 9. Pavlína Urbanová – Čilouš
 10. Jolana Hrušková – Kora
 11. Eva Diblíková – Mikina
 12. Alena Václavská – Anowaha
 13. Šárka Snášelová – Cvrček
 14. Martina Kristenová – Hucul
 15. Martina Čechová – Itonkasan
 16. Gabriela Doubravová – Watoknapa
 17. Pavla Hamplová - Kora

Šaman

Watoknapa

Klany

Sojky, Lasičky, Rosničky

Příručky

 • Historie turisticko-tábornického oddílu Žáby 1979-1982 (1983) Čilouš, Kora
 • Ohnivec (1989)
 • Historie Ohnivectví Žab (2005) Vatoknapa