Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Archiv » Zprávy
Přihlašovadlo
4 (maximum: 150)4 / 150
Seznam účastníků

Mezinárodní Woodcrafterské setkání online 2024

(aktualizováno 24.11. 2023)
Zpráva » Pozvánka
Bratři a sestry, hledači lesní moudrosti,
8.-9. června 2024 se během víkendu uskuteční Mezinárodní Woodcrafterské setknání - oproti dřívějším rokům online. Setkání by mělo nabídnout zajímavou ukázku všech oblastí, o které se woodcrafteři zajímají, věnují se jim a navzájem se poznat a seznámit s těmi, které ještě neznáme.
 
Woodcrafteři a hledači lesní moudrosti jsou roztroušení po celém světě. Naše snaha je nás spojit a navázat takový kontakt, který prospěje rozvoji naší myšlenky, našeho hnutí.
 
Toto je výzva směřovaná těm, kteří by se chtěli zapojit do plánovavého setkání - prezentací, zamyšlením, ukázkou činnosti etc... Bude to stát za to, vzhledem k vymezenému prostoru vaše zapojení nebude ani moc dlouhé. Zvažte tak své zapojení a zašlete svůj abstrakt, podnět, či nápad - který bude sedět do plánovaných témat programu! Vše podstatné naleznete níže.
 
Pro ty z vás, které setkání zajimá otvírám přihlašovadlo - zapište se, abyste dostávali s blížícím se setkáním čerstvé informace.
 
S modrou oblohou,
Marek Havrlík - Nechodí
Zahraničí LLM
 
Výzva k zapojení!

Zašlete nám svůj nápad, podnět, či abstrakt!

Woodcrafterské mezinárodní setkání 2024

Ernest Thompson Seton inicioval woodcrafterské hnutí roku 1902. Woodcraft se od té doby rozšířil do mnoha zemí a dneškem stále sílí. Připravujeme Mezinárodní Woodcrafterské setkání, které proběhne on-line a to přes platformu Zoom během víkendu 8.-9. června 2024.

Setkání bude následovat Setonovo vlastní woodcrafterské krédo, které shrnul následovně:
Mít co dělat, mít nad čím přemýšlet, užít si čas strávený v lesích, vždy s myšlenkou osobního rozvoje a budování tělesné zdatnosti.

Cíle setkání jsou následující:
1. Vytvořit mezinárodní společenství lidí praktikujících zásady Woodcraftu.
2. Najít nová přátelství a navázat kontakty po celém světě.
3. Sdílet to nejlepší, co Woodcraft přináší.
4. Objevit cesty, kterými posuneme Woodcraft tak, abychom ho zbavili nevhodného přivlastňování (apropriace) ameroindiánské kultury a nahradili tyto praktiky s respektem a pomocí vhledů z kulturních základů každé z organizací.

Zveme všechny zástupce všech skupin, které ctí zásady Woodcraftu, aby se k nám přidali!
 
O události
Přes víkend projdeme několik témat ve čtyřech panelech: Kultura, Tradice, Příroda a Společenství.

Každý panel bude obsahovat dvě hodiny moderovaných online prezentací, diskusí, her a ukázek z činnosti, kde budou předvedeny ty nejnápaditější výstupy na dané téma. Panely se nebudou překrývat, budou se konat v různé časy, aby pokryly co nejvíce časových pásem to bude možné. Mezi panely budou účastníci vyzváni, aby se sdružili v neformálních diskusních v online prostoru, podívali se na další prezentace na stránkách nebo přijali výzvy/úkoly navržené na konci každé relace.
 
Výzva k příspěvkům a abstraktů
Vyzýváme k zaslání abstraktů popisující prezentace, panely, živé diskuse a krátké video prezentace týkající se čtyřech výše zmíněných témat, které jakkoliv zapadají do tematických náplní setkání. Každá relace bude mít jiné zaměření, tudíž existují různé požadavky na formát daných výstupů a prezentací.

Své abstrakty prosím zasílejte do 15. ledna 2024. K tomu využijte a vyplňte přiložený formulář. Následně ho zašlete na uvedenou příslušnou emailovou adresu ve formuláři. Všechny prezentace budou probíhat v angličtině, pokud si ovšem budete přát překlad ve vašem rodném jazyce, můžeme ho nahrát na stránky Woodcrafterského setkání, kde k němu budou mít všichni účastníci přístup.

Do 10. února 2024 se vyjádříme ke všem příspěvkům a abstraktům. Kompletní materiály budeme potřebovat do 30. dubna 2024. Níže najdete další informace popisující obsah jednotlivých témat a detail formátů.
 
Kultura
Tento panel bude pojednávat o tom, jak se Vy, či Vaše uskupení identifikuje v rámci své činnosti dle zásad Woodcraftu. Zvažte, zda by Váš příspěvek odpovídal na otázky typu: Jaká je Vaše woodcrafterská kultura? Jaké symboly, ikony či zvláštní oblečení, pokud nějaké máte, využíváte? Jaké woodcrafterské aktivity (táboření, rukodělné vyrábění atd.) vykonáváte? Kdy, jak často a jakým způsobem tyto činnosti provádíte? Je Vaše uskupení součástí jiného celku? Jak do svojí činnosti zahrnujete mládež a jakým způsobem udržujete její účast?
 
Pro kulturní relaci budou ideální krátká videa ukazující, jak Woodcraft po celém světě vypadá. Očekáváme dynamické, krátké video (max. na 2 minuty), které z ptačí perspektivy ukáže, jak realizujete „lesní moudrost“. Videa by měla být ve standardních formátech (*.mp4, *.mov, *.avi). Z odevzdaných materiálů vytvoříme set různorodých videoklipů na 15 minut, který promítneme v rámci relace. Všechny klipy budou zveřejněny na webové stránce, kde si je účastníci setkání budou moci prohlédnout, kdy budou chtít.
 
Tradice
Další panel se soustředí na historii Vašeho woodcrafterského uskupení. Ctí minulost z pohledu jak skupinového, tak individuálního. Otázky, které byste si mohli v tomto tématu zodpovědět jsou: Jaké jsou kořeny Vaší organizace? Jakým způsobem si uvědomujete, respektujete a ctíte odkaz Ligy lesní moudrosti? Jaké tradice dodržujete, abyste lesní moudrost udržovali? Jaké zkušenosti Vás vedou ke sdílení Woodcraftu s dalšími lidmi?

Pro téma tradice bude nejvhodnější vyprávění inspirativní osobnosti v rámci panelové prezentace, které lze doplnit mediálními vstupy. Čas na zodpovídání dotazů bude vyhrazen podle potřeby.
 
Pro relaci tradice budou ideálními formáty živé vyprávění nebo prezentace ať s technologickými doplňky (*.ppt, *.pptx, *.pdf), které mohou zahrnovat audionahrávky (*.mp3, …) nebo velmi krátká videa (*.mp4, *.mov, *.avi), či bez doplňků.

Příroda
Tento panel se týká samého základu woodcrafterské činnosti – svět přírody. Ono místo, prostředí, které nás formuje a kde se krása skrývá i v nejmenších detailech. Panel o přírodě bude zaměřený na způsob, jakým si Vaše uskupení přírodu užívá, respektuje ji a pečuje o ni. Povedeme dvě diskusní roviny najednou: „Wood“ (les) a „Craft“ (činnost).

„Les“ by měl sledovat prvky, které příroda sama o sobě obsahuje: Flora, fauna a s nimi spojené poznání jejích zástupců; ochranářství/ochrana životního prostředí, enviromentální výchova/vědy, nebo poskytnutí virtuální prohlídky z vašeho bezprostředního okolí, vašich tábořišť, či výprav.

„Činnost“ v sobě obsahuje témata lidských dovedností a schopností, které přispívají ke strávení kvalitního času v přírodě a nijak ji nepoškozují: dovednosti vhodné k přežití v přírodě, rukodělné dovednosti typu šití, pletení, objevování nových míst, horolezectví a přechody pohoří, primitivní vaření a další podobné aktivity.

Nápady, co byste mohli prezentovat:
Jak zapojujete děti, aby se aktivně dozvídaly o tom, co tvoří jejich okolí? Jaké hry v přírodě hrajete? Jak pečujete o přírodu v každodenním pojetí? Do jakých veřejných programů jste zapojeni, nebo jak jinak na nich participujete? Rady a tipy na výlety do přírody, táboření v divočině, vaření na otevřeném ohni, nebo prezentace různých dalších rukodělných dovedností.

Pro panel Přírody hledáme Váš program a hry, které pomáhají objevovat flóry a fauny, vaše okolí (video), návody a videonávody jak něco vyrobit či recepty na uvaření táborového jídla.

Formáty, které jsou vhodné pro tento panel jsou prezentace a návody (*.ppt, *.pptx, *.pdf), obrázky (*.jpg, *.png), případně krátká videa (*.mp4, *.mov, *.avi). Připravíte návod i s instrukcemi, poskytněte dané kroky a pokyny (recept, průvodce, postup v činnosti) tak, aby se daly předat i dalším účastníkům. Prosíme, aby příspěvky nebyly delší jak 15 minut.

Společenství
Tento panel se bude soustředit na to, jak tvoříte a udržujete svá woodcrafterská společenství. Ukažte nám: Jak nabíráte nové členy do svých uskupení? Jak z nich vybíráte vedoucí? Která část vašeho programu podporuje osobní růst?

Jelikož se bude jednat o poslední část celého virtuálního setkání, budeme s vámi chtít prodiskutovat možné cesty budování a následné udržení komunity woodcrafterského hnutí. Která témata vás zajímají? Jak spolu budeme komunikovat? Jak často?

Během registrace vás požádáme, abyste schválili, že vaše prezentace budou dostupné během a po setkání pro všechny účastníky. Případně budou přístupné ke stažení.
Kontakty

Vaše abstrakty a výzvy mohou být zaslány od 1. listopadu 2023 do 15. ledna 2023 skrze formulář https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRMyWOEMAdLUMmC1XskXVyhNGXehMRUQrSa9aA4ejUMfZMCg/viewform nebo emailem, pokud vyplníte informace uvedené níže a to na:

marek.havrlik@seznam.cz pokud žijete v Evropě, na Středním východě, v Africe nebo Asii

nebo

jas@etsetoninstitute.org pokud žijete v Severní Americe, Jižní Americe, na tichomořských ostrovech nebo v Austrálii.
 
Těšíme se na vás!

S modrou oblohou!
Organizační tým mezinárodního woodcrafterského setkání

Otázky zasílejte mailem na marek.havrlik@seznam.cz nebo jas@etsetoninstitute.org
 
Výzva k zaslání abstraktů a návrhů příspěvků
(Poznámka: * označuje povinné informace)
 

DEMOGRAFICKÁ ČÁST

1. *Jméno ___________________________________________________
2. *Příjmení ___________________________________________________
3. *E-mail _______________________________________________________
4. Poštovní adresa:
* Ulice nebo poštovní schránka _______________________________________
*Město_________________________________________________________
*Stát/provincie/kraj/oblast ___________________________________
*Poštovní směrovací číslo __________________________________________________
*Země ______________________________________________________
5. Telefonní číslo (s předvolbami země a oblasti) ______________________
6. Rok narození __________
7. 18 let nebo méně? ____ Ano ne
Pokud ano, rodič, nebo opatrovník, nebo odpovědná dospělá osoba musí vyplnit tento formulář jménem mladistvého.
Jméno rodiče/opatrovníka/zodpovědného dospělého ____________________________________
Jméno rodiče/opatrovníka/zodpovědného dospělého E-mailová adresa ________________________
8. Já jsem a
___Mládežnický příslušník Woodcrafterské organizace nebo podobné organizace.
___Dospělý dobrovolník ve Woodcrafterské organizaci nebo podobné organizaci.
___Člověk se zájmem o historii nebo kulturu Woodcraftu.
___Jiné (prosím upřesněte) ____________________________________________
9. Jste členem Woodcrafterské organizace nebo podobné organizace? ____Ano ne
Pokud ano, jaký je název organizace? ______________________________________________________________________
 
 
ABSTRAKT*
10. Jaký je název vaší prezentace? _______________________________________________
11. Popis vaší prezentace (limit 200 slov) ________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
12. Do které z níže uvedených relací se vaše prezentace hodí? (klikněte na všechny platné možnosti)
____ Tradice
____ Kultura
____ Příroda-Les – témata specifická pro přírodu
____ Příroda-činnost - lidské činnosti jako ruční práce, turistika atd.
____ Společenství
13. Jaký je formát vaší prezentace?
___ Živá řeč
___ Živá diskuse
___ Živá ukázka
___ Nahraná řeč
___ Nahraná ukázka
___ Video prezentace
___ Jiné (prosím upřesněte)
14. Jak dlouhá je vaše prezentace? Vzhledem k omezenému časovému prostoru na konferenci jsou časové úseky krátké. Preferujeme živé prezentace v délce pěti až deseti minut. Pokud máte delší prezentaci, prosíme, abyste zvážili její nahrání. Záznam může být zpřístupněn na webových stránkách k nahlédnutí kdykoli během konference nebo po ní.
____ 5 minut
____ 10 minut
____ 15 minut
____ 20 minut
15. Nabídnete svou prezentaci kromě angličtiny i v jiném jazyce, aby byla dostupná na webu? ___ Ano ne.
Pokud ano, jaké jazyky ____________________________________________________ Je poté vaší povinností poskytnout nahranou prezentaci ve druhém jazyce.
 
Děkujeme za váš zájem o prezentaci na Mezinárodní online woodcrafterském setkání 2024! Začátkem roku 2024 se vám ozveme s informacemi, jak postupovat.
 
Odeslat tento formulář e-mailem na adresu:
marek.havrlik@seznam.cz pokud žijete v Evropě, na Středním východě, v Africe nebo Asii)

nebo

jas@etsetoninstitute.org pokud žijete v Severní Americe, Jižní Americe, na tichomořských ostrovech nebo v Austrálii.
 

Komentáře, diskuze

Doposud nebyl zaznamenán žádný komentář.


Kolik je sedm krát osm ? (ochrana proti nevyžádanému příspěvku)

Nový příspěvek
Jméno:*
Email:
WWW:
Odpovědět:
Příspěvek:*
* Povinná položka
Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Správce těchto stránek nemůže ovlivnit jejich obsah a nenese za něj zodpovědnost. Vyhrazuje si však právo je odstranit.
Nepřijatelné jsou zejména urážky, vulgarismy, rasismus, neplacená reklama a příspěvky nesouvisející s příslušným tématem.
Pokud s něčím nesouhlasíte, uveďte důvod a přidejte argumenty. Jinak je váš názor k ničemu a nemá tu co dělat.

Seznam přihlášených účastníků

Přihlášen Počet Poznámka
Markéta Wetzlerová Nagiwašté1Trilobit
Martin Kupka Logan1
Ondřej Červenka - Červenka 1
Marek Havrlík Nechodí1Org. za ČR LLM
celkem:4