Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Historie » Midewiwin
Zpětlogo

ISHI

Bývalý člen woodcrafterského kmene Kruh a zakladatel oddílu Hledači, Tomáš Doubek – Robur, opouští po táboře 1982 Hledače a vstupuje do kmene Alcatraz. Bohužel po odchodu náčelnictva kmen Alcatraz rychle upadá, a Robur přetváří Alcatraz koncem roku 1982 na roverský kmen Ishi (název kmene odvozen ze jména „posledního“ svobodného bojovníka kmene Yahi, který se stal velmi populárním počátkem století), jehož členská základna nepřesáhla za celou dobu existence 10 bojovníků. Do Ishi se volně zapojuje též šaman Čiksika a zbývající torzo kmene Alcatraz včetně wagameda Tawakinaha. Kmen funguje pod záštitou ČSČK.

foto

Můžeme vysledovat jména: Žebřík, Tučňák, Tawakinah, Kvaki, Vodička, Robur, Kachlík, Dračice, Sylva, Markéta, Sandy, Žebírko. Činnost kmene je z větší části zaměřena na rukodělné výrobky z kůže (Robur) a hledání nových směrů přes duchovní dědictví původních obyvatel Severní Ameriky (Čiksika). Kmen je zapojen v Midewiwinu, má své ohnivce (Čiksika, Tawakinah, Tučňák a Robur), ale neplní Orlí pera, za což je opakovaně kritizován ostatními ohnivci Midewiwinu.

Kmen Ishi existoval pouze tři roky, a proto zmínky o něm jsou velmi kusé. Kmen navštívil Sněm Čerokí v Zábřehu, uspořádal první Indiánské hry na Brdech (předchůdce Velkých Her Midewiwinu), zúčastní se svatebního potlachu u příležitosti svatby Soewaha a Činkapi, píše se o něm v Kurýrovi Hledačů a jeho zástupci (Čiksika a Tučňák) se zúčastnili ještě 4. Midewiwinu na Manádách 20.4.1985.

Kmen Ishi tábořil roku 1983 pod týpím v Javornici, ale již o rok později přesídlili do Rumunska (Vladesa a Bihor), kde podnikli Velké putování. Letní tábor u Radíče roku 1985 byl posledním počinem tohoto zajímavého Roverského kmene. Vzhledem k tomu, že se nenaplnila původní vize, že do Ishi budou přicházet odrůstající členové jiných oddílů a Ishi bude fungovat jako pomocník pro malé, postupně převážily jiné zájmy (horolezení, softball). Tím se bohužel historie Ishi uzavírá.

Náčelník

  1. Tomáš Doubek – Robur

Šaman

Čiksika