Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Woodcrafterský zákon

symbol čtyřnásobného ohně - woodcrafterského zákona

krátké znění:

Čtyři světla, zažehnutá z velkého ústředního ohně, jsou krása, pravda, síla a láska.
 1. Buď čistý, silný a vždy ochraňuj přírodu.
 2. Mluv pravdu, buď pokorný, hraj čistě podle pravidel.
 3. Buď odvážný, mlčenlivý a poslouchej.
 4. Buď laskavý, ochotně pomáhej, žij radostně.

rozšířené znění:

Toto je světlo krásy:
 1. Buď čistý, ty sám i místo, kde žiješ.
 2. Rozuměj svému tělu a měj k němu úctu. Je chrámem ducha.
 3. Buď přítelem všech neškodných tvorů. Chraň stromy a květiny, obzvláště dávej pozor na oheň v lese i ve městě.
Toto je světlo pravdy:
 1. Čestné slovo je svaté.
 2. Hraj poctivě. Falešná hra je totéž co zrada.
 3. Buď pokorný. Uctívej Velkého Ducha a respektuj víru jiných.
Toto je světlo síly:
 1. Buď odvážný. Odvaha patří k nejvznešenějším vlastnostem.
 2. Mlč, dokud hovoří starší, a prokazuj jim úctu i jinak.
 3. Buď poslušný. Poslušnost je základní povinnost na cestě lesní moudrosti.
Toto je světlo lásky:
 1. Buď laskavý. Vykonej aspoň jeden dobrý skutek denně.
 2. Ochotně pomáhej druhým. Konej své povinnosti.
 3. Buď veselý. Raduj se z toho, že žiješ.

plné znění:

Toto je světlo krásy. Vyzařují z něho tyto tři paprsky:
 1. Buď čistý, ty sám i místo, kde žiješ. Není dokonalé krásy bez čistoty těla, duše a jednání. Tělo je posvátným chrámem ducha, uctívej proto své tělo. Čistota prospívá především tobě, pak lidem kolem tebe a ti, kdož zachovávají tento zákon, skutečně slouží své zemi.
 2. Buď silný. Rozuměj svému tělu a měj k němu úctu. Je to chrám ducha, a není-li zdravé, nemůže být silné ani krásné.
 3. Ochraňuj všechny neškodné tvory pro radost, kterou dává jejich krása. Chraň stromy, květiny a obzvlášť dávej pozor na oheň v lese i ve městě.
Toto je světlo pravdy. Vyzařují z něho tyto tři paprsky:
 1. Považuj své čestné slovo za svaté. To je zákon pravdy a pravda je moudrost.
 2. Hraj poctivě, neboť poctivá hra je pravda a falešná hra znamená zradu.
 3. Buď pokorný. Uctívej Velkého Ducha a respektuj víru jiných, neboť nikdo nezná celou pravdu a každý, kdo pokorně věří, má právo na naši úctu.
Toto je světlo síly. Vyzařují z něho tyto tři paprsky:
 1. Buď statečný. Odvaha patří k nejvznešenějším vlastnostem. Strach je u kořene každého zla. Neohroženost znamená sílu.
 2. Mlč, dokud hovoří starší, a prokazuj jim úctu i jinak. V době zkoušky je mlčení těžší než mluvení, ale nakonec bývá silnější.
 3. Buď poslušný. Poslušnost je základní povinnost na cestě lesní moudrosti. Poslušnost znamená sebeovládání a to je jádrem zákona.
Toto je světlo lásky. Vyzařují z něho tyto tři paprsky:
 1. Buď laskavý. Vykonej aspoň jednu nezištnou službu denně - i kdybys měl třeba jen rozšířit štěrbinu v místech, kde vyráží na povrch pramínek.
 2. Ochotně pomáhej. Konej své povinnosti pro povznášející pocit, který dává služba, neboť člověk čerpá ze služby sílu.
 3. Buď veselý. Raduj se z toho, že žiješ - neboť každá rozumná radost, kterou můžeš získat nebo dát, je nezničitelný poklad, který se dvojnásobí pokaždé, když se o něj rozdělíš s jiným člověkem.