www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

předchozí předchozí kapitola | následující kapitola pokračování | Zpět na obsah

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

 • ANDERSON, H. A. Náčelník Ernest Thompson Seton a mizející Západ, 1.vyd. Praha: Vydavatelství Václav Vávra, 2012, 295 s. ISBN 978-80-904543-0-9
 • BŘEČKA, B. Kronika čs. skautského hnutí 1900-1990, 2.vyd. (rozšířené) Brno: Brněnská rada Junáka, 1999, 321 s.
 • FOGLAR, J. Kronika Ztracené stopy, 2. vyd. Praha: Naše vojsko, 1970, 228 s. 28-002-70
 • FOGLAR, J. Život v poklusu, 1. vyd. Silůvky: TJ Sokol Silůvky, 1989, 126 s. ISBN 80-900050-7-1
 • GABRIEL, L. Analýza činnosti organizací zabývajících se pobytem v přírodě, Brno: Masarykova universita, Fakulta sportovních studií, Katedra sportovní edukace, 2006, 87 s. diplomová práce
 • HURIKÁN, B. Dějiny trampingu, Praha: Vydavatelství a nakladatelství Novinář, 1990, 253 s. ISBN 80-7077-432-0
 • JANDOUREK, J. Slovník sociologických pojmů, 1.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012, 264 s. ISBN 978-80247-3679-2
 • JANDOUREK, J. Sociologický slovník, 2.vyd. Praha: Portál, 2007, 288 s. ISBN 978-80-7367-269-0
 • JIRÁSEK, I. (ed.). ZET Miloš Zapletal, Pět životů, 1.vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, 333 s. ISBN 978-80-244-2662
 • KONEČNÁ, H. Tvoření přezdívek a hypokoristik ve Woodcraftu, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav jazyka českého, 2009, 46 s. bakalářská práce
 • KOŽÍŠEK, F. Česká knižní bibliografie Ernesta Thompsona Setona, 1.vyd. Praha: LLM, 1990, dostupné na: http://www.phil.muni.cz/~jirka/children/children1/seton.html
  (pzn. redakce: též dostupné na woodcraft.cz/index.php?right=seton_bibliografie)
 • KRAUS, B. (ed), POLÁČKOVÁ, V. (ed), Člověk - prostředí - výchova, K otázkám sociální pedagogiky, Brno: Paido, 2001, 199 s. ISBN 80-7315-004-2
 • KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky, 1. vyd. Praha: Portál, 2008, 216 s. ISBN 976-80-7367-383-3
 • MACEK, J. Táboříme v týpí, Praha: Liga lesní moudrosti, 1990, 82 s. ISBN 80-9000223-0-8
 • MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu, 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2006, 331 s. ISBN 80-247-1362-4
 • PECHA, L. Woodcraft, Lesní moudrost a lesní bratrstvo, Olomouc: Votobia, 1999, 342 s. ISBN 80-7198-353-5
 • PORSCH, J. a kol. Kmenové zřízení, 1. vyd. Praha: Liga lesní moudrosti, 2011, 143 s. ISBN 978-80-904567-0-9
 • RAŠKA,V.(ed.), Ernest Thompson Seton, bibliografie, životopis, překlady, Vyškov: Knihovna Karla Dvořáčka, 2012, 68 s.
 • RAŠKA, V. Miloš Zapletal, personální bibliografie neperiodických publikací, 2.vyd. Vyškov: Knihovna Karla Dvořáčka, 2012, 75 s. ISBN 978-80-85063-11-0
 • SEIFERT, M. Přírodou a životem k čistému lidství, příručka českých Junáků, Praha: Dědictví Komenského,1920, 576 s.
 • SEKOT, A. Sociologie v kostce, 2. vyd. Brno: Paido, 2004, 206 s. ISBN 80-7315-077-8
 • SETON, E.T. Cesta životem a přírodou, 1. vyd. Praha: Orbis, 1977, 350 s. 11-088-77
 • SETON, E.T. Dva divoši, 6. vyd. Praha: Albatros, 1990. 378 s. ISBN: 13-224-KMČ-90
 • SETON, E.T. Kniha lesní moudrosti, 1.vyd. Praha: Olympia, 1970, 339 s. ISBN 27-058-70
 • SETON, E.T. Poselství rudého muže, 1.vyd. Praha: Chvojkovo nakladatelství, 1997, 85 s. ISBN: 80-901622-9-0
 • SETON, E.T. Rolf zálesák, 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 1973, 292 s. ISBN: 23-017-73
 • SETON, E.T. Svitek březové kůry, Praha: Nakladatelství Leprez, 2004, 382 s. ISBN: 80-86061-35-3
 • SETON, J. M. By a Thousand Fires: Nature Notes and Extracts from the Life and Unpublished journals of Ernest Thompson Seton, New York: Doubleday,1967, 271 s.
 • VILHELM, P. a kol. Svitek březové kůry – Kniha orlích per, Praha: LLM, 2003, 150 s. ISBN 80-900223-3-2
 • WAIC, M., KÖSSL, J. Český tramping 1918 – 1945, Praha: společně Práh a Ruch, 1992, 118 s. ISBN 80-900836-7-9
 • ZAPLETAL, M. Záhady a tajemství Jaroslava Foglara, Praha: Euromedia Group k.s. 2007, 288 s. ISBN 978-80-242-1902-8
 • ZAPLETAL, M. a kol. Zlatý fond her, 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1990, 248 s. ISBN 80-204-0120-2
 • ZELENÝ, M. Indiánská encyklopedie, Indiáni tří Amerik, 1.vyd. Praha: Albatros, 1994, 255 s. ISBN 80-00-00415-1

Sborníky a interní materiály:

 • ANTONY, M. Vliv Setona na hnutí českého trampingu, In sborník semináře k 150.výročí narození E.T.Setona, Praha 17.11.2010, s. 38-40
 • JEHLIČKA, P. Ve stopách severoamerických Indiánů: Kořeny českého environmentalismu ve woodcraftu, In sborník semináře k 150.výročí narození E.T.Setona, Praha 17.11.2010, s.24-25
 • Kniha Orlích per pro Malou lóži, 2. vydání, Praha: LLL a Rout,1992, 61 s.
 • KOŽÍŠEK, F. Smysl woodcraftu – osobní reflexe po 20 letech, In sborník semináře k 150.výročí narození E.T.Setona, Praha 17.11.2010, s. 27-31
 • KUPKA, M. Setonovi nejbližší přátelé a jejich vliv na jeho život, In sborník semináře k 150.výročí narození E.T.Setona, Praha 17.11.2010, s. 10-15
 • KUPKA, M., Vliv osobnosti E.T. Setona na vznik a vývoj hnutí woodcraftu, In sborník semináře k 150.výročí narození E.T.Setona, Praha 17.11.2010, s.5-7
 • Odkaz Černého vlka, sborník referátů ze semináře ke 150.výročí narození E. T. Setona, Praha 17.11.2010, Praha: Sdružení Avalon, 2010, 42 s.
 • VAVRDA, M. Začátky a rozvoj amerického woodcraftu ve stručném přehledu, In Ernest Thompson Seton, bibliografie, životopis, překlady, Vyškov: Knihovna Karla Dvořáčka, 2012, s. 60 - 67
 • Výroční zpráva 2011 kmene Wallowa
 • Výroční zpráva Ligy lesní moudrosti – The Woodcraft League za rok 2010
 • Výroční zpráva Ligy lesní moudrosti – The Woodcraft League za rok 2011
 • Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011

časopisy:

 • Bizoní vítr, čtvrtletník vydávaný náčelnictvem Ligy lesní moudrosti, Praha: LLM, ročník 1990 – 1993
 • Indian Hobby Courier, měsíčník vydávaný ve spolupráci s Indian Corralem při Westerners International – Czechoslovakia, Praha: Rout, 7/1991 – 5/1992
 • Wampum Neskenonu, časopis pro skauty, woodcraftery a trampy, Praha: Nadace Nika ročník 1992 - 1993
 • KOŽÍŠEK, F., Nejsnílkovatější snílek, In Gymnasion, březen 2010, dostupné na internetu: http://www.gymnasion.org/archive/article/nejsnilkovatejsi-snilek-0
  (pzn. redakce: též dostupné na woodcraft.cz/index.php?right=historie_clanky&cl=biminigi_seifert)
 • KOŽÍŠEK, F. Woodcraft ve světě dnes, In. Bizoní vítr 2/1990, Praha: Liga lesní moudrosti, s.8

internetové zdroje:


předchozí předchozí kapitola | následující kapitola pokračování | Zpět na obsah
Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1; e-mail: ustredi(zavináč)woodcraft(tečka)cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net