Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Historie » Midewiwin
Zpět logo

HURONI

Z několika skomírajících oddílů, které byly založeny v roce 1968-9 jako skautské, sestavil 10.11.1976 Dušan Ziegler tábornický oddíl Stopaři Praha. Oddíl fungoval stejně jako každý jiný tehdejší turistický oddíl až do chvíle, kdy se Dušan setkal s Neskenonem, který v té době vedl Jiří Macek – Čiksika. Na základě toho, co Dušan viděl u Neskenonu, přejmenoval 10.11.1978 oddíl na kmen Huroni. Kmen měl v té době kolem třiceti mladých bojovníků a spoustu elánu do další činnosti, začíná sněmovat, plnit si Orlí pera apod.

Na letním táboře 1980 však dochází k vnitřním konfliktům ve vedení kmene, které vyvrcholí počátkem roku 1981, kdy Dušan s polovinou kmene odchází a zakládá 7.2.1981 kmen Alcatraz. Hurony dále vede Pavel Černý, ale ten po LT ve Strunkovicích odchází na VŠ.

foto

Osiřelého kmene se nakonec ujímá Antonín Končický – Panda, který je v jeho čele přes dvacet let ! Kmen šije svá první týpí, sněmuje, plní Orlí pera a roku 1982 je jedním ze zakládajících členů společenství Midewiwin.

Přímou návaznost na Hurony má také první dívčí kmen Meherin, který zakládá Pandova manželka Hanka.

Počátkem roku 1984 kmen získává nového člena náčelnictva – šamana Pavla Jedelského – Soewaha (dříve náčelník Čerokí ze Zábřeha na Moravě), který se přestěhoval do Prahy za svou budoucí manželkou Evou Bílkovou - Kaničkou z Meherinu. Soewah působí na kluky ve smyslu ohnivectví, které se v té době rozmáhá v Huronech nebývalým způsobem. Přesto, nebylo vše v Huronech podle Soewahových představ, a tak po LT odchází spolu se zhruba patnácti chlapci a zakládá kmen Oswego. Jistě ne náhodou odchází ve stejnou dobu z Meherinu také Soewahova manželka Kanička se zhruba stejným počtem děvčat a zakládá kmen Tussilago.

Kmen Huronů tak po druhé v časovém horizontu tří let musel řešit krizi. Naštěstí vše se podařilo zažehnat úspěšným náborem a Huroni šlapou dál. Zhruba v této době také Panda přerušil svou komunikaci s Midewiwinem, a novinky se tak Huroni dozvídají od Hanky, která i nadále Meherin na Setkání ohnivců zastupuje. Kmen má stále huronskou symboliku, ale říká si Arrendahronon (Skalní národ).

Po revoluci 1989 Huroni vstupují do skautské organizace, kde fungují dodnes (byť již nikoliv pod organizací Junák, nýbrž ABS). V současnosti přebírá otěže náčelníka do svých rukou Pavel Končický – Pandě. Kmen vydává časopis Tam-Tam.

foto

Klany

Hnědý Rys (Niank, dříve Svišti), Černý Orel (Akwiah), Šedý Medvěd (Satanta) a Modrý Kamzík (Tatokano).

Náčelníci

  1. Dušan Ziegler
  2. Pavel Černý
  3. Antonín Končický – Panda
  4. Pavel Končický – Pandě

Příručky

  • Zápisník Orlích per (1978,1981,1990,2003)
  • 75. let 36. oddílu Junáka Stopaři, Panda, 1994
  • Stopařská abeceda 1.,2. , Panda, 199.