Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

předchozí kapitola | následující kapitola | Zpět na obsah

1. Úvod

Tato bakalářská práce pojednává o tématu Woodcraft ve školní družině, tedy o využití výchovně-vzdělávacích prostředků metodiky, kterou sestavil Ernest Thompson Seton na začátku dvacátého století. Jeho metodika byla aplikovaná ve formálním prostředí školní družiny v malotřídní vesnické škole.

Teoretická část práce se zabývá problematikou metodiky woodcraftu a dále je zde věnována pozornost historii tohoto výchovného hnutí ve světě a u nás. Toto výchovné hnutí klade velký důraz na symboliku a tradice. Proto jsou zde uvedeny zásady woodcraftu, jeho znaky a symboly, cíle a prostředky. Zejména u cílů woodcraftu a později i u cílů zájmového vzdělávání jsou zjevné výrazné podobnosti a právě to je jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla implementovat právě tuto metodiku do formálního prostředí školní družiny.

První část této bakalářské práce se také zabývá popisem školní družiny, jako zařízení pro zájmové vzdělávání áků prvního stupně základních škol. Je zde předesláno, jakým požadavkům je třeba vyhovět, aby bylo zájmové vzdělávání ve školní družině úspěšné. Krátce zde přibližuji školní vzdělávací program pro školní družinu, který mimo jiné operuje s pojmem klíčové kompetence. K těmto úkolům zájmového vzdělávání je možné přistupovat jednotlivě, nebo lze zvolit komplexnější přístup skrze některou známou metodiku.

Pro mé další působení ve školní družině považuji za vhodnou práci s uceleným programem, který se dotýká všech oblastí zájmového vzdělávání a který zároveň žáky dostatečně motivuje k aktivnímu trávení volného času. Pomocí nově navrženého programu, jeho realizace a následné evaluace zjišťuji, jak může Setonova metodika fungovat, jaké postupy se osvědčují a jaké problémy se mohou při jeho uskutečnění objevit.

Toto výchovné hnutí klade velký důraz na souznění s přírodou a nesoutěživé zkoušky jednotlivců. Zde totiž skutečně není důležité vyhrát, být první, abych všem ukázal, že jsem nejlepší. Ve woodcraftu je důležité překročit svůj vlastní stín a rozvíjet se vlastním tempem, vlastní cestou. I proto jsem si jako střelku kompasu vybrala woodcraft, který je nastavený tak, aby individuálně rozvíjel osobnost člověka.


předchozí kapitola | následující kapitola | Zpět na obsah