Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Historie » Midewiwin
Zpět logo

R.K.SHAWNEE

Dva roky po vzniku kmene Neskenon s irokézskou symbolikou, je Hiawatha nadchnut šavanským náčelníkem Tecumsehem a jeho bouřlivým životem. Hlavní válečný náčelník algonkinských kmenů byl tím pravým vzorem pro dospívající mladé neskenonce, kteří toužili opět po něčem novém, zajímavém. Inspirací byla Hiawathovi osobní družina Tekumsehova, která podle legendy se skládala z nejstatečnějších bojovníků a byla podřízena pouze Velkému Sachemovi. Říkalo se jí „svatá družina“ a mohla mít maximálně 24 členů.

Dne 22.2.1967 je na Brdech u campu stará Dakota zapálen pod vedením Hiawathy slavnostní oheň a dvanáct vybraných bojovníků zakládá Roverský kmen Shawnee (Šavani). Náčelníkem je zvolen Jarin Vrchota – Logan a čestnými členy se stávají Hiawatha, Vladimír Kolář – Akéla a Mirek Kopt – Orel. Šavani mají své tajné obřady, které vymyslel Hiawatha přímo pro ně a plní si Orlí pera podle Setonova Svitku.

Šavani existovali pouze něco málo přes pět let, ale jak velký byl jejich dopad na další kmeny, si dnes uvědomuje jen málokdo. Neskenon sám opouští v té době stezku Orlích per, a tak návaznost na ohnivectví musíme hledat právě u Šavanů, kde Hiawatha hledal své nástupce a zkoušel v praxi různé možnosti další Cesty. Zde byli zasvěceni první ohnivci a wagamedi, zde byl vysvěcen druhý šaman Petr Ráb – Čingašguk. Šavanští bojovníci se stali prvními nositeli Lesních jmen v Neskenonském společenství (Knihu Vigílií mají společnou s Neskenonem).

Šavani byli také iniciátory vzniku skautského střediska Tecumtha (Neskenon, Šavani, Dakota, OS a Venédi) v roce 1968. Středisko sice zaniklo v roce 1971 se zrušením skautské organizace, ale svůj úkol splnilo – ukázalo Cestu těm dalším a o to tu šlo. R.K.Šavani ještě působil během sedmdesátých let, mnozí odrůstají a ti nejnadšenější pomáhají s ohnivectvím v Neskenonu.

Nakrátko jsou Šavani obnoveni v roce 1990 Jindrou Holínským – Osswehem spolu se střediskem Tecumtha, ale zhruba po dvou letech středisko zaniká a Šavani s ním…

Odtržením mladšího křídla Šavanů vzniká roku 1969 R.K.Midewiwin, který nalézá svůj vzor v symbolice odžibweiské léčitelské společnosti.

Přímou návaznost na Šavany má také kmen Venedae, který zakládá 1.4.1967 Loganův kamarád Ladislav Aubrecht – Atila spolu s Petanem. Kmen má symboliku starých Slovanů a ve svých obřadech vychází částečně z Hiawathovy příručky Kult ohně. Venédi za několik let zanikají, ale přesto i oni vtiskli svou stopu do naší Cesty.

Náčelníci

  1. Jaroslav Vrchota – Logan
  2. Jindřich Holínský – Ossweh

Příručky

  • Kult Ohně
  • Obřady Neskenonu a R.K.Shawnee. Hiawatha, 1967