Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Pedagogika Setonova woodcraftu

Milan Daněk

obsah:

ÚVOD
 1. METODOLOGIE DIPLOMOVÉ PRÁCE
  1. Cíl diplomové práce
  2. Metodika výzkumu
 2. ERNEST THOMPSON SETON
  1. Životopis
   1. Biografie
   2. Malíř a spisovatel
   3. Ochránce přírody a indiánů
   4. Náčelník a rozporuplná osobnost
  2. Rozbor literárních děl (stěžejních z pohledu českého woodcraftu)
   1. Dva divoši
   2. Svitek březové kůry - Kniha lesní moudrosti
   3. Rolf zálesák
   4. Poselství rudého muže
 3. FILOZOFIE A PEDAGOGIKA E.T. SETONA
  1. Východiska
  2. Zákony, zásady a symboly
   1. Zákony lesní moudrosti
   2. Stoupání na horu
   3. Devět hlavních zásad a sedm tajemství lesní moudrosti
   4. Symbolika
  3. Cíle, pilíře a prostředky
 4. WOODCRAFT
  1. Vymezení pojmu
  2. Historie
  3. Současná situace a vliv v zemích světa
 5. LIGA LESNÍ MOUDROSTI V ČR
  1. Historie
  2. Organizační struktura
  3. Současná činnost
 6. VLIV DÍLA E. T. SETONA V ČR
  1. Analýza vlivu woodcraftu na další organizace a hnutí
   1. Junák – svaz skautů a skautek ČR
   2. Trampské hnutí
   3. Česká tábornická unie - ČTU
   4. Další organizace
  2. Překladatelé a pokračovatelé díla E.T. Setona
   1. Miloš Seifert - Woowotanna
   2. Jaroslav Foglar - Jestřáb
   3. Miloš Zapletal - Zet
   4. Martin Kupka – Logan
  3. Indiáni v Čechách a Slovensku
   1. Specifika pohledu na indiány
   2. Euroindiáni
   3. Využívání zvyků a obřadů
 7. KVALITATIVNÍ VÝZKUM VLIVU A VÝZNAMU DÍLA E.T. SETONA
  1. Výběr a představení respondentů
  2. Záznamy rozhovorů
  3. Dílčí závěr
 8. KVALITATIVNÍ VÝZKUM SOUČASNÉ WOODCRAFTERSKÉ PRAXE
  1. Struktura sledovaného souboru a výběr respondentů
  2. Záznam rozhovorů
  3. Dílčí závěr
ZÁVĚR
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK

Poznámka k vydání na wooodcraft.cz: Seznam obrázků a seznam příloh (včetně příloh samotných) nebyl zveřejněn. Práce byla doplněna, se souhlasem autora, o obrazovou část (např. portréty osobností atp.). Zdroje pro obrazovou část jsou uvedeny pod obrázkem a doplněná obrazová část není očíslovaná.
Některé části textu byly upraveny tak, aby se odkazovaly na konrétní zdroj (např. na výroční zprávu LLM) a nikoli na přílohu, která nebyla z pochopitelnách důvodů zveřejněna.
Seznam použité literatury byl přeformátován odrážkami.
následující kapitola | Zpět na obsah