Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Historie » Midewiwin
Zpět logo

TUSCARORA

foto

V roce 1968 vznikalo skautských oddílů jako hub po dešti. Mezi nimi i pražský 56. oddíl Junáka ve středisku Hiawatha, jehož se po zákazu Junáka v r. 1970 ujímá Pavel Döllinger – Minewakan, název oddílu se mění na oddíl Hiawatha. Po odchodu z Neskenonu do něj přichází Jiří Kafka – Owigo. Spolu s Minewakanem 4. září 1972 přejmenovávají oddíl na kmen Tuscarora. Ačkoliv Owigo byl založením více trampem, skautem a vodákem než woodcrafterem, tři roky náčelníkování v Neskenonu jej poznamenaly natolik, že svůj další oddíl pojmenoval podle irokézského kmene a v činnosti využíval mnohé vylepšení z Neskenonské „dílny“ Lesní moudrosti. Bohatou činnost oddílu zachycuje kmenový časopis Ajagú.

V letech 1973-74 zde působí jako clanový seneca Vladimír Oborský – Wabigoon (Wabimatto), pozdější iniciátor vzniku kmene Mawaden a překladatel samizdatové Knihy Orlích per (pod názvem Wa-pa-ha).

V Neskenonu v té době byl náčelníkem Šakoh (bývalý Owigův degandawida) a šamanem byl Minewakanův kamarád Čiksika, který začínal v 56. oddíle,, takže nebylo divu, že spolu oba kmeny čile spolupracovaly. Kromě Owiga ostatně přešlo později do Tuscarory i několik dalších Neskenonců (druhý náčelník Tookuh byl původně degandawidou v Neskenonu). Tuscarora byla také spolu s Neskenonem velkým propagátorem lakrosu, sportu, který se již dnes hraje i v Čechách na profesionální úrovni.

Kmen je bohužel násilně rozpuštěn STB roku 1975, pro ilegální skautskou činnost, ale jeho bývalí členové obratem zakládají oddíl TOM 503 90 pod TJ Viktoria Žižkov (z toho důvodu se vžily názvy Devadesátka či Viktorka), který je přímým pokračováním kmene Tuscarora.

Náčelníci

  1. Jiří Kafka – Owigo
  2. Petr Šika - Tookuh

Klany

Šedý Vlk, Černý Orel, Bílý Sokol, Modrá Liška, Velká Želva