Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

předchozí kapitola | Zpět na obsah

Příloha č. 2

  1. Třídíte odpad? Zaškrtněte jednu odpověď.
    ano samozřejmě
    ano částečně (ne na dovolené, pouze pet lahve atd..)
    ne, považuji to za zbytečnost
  2. Co děláte ve své domácnosti pro udržitelný rozvoj? Můžete zaškrtnout více možností.
    třídíme odpad
    šetříme energií a vodou
    používáme ekologickou drogerii
    využíváme ekologičtější dopravu (vlak, metro, kolo...)
    jiné, co?
  3. Jak většinou dopravujete (nebo se samy dopravují) děti do školy? (jedna možnost)
    autem
    hromadnou dopravou
    jinak (pěšky, na kole, na koloběžce...)
  4. Navštěvujete s dětmi přírodovědná muzea? (jedna možnost)
    ano pravidelně
    občas
    zřídkakdy
    nikdy
  5. Sledujete přírodovědné pořady v TV, v rádiu, na internetu…? (jedna možnost)
    ne
    ano, jaké?
  6. Navštěvujete s dětmi vzdělávací přírodovědné akce? (jedna možnost)
    ne
    ano, jaké?
  7. Odebíráte nějaké periodikum zaměřené na přírodu, ekologii nebo environmentální výchovu? (jedna možnost)
    ne
    ano, jaké?
  8. Děláte něco ve svém zaměstnání pro udržitelný rozvoj (třídíte odpad, zhasínáte, podporujete v ekologickém chování své kolegy příp. zaměstnance…)? (jedna možnost)
    ne
    ano, co?
  9. Mají Vaše děti osvojené návyky spojené s ekologickou domácností? (jedna možnost)
    ano samozřejmě
    pouze na připomenutí
    téměř vůbec
  10. Jak většinou jezdíte do zaměstnání? (jedna možnost)
    autem
    hromadnou dopravou
    jinak (pěšky, na kole, na koloběžce...)
  11. Jaké kroužky navštěvují Vaše děti? (vypište konkrétně)
  12. Očíslujte podle množství stráveného času následující aktivity Vašich dětí. (1 je nejčastěji zastoupená aktivita.)
    četba
    televize, internet, digitální technologie, počítačové hry
    pobyt v přírodě
    sport
    kulturní a umělecké aktivity
    vzdělávací přírodovědné aktivity
    ruční práce (šití, vyřezávání, kreslení …)
    jiné (dopište)
  13. Kolik celých dní (včetně noci) jste v roce 2015 strávili s dětmi venku (pod stanem, na vodě, na putovním táboře…)? (jedna možnost)
    ani jeden
    méně než sedm
    jeden až dva týdny
    dva týdny
    více
  14. Očíslujte následující způsoby trávení dovolené podle Vaší obliby. (1 je nejoblíbenější.)
    u moře
    poznávací zájezd
    tábor v přírodě
    putování (přechod hor…)
    práce na zahradě (chataření a chalupaření)
    doma
    v hotelu
    vodácké aktivity
    sportování (kolo, lyže…)
  15. Kolik knih o přírodě (včetně atlasů a encyklopedií) máte doma v knihovně? (jedna možnost)
    méně než pět
    pět až deset
    deset až dvacet
    více
  16. Domníváte se, že Vaše dítě pobyt v přírodě: (jedna možnost)
    vyloženě děsí
    nevyhledává
    má k němu neutrální vztah
    má rádo
    má velmi rádo
  17. Odhadněte, kolik procent víkendů v roce trávíte se svými dětmi v přírodě?


  18. Popište stručně svými slovy, jakým způsobem vedete své děti k pozitivnímu vztahu k přírodě.předchozí kapitola | Zpět na obsah