www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

předchozí předchozí kapitola | následující kapitola pokračování | Zpět na obsah

1. ÚVOD

Předmětem mé bakalářské práce jsou přezdívky a hypokoristické podoby rodných jmen, užívané v současnosti mezi členy vybraných woodcrafterských kmenů. Každé dítě je v rodinném, kamarádském i woodcrafterském kolektivu oslovováno určitým způsobem. A to buď oficiálním rodným jménem v jeho základní podobě, nebo jeho hypokoristickým tvarem, tj. domáckou obměnou rodného jména, nebo přezdívkou.

Má bakalářská práce je založena na dotazníkovém výzkumu a na teoretických poznatcích z odborné literatury. Hypokoristika i přezdívky patří i v dnešní lingvistické tradici k jevům málo prozkoumaným. Bohužel dosud máme k dispozici pouze malé množství literatury zabývající se touto problematikou (Svatopluk Pastyřík: Studie o současných hypokoristických podobách rodných jmen v češtině).

Práce je rozdělena do čtyř částí. V prvním oddíle se zabývám woodcraftem – definuji samotný pojem, nastiňuji historii, uvádím nejvýznamnější osobnosti spjaté s Ligou lesní moudrosti a zmiňuji woodcrafterské kmeny, které se výzkumu zúčastnily.

V druhé části, po začlenění tématu do oblasti onomastiky, si práce klade za cíl popsat problematiku oficiálních podob rodných jmen. Uvádím tabulky nashromážděných rodných jmen, sleduji jejich původ, sociální aspekty a pojmenovací motivy uplatňující se při výběru rodných jmen.

Další část pojednává o přezdívkách, které byly získány od dětí a mládeže čtyř kmenů Ligy lesní moudrosti.

Poslední úsek je věnován problematice hypokoristik, jejich tvoření a nejfrekventovanějším hypokoristickým formantům.

Cílem mé práce je podat co nejkomplexnější výklad o způsobech tvoření přezdívek a hypokoristik ve woodcrafterském kolektivu.


předchozí předchozí kapitola | následující kapitola pokračování | Zpět na obsah
Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1; e-mail: ustredi(zavináč)woodcraft(tečka)cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net