Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Historie » Midewiwin
Zpětlogo

MEHERIN

Původně skautský oddíl Měsíční paprsek, byl založen 24.4.1968. Spolu se zánikem skautské organizace tento dívčí oddíl postupně upadá, aby stál v roce 1980 téměř před zánikem.

Posledním zoufalým krokem tehdejší vedoucí Jarmily Drimlové, bylo oslovení Hanky Končické (tehdy vedoucí oddílu Velká Medvědice), zda by oba oddíly nespojily své síly. Kupodivu vše vyšlo a v lednu 1981 je učiněn velký nábor na školách.

Oddíl opět začíná šlapat a zkušenější Hanka postupně přebírá vedení oddílu. Hančin manžel Panda v té době vede kmen Huroni, a tak logicky dopadá vliv „neskenonské stezky“ i na Měsíční paprsek. Jsou vyráběny clanové štíty, kmenový wampum a vše vrcholí 1.5.1981, kdy je na výpravě v Rejčkově založen první dívčí kmen Meherin.

Kmen má čerokíjskou symboliku, táboří v týpí, začíná pravidelně sněmovat a přebral i huronský systém Orlích per. O rok později je Meherin jedním ze zakládajících kmenů společenství Midewiwin. Speciálně pro Meherin je šamanem Čiksikou vymyšlen systém udílení OP dívkám tzv. zvedáním waubíků (různě těžkých obarvených kamenů), což nakrátko přebírá i druhý dívčí kmen Žáby za Zábřehu na Moravě.

foto

Stejně jako Huroni, musí i Meherin několikrát ve své historii překonávat těžký vnitřní rozkol. První začíná neškodně: bojovnice postupně odrůstají, a tak Hanka pověřuje 28.5.1983 watutku clanu Vyder Evu Bílkovou - Kaničku, aby se ujala nově vzniklého clanu Gatagéwa (Želvy). Zhruba po roce se Kanička vdává za Zábřežského šamana Soewaha, který v té době působí u Pandových Huronů. Po táboře odchází Kanička z Meherinu a zakládá nový dívčí kmen Tussilago. Spolu s ní odchází téměř kompletní klany Gatagéwa a Vydry v počtu patnácti bojovnic.

Kmen se určitou dobu vzpamatovává, ale po několika náborech opět šlape na plné obrátky. Hanka se roku 1986 částečně stahuje do ústraní a věnuje se mateřským povinnostem (v té době se narodil budoucí náčelník Huronů Pavlík – Pandě).

Ve vedení kmene je prozatímně Tirawa (válečná náčelnice) Markéta Soukupová - Kéta. Na letním táboře v Jetřichovicích je druhou náčelnicí Meherinu zvolena Silvie Sirotková – Jegi (bývalá bojovnice clanu Gatagéwa). Jegi však vede kmen necelý rok, aby v květnu 1987 odešla spolu s owachirkou Skokanem založit kmen Shawondasee. Spolu s nimi odešly také zbytky jejich původních clanů Lasiček a Sov (celkem jedenáct bojovnic).

Do vedení Meherinu se tedy opět vrací Hanka, aby zažehnala druhou velkou krizi kmene. Počet děvčat nelze ani několikerými nábory dostatečně navýšit, a tak se Hanka uchyluje z nouze ke koedukaci kmene a nabírá chlapce, kteří tvoří clan Vlků. O chlapce z Meherinu – Vlky se zakrátko začíná starat nový vedoucí Milan Batelka.

Počátkem roku 1988 jsou dívčí kmeny v Midewiwinu již čtyři (Meherin, Žáby, Tussilago a Shawondasee) a mají i svého prvního dívčího šamana. Je jím Lelašikova manželka a spoluzakladatelka Konestogy, Ilona Hulínová – Susquehanna. Dívčí šamanka spojí ohnivectví kmenů v jedno a vytváří společenství dívčích kmenů Enčarko, které spolupracuje s chlapeckým Midewiwinem, ale má upraven systém Orlích per a Mistrovství Lesní Moudrosti. Bohužel Enčarko nemá dlouhého trvání, neboť Žáby ve své osamocenosti měly přece jen rychlejší komunikaci s Čerokíji a Šavany, Shawondasee má existenční problémy, Tussilago si již zvyklo na komunikaci s Oswegem a Meherin s Hurony. Do toho všeho přichází sametová revoluce roku 1989 a šance na opětovné stmelení dívčích kmenů je v nedohlednu.

Meherin vstupuje do Junáka, aby po několika letech spolu se svými věrnými souputníky Hurony definitivně zakotvily v ABS. V roce 199. odchází s kmene Milan a spolu s ním také končí éra smíšeného kmene Meherin.

Náčelnice

 1. Hanka Končická
 2. Silvie Sirotková – Jegi

Náčelník chlapeckých clanů

 1. Milan Batelka

Šaman

Hanka

Klany dívek

Černé Lasičky, Hnědé Vydry, Šedé Sovy, Modré Lišky, Rezavé Veverky, Ibirinoko (náčelnický clan) a krátce Gatagéwa(Želvy).

Klany chlapců

Bílý Vlk, Modrý Lišák a Vlčata

Příručky

 • Stezka kmene (1982) Hanka
 • Stezka ohně (1983) Hanka
 • Historie kmene Meherin (1996) Hanka, Králík
 • Rádcův kalendář (1996) Hanka
 • Ohnivecký wampum (19..) Hanka
 • Rádcův kalendář 1.-2.(1994) Hanka, Katka
 • Rádcovské minimum (2001) Hanka
 • Táborový wampum (200?) Hanka, Králík
 • Vázané stavby (199.) • Nováčkům (199?)
 • Indiánská abeceda (199.)
 • Phoenix (2001)
 • Lexikon dobrého mága (2002)
 • Můj wampum (2004)
 • ᛏᚫᛒᛟᚱᛟᚹᛁ ᛊᛈᛖᛁᚫᛚ (2003)