www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

předchozí předchozí kapitola | Zpět na obsah

9. POUŽITÁ LITERATURA

 • BENEŠ, Josef. O českých příjmeních. Praha: ČSAV, 1962, 355 s.
 • ČECHOVÁ, Marie. Čeština – řeč a jazyk. Praha: ISV, 2000, 407 s.
 • ČERVINKA, Jiří. Čotokva – Lesní škola LLM. 2. vyd. Praha: Liga lesní moudrosti, 1998, 79 s.
 • DOKULIL, Miloš. Tvoření slov v češtině 1. Praha: ČSAV, 1962, 264 s.
 • HÁJKOVÁ, Kristýna. Tvoření hypokoristik. Brno: Filozofická fakulta MU, 2006, 37 s.
 • HLADILOVÁ, Klára. Hypokoristika na Boskovicku. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2005, 205 s.
 • HNILICOVÁ, Terezie. Srovnání hypokoristik nejmladší a nejstarší generace na Zlínsku. Brno: Filozofická fakulta MU, 2006, 54 s.
 • KARLÍK, Petr; NEKULA, Marek; PLESKALOVÁ, Jana. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 604 s.
 • KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude jmenovat? 2. vyd. Praha: Academia, 1985. 344 s.
 • KNAPPOVÁ, Miloslava. K proměnám systému hypokoristik. In kol. Onomastické práce. Svazek IV. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2000.
 • KNAPPOVÁ, Miloslava. Přezdívky v proměnách staletí. Acta onomastica. 1999, 40, s. 82-88.
 • KNAPPOVÁ, Miloslava. Rodné jméno v jazyce a společnosti. Praha: Academia, 1989, 208 s.
 • kol. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 3. vyd. Praha: Academia, 2003. 647 s.
 • kol. Slovník spisovného jazyka českého I. Praha: ČSAV, 1960, 1311 s.
 • MACEK, Jiří; VILHELM, Petr. Svitek březové kůry – 1. díl Kniha orlích per. 2. vyd. Praha: Liga lesní moudrosti, 2003, 150 s.
 • KOPEČNÝ, František. Průvodce našimi jmény. 2. vyd. Praha: Academia, 1991, 260 s.
 • PASTYŘÍK, Svatopluk. Studie o současných hypokoristických podobách rodných jmen v češtině. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003, 140 s.
 • PECHA, Libor. Woodcraft. Olomouc: Votobia, 1999, 342 s.
 • SETON, Ernest Thompson. Kniha lesní moudrosti. 2. vyd. Praha: Olympia, 1991, 338 s.
 • SVOBODA, Jan. Staročeská osobní jména a naše příjmení. Praha: ČSAV, 1964, 317 s.
 • TRÁVNÍČEK, František. Mluvnice spisovné češtiny I. Praha: Slovanské nakladatelství, 1951, 611 s.

předchozí předchozí kapitola | Zpět na obsah
Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1; e-mail: ustredi(zavináč)woodcraft(tečka)cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net