www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

předchozí předchozí kapitola | následující kapitola pokračování | Zpět na obsah

2. VÝZKUM

Bakalářská práce Tvoření přezdívek a hypokoristik ve Woodcraftu je založena na dotazníkovém výzkumu, který byl proveden v průběhu listopadu a prosince 2008 u vybraných členů čtyř woodcrafterských kmenů působících v různých oblastech České republiky (Brno, Praha, Dolany). Z celkového počtu 68 vyplněných dotazníků jsem do výzkumu zahrnula 57 respondentů, z toho 32 chlapců a 25 dívek ve věku 7-15 let. Nepoužitelné dotazníky, které jsem ze zkoumaného materiálu vyřadila, obsahovaly nečitelné nebo nedostatečné informace. Menší děti vyplňovaly dotazníky doma, aby mohly případné dotazy konzultovat s rodiči. Součástí dotazníku byly následující otázky:

 1. Datum
 2. Kmen
 3. Jméno a příjmení
 4. Věk
 5. Přezdívka
 6. Bydliště
 7. Proč jsi dostal(a) takové jméno?
 8. Proč jsi dostal(a) takovou přezdívku?
 9. Jak dlouho používáš svou přezdívku?
 10. Líbí se Ti tvoje jméno?
 11. Líbí se ti tvoje přezdívka?
 12. Chtěl bys jiné jméno? Jaké a proč?
 13. Chtěl bys jinou přezdívku? Jakou a proč?
 14. Jak Tě běžně oslovují kamarádi ve kmeni?
 15. Jak Tě oslovují kamarádi ve kmeni, když Tě chtějí pochválit?
 16. Jak Tě oslovují kamarádi ve kmeni, když se na Tebe zlobí?
 17. Jak Tě oslovují kamarádi ve kmeni za přítomnosti vedoucího?
 18. Jak Tě oslovují kamarádi ve kmeni bez přítomnosti vedoucího?
 19. Jak se oslovujete s kamarády z kmene mimo oddílové akce?
 20. Jak Tě oslovují mimo kmen? (rodiče, prarodiče, sourozenci, kamarádi ze školy…)

Celkem bylo nashromážděno 34 různých rodných jmen, 58 přezdívek, 124 hypokoristik utvořených z rodného jména nebo již vytvořeného hypokoristika a 53 hypokoristik získaných z přezdívek nositelů.


předchozí předchozí kapitola | následující kapitola pokračování | Zpět na obsah
Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1; e-mail: ustredi(zavináč)woodcraft(tečka)cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net