www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

předchozí předchozí kapitola | následující kapitola pokračování | Zpět na obsah

4. ONOMASTIKA A JEJÍ PŘEDMĚT

Bakalářská práce Tvoření přezdívek a hypokoristik ve Woodcraftu se svým tématem řadí do oboru lingvistiky nazvaného onomastika. V českém prostředí je onomastika považována za subdisciplínu jazykovědy s velkou mírou samostatnosti. Předmětem studia onomastiky jsou vlastní jména (propria). Jejich hlavní funkcí je identifikovat a diferencovat jednotlivé osoby, zvířata nebo věci mezi ostatními podobnými jevy v dané skupině.

Vlastní jména nejsou izolované jednotliviny. V každém jazyce tvoří specifickou pojmenovací soustavu, která má svá systémová pravidla a zákonitosti. Za vlastní jména považujeme jména živých bytostí, tzv. bionyma, a názvy neživých věcí, tzv. abionyma. Do skupiny bionym spadají:

  1. jména osobní - rodná/křestní, hypokoristika, příjmí, příjmení, přídomky, přezdívky, jména po chalupě
  2. jména národů, kmenů, rodů, rodin, obyvatel
  3. jména zvířat, tzv. zoonyma
  4. pseudoantroponyma – jména pohádkových bytostí, mytologických postav, bohů.
Skupinu abionym tvoří:
  1. astronomická jména hvězd, souhvězdí, nebeská tělesa
  2. jména zeměpisná
  3. jména společenských zřízení a jiných lidských výtvorů.

Skupinou bionym se zabývá vědní disciplína nazývaná antroponomastika, druhou skupinu zkoumá toponomastika a chrématonomastika. Oblast mého zájmu tedy spadá pod kategorii bionym.


předchozí předchozí kapitola | následující kapitola pokračování | Zpět na obsah
Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1; e-mail: ustredi(zavináč)woodcraft(tečka)cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net