Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Co je to LLM/Woodcraft

Josef Porsch - Ablákela; výňatek z bakalářské práce

I. Co je to woodcraft aneb hnutí

V následující části budu rozeznávat mezi Ligou lesní moudrosti jako organizací a woodcraftem jakožto hnutím, prolínající širší sféru. Neboť, jak sám Ernest Thompson Seton říká, „ woodcraft je hnutím, které spíše dává náplň mnoha stávajícím organizacím spíše než organizací samotnou...„

1. Ernest Thompson Seton.

Ernest Thompson Seton se narodil 14.srpna 1860 v městečku South Shields v Anglii. Téhož roku jeho rodina emigrovala do Kanady. Seton studoval malířství a dosáhl v něm značných úspěchů. Po určité době odjíždí do Manitoby (Kanada), kde tráví čas přírodovědeckými pozorováními. V roce 1898 se Seton setkává a radí s Rudyardem Kiplingem, jak uskutečnit plány o woodcraftu.

V té době začal vydávat knihy povídek o přírodě. Do Ladies´ Home Journal napsal první článek o tom, jak vychovávat mládež (v roce 1901).

V roce 1902 vytváří ETS první skupinky chlapců zvané Woodcraft Indians {Zálesáčtí Indiáni}. Seton brzy získává spoustu rádců, pořádá Čotokvy, tábory pro chlapce a od roku 1916 i pro dívky. V roce 1904 se Seton pokouší proniknout se svým hnutím do Anglie, zjistil však, že je nutné jej přizpůsobit místnímu prostředí. V roce 1906 se setkává s generálem R.Baden-Powellem, který se stal jeho rádcem a který se rozhodne uvést woodcraft do Anglie. Roku 1908 tedy vznikají The Boys Scouts jako produkt konzervativního, strojeného anglického ovzduší. Zavrhují zálesáckou indiánskou myšlenku, zavádí vojenskou organizaci a odznaky namísto kmenového zřízení.

V roce 1917 se všechny kmeny spojily v Americkou Ligu lesní moudrosti. V té době už má hnutí woodcraftu tisíce členů. Podobné organizace vznikly i v Anglii, Československu, Polsku, Rusku, Francii, Belgii i jinde.

Se smrtí zakladatele (1946) se hnutí v USA rozpadá.

2. Cíl woodcraftu.

Cílem woodcraftu (v období první republiky překládaném jako „zálesáctví„ nebo „moudrost lesa„) je přivést člověka do přírody a naučit jej zde pobývat jen s nejnutnějšími vymoženostmi civilizace, aby se tak vzkřísily jemnější stránky jeho ducha a jeho sounáležitosti s prostředím, ze kterého vzešel.

Zaměřuje se na táboření po vzoru Indiánů, zálesáků, pravěkých lidí atd. Indián se stal vzorem nejen pro své dokonalé soužití s přírodou, ale též svému smyslu pro krásu a pro své lidské vlastnosti. Woodcraft však nechce z lidí vychovávat Indiány či pravěké lovce, nehlásá útěk z civilizace do přírody.

Klade si za úkol vrátit člověka tam, kam patří, pomoci mu nalézt kořeny skutečného lidství. "Woodcraft prvně směřuje k tomu, aby vytvořil člověka. Potom, když už je člověk blízko k lidství, národ z něho může učinit vojáka, ševce nebo učitele, podle nadání a současných potřeb." Prostředkem k tomu je právě pobyt v přírodě, spojený s pozorováním, přemýšlením a zhotovováním různých předmětu. Chce, aby člověk prožíval hodnotně a plně svůj život a pomáhal lidskému i celému zemskému společenství.

"Konkrétní program, který nabízíme mužům i ženám a všem věkovým stupňům, zahrnuje činnost, která bývá jinak rozptýlena v řadě zájmových organizací nebo i profesionálních institucí... Všechny tyto činnosti mají totiž společného jmenovatele; jsou to obory, které musí nebo má ovládat jedinec, který chce žít plným životem v původním lidském prostředí, ve volné přírodě... Podle nás má znát Kantovu filosofii a umět postavit srub sekerou, má znát písně primitivních národů a eskymácký obrat na kajaku, má rozeznat v lese ptáky po hlase a dokázat průstup severní stěnou Ganku, má umět přežít ve sněhové vichřici ve velehorách a rozumět umění starého Řecka...

Nečiníme si nárok na uzavřený filosofický systém a nepovažujeme své hnutí za světonázor, spíše za cestu k jeho hledání... Návrat k prostému životu, který je základem naší hry, není omezeným primitivismem, nemá antisociální charakter ani není proti intelektuální; chceme vychovat jedince, kteří žijí plně dvacátým stoletím a jdou s veškerou energií za svým povoláním... Náš vztah k přírodě je pro nás prvořadé důležitosti a je pro naše hnutí typický. Příroda je naším základním prostředím, snažíme se ji poznávat do značné hloubky, způsobem, který je u většiny lidí výjimečný a neobvyklý. V přírodě vidíme zdroj nejčistší radosti, nejsilnější pramen inspirace a svět nejsvobodnější svobody. Vyhledáváme především místa, která jsou nejméně dotčená civilizací a všemožně podporujeme ochranu přírody."

II. Co je to Liga lesní moudrosti (The Woodcraft League) aneb organizace

Podle systému přijatého na valné hromadě v Brně v dubnu 1997 stojí v čele organizace náčelník, od roku 1995 Milouš Stárek, náčelník kmene Wahpeton. Jeho nejbližším pomocníkem je místonáčelník, funkce znovu oživená, vlastně budoucí náčelník, kterého stávající náčelník "vychovává", aby ho mohl nahradit.

Oba jsou členy hlavní rozhodovací jednotky zvané náčelnictvo. Kromě nich je jeho členem hospodář, pak osoba starající se o styk s kmeny, osoba starající se o kontakty navenek (s ostatními organizacemi, se zahraničím) a osoba starající se o publikační činnost. Každý z těchto funkcionářů má kolem sebe skupinku pomocníků, z nichž každý má na starosti určitou část jeho práce. Další, a to nejvyšší rozhodovací jednotkou, je valná hromada náčelníků kmenu (rada náčelníků). Mimo stojí písmák Ligy lesní moudrosti, náčelník Ústřední rady orlích per, činovníci pro ekologii, sociální program, archivování (sem patrně bude spadat budoucí správce knihovny LLM), činovník pro Čotokvu a revizní komise.

Už v jakési rovině hnutí stojí ohnivec, od roku 1995 Miloslav Polášek. Pojetí ohnivce se liší vždy člověk od člověka, který tu funkci právě zastává. O jeho osobě budeme hovořit ještě později. Zde by - jako základní seznámení - mělo postačit, že je tou nejvyšší osobou, která bdí nad symbolikou organizace, že jeho dosah může sahat i mimo ní, a že má poměrně značně volné pravomoci.

V rovině hnutí stojí také náčelník Malé lóže a Velké lóže. Jednotlivé regiony České Republiky mají na starost rangeři (10). Všechno propojuje jednatel, sídlící v kanceláři Ligy lesní moudrosti (Senovážné nám. 24 , Praha 1), plnící stejnou funkci jako jednatel v jakékoli jiné organizaci.

Stranou stojí částečně tajný spolek Psů (Psích bojovníků), který spadá pod LLM a jehož vztah k ní se v současné době ujasňuje. Byl založen v roce 1990 některými členy kmene Bílý Wampum podle skutečného spolku, existujícího v minulých stoletích u prérijních Indiánů. Od té doby prošel minimálně dvěma reorganizacemi. Spolek spolupracuje s Psími bojovníky jednotlivých kmenů Malé i Velké lóže.

V současné době se také objevují náznaky vzniku nějakého ženského - řekněme - spolku.

K 15.11.1996 má Liga lesní moudrosti 38 kmenů po celé České Republice.