Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Historie » Midewiwin
Zpět logo

ŠAVANI

Kmen Čerokí (Cherokee) ze Zábřehu na Moravě měl svůj Letní tábor 3.-25.7.1987 na Drozdovské pile, pojmenovaný Tábor Horského Lva, neboť jeho průběh byl celý spojen s osobou šónijského pohlavára Tekumseha (Horský Lev byl jedním z jeho rodů a zároveň také jedním z jeho jmen). Celý tábor se četla kniha Fritze Steubena – Tekumseh a probíhala celotáborová hra na motiv této knihy.

Symbolika bojovného algongkinského kmene zapůsobí na bojovníky natolik, že klany starších bojovníků (Horský Lev) a náčelnictvo (Modrá Želva) vystupují z kmene Čerokí a za podpory ohnivců zakládají kmen Shawnee. K tomu oficiálně dochází na 23. Sněmu kmene Čerokí (21.5.1988) a zároveň 1. Sněmu kmene Shawnee (Šavani). Náčelník Slavomír Václavský – Mičkinikwa spolu s šamanem Tokeitem zavádí v ohnivectví i činnosti kmene mnoho novinek, za pomoci knih o šavanském náčelníkovi Tekumsehovi a příruček o indiánech. Jednou z nich je například udílení Orlích per pomocí tance „Viděl jsem“.

foto

V kmeni se prosazuje indiánská motivace, táboření a turistika. Mnoho krásných věcí je dnes zachováno v kmenovém archivu či zdobí šavanskou klubovnu Chillicothe (Čilikot). V prosinci 1988 je vysvěcen první šavanský šaman - Mičkinikwa. Zásadní změnou je volba nového náčelníka, kterým se stává Martin Švub -Tonkahiska, ale ten je náčelníkem pouze tři měsíce a kmen vede do prosince 1989 degandawida Pavel Švéda - Šimpanz.

Na 29. Sněmu kmene 5.1.1990 dochází k odchodu části kmene pod vedením Pavla Švédy – Šimpanze k původní činnosti a názvu Stopaři - Čerokí. Díky aktivitě vedení je stav člensta rychle doplněn a již za tři měsíce mají Šavani 7 rodů a skoro 70 členů!

Po obnově skautské organizace, kmen Shawnee se registruje na jaře jako 3. chlapecký oddíl, 4. roverský kmen a 5. smečka vlčat. Ve kmeni jsou zaregistrovány rody z Lukavice, Leštiny a Sudkova. Na letní tábor jedou Šavani do Horních Studének, ale kmen je rozdělen na tři skupiny. Každá má trochu jiný program, přizpůsobený dané věkové hranici. Společně se setkávají na závěrečném Sněmu v Brníčku, kde zasedlo v kruhu 54 hochů a dívek. V čele kmene stojí čtveřice: Zdeněk Šebesta - Wyoming, Mirek Šimák – Kecal (později Makatai), Martin Chlumecký a šaman Mičkinikwa.

foto

V následujících letech z kmene odcházejí skupinky starších, které zakládají kmeny Horský Lev (LLM), Omaha, Wakpa-te oate, Ponka či skautský oddíl Kondoři. Kmen se stále drží v kruhu společenství Midewiwin a společným tábořením s dívčím oddílem Zlatá Lilie nasměřují tento oddíl pro indiánskou motivaci (dnes kmen Mazaskazi Wanča).

Šavani pořádají mnohé velké akce pro veřejnost i ostatní oddíly, namátkou jmenujme: Šavanské výstavy, Šavanskou družinovou ligu, Indiánský lakrosse či Den otevřených dveří.

Tradičními akcemi je kromě táborů a Sněmování také: Bitva u Kanawhy, srpnová aktivita na klubovně Čilikot či táborák pro rodiče. Šavani se zúčastňují úspěšně mnohých závodů (Svojsíkův závod, Memoriál Břeti Hampla) a Srazů BVÚ Ostrava. Kmen vydává od roku 1989 časopis Březová kůra (170 číslo vyšlo 2005) a týdeník Kůrovník (několik ročníků formou oběžníku). Po mnoho let byla vydávány tiskoviny v tzv. Šavanské edici a již 15 let vychází táborový časopis Okaluza (Vánek). Ve své činnosti využívají Šavani upravenou verzi Midewiwinského Zápisníku Orlích per a Mistrovství Lesní Moudrosti (poslední barevné vydání je z roku 2004).

Náčelníci

 1. Slavomír Václavský – Mičkinikwa (1988-1989)
 2. Martin Švub –Tonkahiska (1989), degandawida Pavel Švéda – Šimpanz (1989-1990)
 3. Slavomír Václavský – Mičkinikwa (1990-1997), degandawida Martin Šafář – Wablautanaga (1997-1998)
 4. Slavomír Václavský – Mičkinikwa (1998-2003), degandawida Pavel Fornůsek – Stopař (2003-4), degandawida Petr Fornůsek – Rendy (2005-

Šaman

Mičkinikwa

Klany

Ledňáčci, Káňata, Sovy, Králíci, Vlci, Medvědi, Horští lvi, Jeleni, Koníci, Manato (Chřestýši), Krocani, Mývalové a Modrá Želva

foto

Příručky

 • Ohniště (1988) Mičkinikwa
 • Znaky na roucha (1989) Mičkinikwa, Tiskemanis, Ajagu, Brunclík
 • Korálkování (1989)Mičkinikwa
 • K pramenům Sawanahy (1989) Mičkinikwa
 • Historie Šavanů (1990) Mičkinikwa
 • Plameny od Sawanahy (1990) Mičkinikwa
 • Podél Sawanahy (1992) Mičkinikwa
 • Rodová zvířata (1996) Datel, Sokol
 • Korálkování (1997) Mičkinikwa
 • Lakotské písně + tance (1998) Mičkinikwa
 • T.E. Mails (1998) Mičkinikwa
 • Indiánské hry (199?) Skaniatario
 • Indiánské hry (2000, upr.) Skaniatario
 • Kuchařská prácička (1998) Wablautanaga
 • Zimní táboření (1992) Mičkinikwa
 • Historie skautingu (1993) Mičkinikwa
 • Indiánské oblečení a postele (1994) Wyoming
 • Mistrovství Lesní Moudrosti (199.) Skaniatario
 • Zpěvník 1. (1993) Mičkinikwa
 • Ohnivecký wampum (1989) Mičkinikwa
 • Ohnivecký wampum (1991) Mičkinikwa
 • Výroční zpráva (2001) Mičkinikwa, Skaniatario
 • Klubovna (2001)
 • Šavaní Jódlnotes (2001) Stopař
 • Hry na přírodu (1995) Mičkinikwa