Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

předchozí kapitola | Zpět na obsah

Příloha č. 2

 1. Třídíte odpad? Zaškrtněte jednu odpověď.
  ano samozřejmě
  ano částečně (ne na dovolené, pouze pet lahve atd..)
  ne, považuji to za zbytečnost
 2. Co děláte ve své domácnosti pro udržitelný rozvoj? Můžete zaškrtnout více možností.
  třídíme odpad
  šetříme energií a vodou
  používáme ekologickou drogerii
  využíváme ekologičtější dopravu (vlak, metro, kolo...)
  jiné, co?
 3. Jak většinou dopravujete (nebo se samy dopravují) děti do školy? (jedna možnost)
  autem
  hromadnou dopravou
  jinak (pěšky, na kole, na koloběžce...)
 4. Navštěvujete s dětmi přírodovědná muzea? (jedna možnost)
  ano pravidelně
  občas
  zřídkakdy
  nikdy
 5. Sledujete přírodovědné pořady v TV, v rádiu, na internetu…? (jedna možnost)
  ne
  ano, jaké?
 6. Navštěvujete s dětmi vzdělávací přírodovědné akce? (jedna možnost)
  ne
  ano, jaké?
 7. Odebíráte nějaké periodikum zaměřené na přírodu, ekologii nebo environmentální výchovu? (jedna možnost)
  ne
  ano, jaké?
 8. Děláte něco ve svém zaměstnání pro udržitelný rozvoj (třídíte odpad, zhasínáte, podporujete v ekologickém chování své kolegy příp. zaměstnance…)? (jedna možnost)
  ne
  ano, co?
 9. Mají Vaše děti osvojené návyky spojené s ekologickou domácností? (jedna možnost)
  ano samozřejmě
  pouze na připomenutí
  téměř vůbec
 10. Jak většinou jezdíte do zaměstnání? (jedna možnost)
  autem
  hromadnou dopravou
  jinak (pěšky, na kole, na koloběžce...)
 11. Jaké kroužky navštěvují Vaše děti? (vypište konkrétně)
 12. Očíslujte podle množství stráveného času následující aktivity Vašich dětí. (1 je nejčastěji zastoupená aktivita.)
  četba
  televize, internet, digitální technologie, počítačové hry
  pobyt v přírodě
  sport
  kulturní a umělecké aktivity
  vzdělávací přírodovědné aktivity
  ruční práce (šití, vyřezávání, kreslení …)
  jiné (dopište)
 13. Kolik celých dní (včetně noci) jste v roce 2015 strávili s dětmi venku (pod stanem, na vodě, na putovním táboře…)? (jedna možnost)
  ani jeden
  méně než sedm
  jeden až dva týdny
  dva týdny
  více
 14. Očíslujte následující způsoby trávení dovolené podle Vaší obliby. (1 je nejoblíbenější.)
  u moře
  poznávací zájezd
  tábor v přírodě
  putování (přechod hor…)
  práce na zahradě (chataření a chalupaření)
  doma
  v hotelu
  vodácké aktivity
  sportování (kolo, lyže…)
 15. Kolik knih o přírodě (včetně atlasů a encyklopedií) máte doma v knihovně? (jedna možnost)
  méně než pět
  pět až deset
  deset až dvacet
  více
 16. Domníváte se, že Vaše dítě pobyt v přírodě: (jedna možnost)
  vyloženě děsí
  nevyhledává
  má k němu neutrální vztah
  má rádo
  má velmi rádo
 17. Odhadněte, kolik procent víkendů v roce trávíte se svými dětmi v přírodě?


 18. Popište stručně svými slovy, jakým způsobem vedete své děti k pozitivnímu vztahu k přírodě.předchozí kapitola | Zpět na obsah