Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

předchozí kapitola | následující kapitola | Zpět na obsah

Seznam použitých zdrojů

Literatura

CÍLEK, Václav. Krajiny vnitřní a vnější. Praha: Dokořán, 2010. 269 s. ISBN 80-7363-042-7.

CÍLEK, Václav, Milan Korba a Martin Majer. Podzemní Čechy. Český Těšín: Eminent, 2015. 343 s. ISBN 978-80-7281-497-8.

ČAPEK, Karel. Hovory s TGM. Praha: Československý spisovatel, 1969. 306 s.601/22/865 13/23.

KOHÁK, Erazim. Zelená svatozář. Praha: SLON, 1998. 203 s. ISBN 80-85850-63-X.

MACEK, Jiří a kolektiv. Táboříme v týpí. Praha: Liga lesní moudrosti, 2012. 151 s. ISBN 80-904543-2-3.

MACEK, Jiří a Petr Wilhelm. Svitek březové kůry, Kniha orlích per a mistrovství. Praha: Liga lesní moudrosti, 2013. 176 s. ISBN 978-80-904567-3-0.

PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 2007. 270 s. ISBN 978-80-7184-569-0.

PORSCH, Josef a kolektiv. Kmenové zřízení. Praha: Liga lesní moudrosti, 2011. 143 s.ISBN 978-80-904567-0-9.

SETON, Ernest Thompson. Dva divoši. Praha: Albatros, 1983. 381 s.13-744-88 14/54.

SETON, Ernest Thompson. Kniha lesní moudrosti. Praha: Olympia, 1991. 338 s. ISBN 80-7033-084-8.

SETON, Ernest Thompson. Poselství rudého muže. Praha: Rout, 1992. 108 s.

VOSÁTKA, Mirko. Skautský rok v přírodě i v klubovně. Praha: Kropáč a Kucharský, 1946. 230 s.

Elektronické zdroje

Nadace Proměny Karla Komárka. České děti venku: Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas. Nadace Proměny Karla Komárka [online] 5. 5. 2016. Dostupné z: http://www.nadace-promeny.cz/cz/vyzkum.html.

Seznam příloh

Příloha č. 1 Znění dotazníku pro děti
Příloha č. 2 Znění dotazníku pro dospělé
předchozí kapitola | následující kapitola | Zpět na obsah