Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

předchozí kapitola | následující kapitola | Zpět na obsah

Příloha č. 1

 1. Jsi členem nějakého oddílu zaměřeného na pobyt v přírodě? (skautského, pionýrského, woodcrafterského, turistického, vodáckého…)
  ano
  ne
 2. Máš doma nějakou encyklopedii o přírodě?
  ne
  ano, kolik?
 3. Navštěvuješ nějaký přírodovědný (chovatelský, biologický, jezdecký...) kroužek?
  ne
  ano, jaký
 4. Jezdíš rád/ráda do přírody?
  ano velmi
  ano
  je mi to lhostejné
  ne
  opravdu nerad/a
 5. Co děláš pro ochranu přírody? Můžeš zaškrtnout více možností.
  třídím odpad
  šetřím vodou a energiemi (zhasínám…)
  nenechávám venku odpadky
  snažím se často chodit pěšky
  účastním se brigád v přírodě (sázení stromků, úklid lesa…)
  něco jiného, co?
 6. Kdybys měl/měla možnost si sám/sama vybrat, kde bys nejraději trávil/trávila prázdniny? Můžeš zaškrtnout i více možností.
  u moře
  na poznávacím zájezdě
  na táboře
  na putování
  na chatě
  doma
  v hotelu
  na vodě
  sportováním (kolo, lyže…)
 7. Předmět Přírodopis nebo Přírodověda ve škole:
  mám velmi rád/ráda
  mám rád/ráda
  je mi lhostejný
  nemám rád/ráda
  nesnáším
 8. Jaké navštěvuješ volnočasové aktivity (kroužky)?
 9. Představ si, že máš volné odpoledne, jak ho nejraději strávíš? Můžeš zaškrtnout nejvíce tři odpovědi.
  četbou
  s televizí, internetem, digitálními technologiemi, počítačovými hrami
  pobytem v přírodě
  sportem
  ručními pracemi (šití, vyřezávání, kreslení …)
  v ZOO
  jinak, jak?
 10. Jak bys popsal/popsala svými slovy svůj vztah k přírodě? Napiš alespoň tři věty.

předchozí kapitola | následující kapitola | Zpět na obsah