Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

předchozí kapitola | následující kapitola | Zpět na obsah

1 Úvod

Děti tráví málo času v přírodě. Tuto skutečnost nejnověji potvrzuje výzkum Nadace Proměny Karla Komárka ve spolupráci s agenturou Median 1. Podle výzkumu děti chodí ven v průměru na 1 hodinu a 41 minut ve všední den a na 2 hodiny a 49 minut v sobotu a v neděli. Příčin je jistě mnoho, například koncentrace obyvatelstva (včetně dětí) ve velkých městech, časové vytížení rodičů (zaměstnání) i dětí (škola a zájmové kroužky), lákavá nabídka alternativní zábavy, jako je sledování televize, internetu a hraní počítačových her, atd. Nezanedbatelný důvod je jistě také ten, že rodiče s bojí posílat děti ven samotné, čemuž se nelze příliš divit. Ve městech číhá na děti řada nebezpečí, počínaje hustým automobilovým provozem a konče volným pohybem nežádoucích osob, které mohou dětem ublížit. Na venkově automobilový provoz není tak nebezpečný, děti z venkova tráví venku o něco více času, než děti městské, avšak rozdíl není příliš velký.

1.1 Cíle bakalářské práce

Tato bakalářská práce se věnuje souvislosti mezi oblibou a četností pobytu v přírodě a členstvím ve výchovném hnutím woodcraft.

Cílem práce je především zviditelnit výchovné hnutí woodcraft a nabídnout jej rodičům jako možnost zvednutí zájmu jejich dětí o pobyt v přírodě. Woodcrafterské oddíly (kmeny), stejně jako oddíly skautské, turistické a některé pionýrské 2 , mají pobyt v přírodě jako svůj klíčový výchovný program.

Dalším cílem je ověřit hypotézu, že děti woodcrafterů mají lepší vztah k přírodě, než jejich vrstevníci z ostatní většinové populace.

1.2 Obsah bakalářské práce

V úvodní části textu se nachází úvaha o vztahu společnosti k přírodě. Dále následuje popis woodcraftu jako výchovného hnutí, jeho stručná historie, dnešní podoba Ligy lesní moudrosti v České republice a její význam pro současnost. Součástí práce je drobná výzkumná sonda, která zkoumá souvislost mezi členstvím v Lize lesní moudrosti a oblibou a četností pobytu v přírodě.


1 Nadace Proměny Karla Komárka. České děti venku: Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas. Nadace Proměny Karla Komárka [online] 5. 5. 2016. Dostupné z: http://www.nadace-promeny.cz/cz/vyzkum.html.
2 V dobách socialismu se často pod hlavičkou Pionýrské organizace skrývaly oddíly se skautským nebo woodcrafterským programem. Řada z nich měla velice osvícené vedoucí a také vysoký morální kredit. Některé oddíly setrvaly v Pionýrské organizaci i po Sametové revoluci.


předchozí kapitola | následující kapitola | Zpět na obsah