Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Archiv » Zprávy

Polsko 2023

(aktualizováno 9.5. 2023)
Zpráva » Informace
Polsko a lesní moudrost 2023
Liga lesní moudrosti se účastnila dvou akcí, které se konaly v zahraničí - v sousedním Polsku. Jelikož se jedná o události významné, komunikujeme je na několika platformách. Příspěvky už jsou k vidění na ligových sociálních sítích, jedna zpráva je od Kenyho na Wiki a přibude ještě jedna na BSWW. Na stránkách příštího čísla časopisu Woodcraft naleznete ještě jeden komentář očima účastníků. Odkaz na fotky je přiložen níže.

Ještě předtím, proč jsme se vůbec na obou akcích vyskytli? Je to díky tomu, že jsme se ve složení Tomáš Sadílek (Chlup, Náčelník LLM), Tibor Parák (Wičákha, Ohnivec LLM), Marek Havrlík (Nechodí, Místonáčelník LLM) a Aleš Kapica (Keny Otter, dlouholetý přítel polského woodcraftu a správce woodcraft wiki) setkali 15.1. se zástupci polského WROPu v Ostravě (Velká Rada Orlích Per), který tehdy zastupoval Karol Stryjeńsky (Sekretář WROPu) a Robert Bokacki (Szumiący Dąb). WROP byl ustanoven na podzim roku 2022 a jeho členi měli zájem přijet do Olomouce na SZ. Kvůli zkušenostem s průběhem SZ jsme je nakonec nepozvali, jelikož času bylo ve výsledku
málo a nedostalo by se jim prostoru, který by zasluhovali.
Nicméně v lednu to bylo srdečné setkání, při kterém jsme právě obdrželi pozvání na obě akce (Konferenci o výchově v duchu woodcraftu/skautingu v přírodě a Sněm polských woodcrafterů) - viz níže.

Příspěvek je psán pohledem Marka Havrlíka.

Co se tedy událo?
22. 4.2023
Konference pořádaná polskou skautskou skupinou Uroczysko Konstancin v místě jejich působení, v tamním kulturním domě. Tuto skupinu právě vede Robert Bokacki a domovskou oblastí jim je Konstancin-Jeziorna. Krásné městečko na jih od Varšavy, které trochu připomíná naše Říčany u Prahy. Cesta je celkem příjemná, současné dálnice v Polsku jsou ve vynikající kvalitě, takže jsme na místě byli poměrně rychle (vzhledem ke vzdálenosti). Za LLM se účastnili vedoucí výpravy Marek Havrlík - Nechodí, Kamila Lunerová - Maqiyemi, Aleš Sedláček - Tokaheya a Aleš Kapica - Keny Otter. Nemohu si vynachválit složení této skupiny, jelikož jsme se výborně doplňovali. Maqiyemi s Tokaheyou byli profesionální jako vždy a podali vskutku přehledný obrázek o naší činnosti, poměrech v práci s mládeží v Čechách a Keny přivezl spoustu starších, i novějších knih souvisejících s woodcraftem, takže celou dobu provázel nadšené polské účastníky světem literatury. Na mne tak už zbylo jen úvodní slovo a mohl jsem navazovat a sbírat kontakty po celý zbytek konference.

Konference
Událost trvala přibližně 6,5 hodiny i s pauzami a nabídla zajímavou paletu příspěvků. Nutno dodat, že konference byla započata rozděláním ohně třením dřev - perfektní výkon tak nabídl Rafal (Gryf), který během několika málo okamžiků zažehl oheň.

Od úvodních slov a prezentaci činnosti pořadatelské skupiny, přes příspěvky zaměřené na program lesní moudrosti a postavení lidského aktéra v přírodě, po náš vstup a prezentaci LLM a byli i další.
Nutno dodat, že v průběhu celého dne byl zajištěn i workshopový program a vždy byla možnost se dobře občerstvit.
Dostali jsme i šanci svézt se v kánoi, vyrobit si něco na památku, rozdělat oheň křesáním a třením, teambuildingové aktivity a improvizační výzvy - prostě, nádherná akce.

Originální plán konference zde:

Conference programme
10.00-10.10 Opening of the conference
hm. Katarzyna Karolak, Regional ZHP Commander for the Capital City and hm. Robert St.
Bokacki "Humming Oak", Commander of the ZHP Troop Uroczysko Konstancin.

10.10-10.40 What is Woodcraft?
9 principles of the forest wisdom movement hm. Robert St. Bokacki "Humming Oak",
commander of the ZHP Uroczysko Konstancin troop, member of the Great Council of Eagle
Feathers.

10.40-11.25 Woodcraft and scouting - similarities and differences
Julie Seton, head of the Seton Institute, USA.

11.25-11.40 break

11.40-12.10 History of the Polish Woodcraft Movement
Dariusz Morsztyn, Commander-in-Chief of HROŚ

12.10-12.40 Forest education - benefits of being raised in the bosom of nature. Theory and
practice - pedagogical and scouting duo: a person from the world of science (under
confirmation) and phm. Sylwia Kozak.


12.40-13.30 lunch break

13.30-14.30 How does Woodcraft work?
Kamila Lunerova "Maqiyemi", former head of the League of Forest Wisdom and Marek
Havrlik "Nechodi", Foreign Commissioner of the League of Forest Wisdom, Aleš Sedláček -
Tokaheya: Former chief of the Woodcraft League of the Czech Republic 1999-
2007; member of Walden tribe, president of Czech Council of Children and Youth. Vicechairman Council of the Government for NGOs. Czech Republic.

(Já jsem měl jen krátký úvod na začátek našeho bloku, který jsem přeměnil v lehký důraz na vzájemnou komunikaci, porozumění a že vlastní identita, vlastní cesta, je ve woodcraftu vždy vítána. Bylo tak činěno záměrně, jelikož jsem tím chtěl přispět k dobrému startu formování woodcrafterské organizace v Polsku. Na začátku jsme předali do rukou organizátora konference Roberta a jeho organizace, jednu fotokroniku woodcrafterského hnutí, která vyšla minulý rok.

Maqiyemi měla prezentaci o činnosti ligy. Od naší organizační struktury, přes tradice, co děláme a co jsme dělali v minulosti. Nabídla tak ucelenou představu o tom - Kdo jsme, co jsme, jaká je naše cesta a jak ji naplňujeme.
 
Tokaheya ve svém příspěvku představil práci s mládeží v Česku, naší roli v této činnosti, důležitá témata a závěrem rozdíly a podobnosti mezi námi a skauty. V relativně krátké prezentaci tak doplnil obrázek, který nastínila Maqiyemi, do širšího rámce.)

14.30-15:10 In nature, that is how? phm. Krzysztof Skorko

15.10-15.30 Feats in Uroczysko Konstancin. How to use the eagle feather system to work with
staff?

hm. Kama Bokacka, head of the Oak Leaves Council in Uroczysko Konstancin, deputy
troop commander.

15.30-16.15 Three steps to Woodcraft that you can take (workshop)
hm. Elżbieta Olczak, head of the "Ventus" Educational Staff Team at Uroczysko Konstancin
16.15-16.30 Summary and end of the conference. hm. Robert St. Bokacki "Humming Oak",
Commander of the ZHP Troop Uroczysko Konstancin 
 
Večer po konferenci proběhlo ještě promítání filmu o jednom z otců zakladatelů polského harcezstva - Andrzeji Małkowski. Doufám, že by časem mohl být záznam z konference na internetu, zatím jsme se nedostali k jeho zpracování. Velký dík patří ještě paní Magdě Domaradzke, která naprosto perfektně tlumočila polské příspěvky do češtiny a naše následně do polštiny - velké Wašté! Po celou dobu o nás bylo postaráno a já jen doufám, že budeme moci tak vřelé zacházení jednou oplatit u nás, na nějaké ligové akci.
 
 
Sněmovní víkend
28. 4-1. 5.2023
Co si budeme povídat, jet na otočku do Gdaňsku ("na otočku do Gdaňsku" vymyslel bratr Chirurg), bylo náročné. Jeli jsme ve třech autech, přičemž musím ocenit všechny zúčastněné, kteří cestu podstoupili - děkuji vám a Wašté! 
Za LLM přijeli: Tomáš Sadílek - Chlup (Náčelník LLM), Marek Havrlík - Nechodí (místonáčelník LLM), Petr Vilhelm - Willy (Náčelník ÚROP), Jan Hladík - Chirurg (Náčelník kmenu Strážci údolí; a za ohnivecké společenství), Pavel Spálený - Yučikala (ÚROP, webmaster woodcraft.cz), Robert Sadílek - Wazi (kmen Stopaři), Hana Dzuriková - Toko (kmen Stopaři), Jindřiška Trunečková - Vážka (kmen Bobrů) a Aleš Kapica - Keny Otter (společenství Velká rodina, správce thewoodcraft.org).
Děkuji tak na tomto místě našim účastníkům: Náčelníkovi, který dodal svoji přítomností, slovy a činy, celé naší výpravě punc oficiální delegace, ale velmi vřelé. Chirurg naopak celou dobu krásně fotil a hlavně - reprezentoval ohnivecké společenství, za které spojil sněmovní oheň v Polsku s dalšími po celém světě. Willymu a Yučimu, kteří podstoupil cestu v nevyšším presu a s nejmenším možným odpočinkem. Willy usedl v čele sněmu a přinesl mu to, co mohl jen on. Za ÚROP byli nápomocni a autoritou na polské ropce před sněmem. Yuči ještě přivezl od Perryho poslané kopí, byl oporou nejen přes samotný sněm a také fotil. Keny lámal celou doby jakoukoliv jazykovou bariéru a byl vždy po ruce pro nespočet dotazů, přicházejících ze strany polských woodcrafterů. Stopařům - Wazimu a Toko, kteří vyjeli na velké dobrodružství, přes sněmovní den nás reprezentoval i v různých hrách proti polské omladině a svým humorem učinili tuto výpravu naprosto jedinečnou. A rád bych na závěr poděkoval Vážce, která mi je vždy velkou oporou.
 

Pro polské woodcraftery to mělo velký význam, že jsme za nimi přijeli a strávili společný víkend.

Jinak se událost nesla v malebném duchu poklidného táboření v krásné přírodě Polského severu. Krásné chvíle na člověka čekaly po celé 4 dny - pozorování početného ptactva v okolí Jeziora Ruda voda, poblíž obce Morag. Obecně nejen ptactvo, ale i hmyz, stromy a rostliny... prostě flóra a fauna byla zastoupena v pomalu nedotčeném duchu. O tom si u nás můžeme mnohdy nechat zdát.  Možnost vyplout s kanoi a hřát se na sluníčku, příležitost si i něco vyrobit jako součást programu sněmovních dnů, či si popovídat s některým z polských woodcrafterů. Chladnější rána vždy vyvážil smích, který se nesl od společného ohniště. I přes menší počet zúčastněných za polskou stranu zas nabídly pestrou skladbu - byly zde lidé ze Štětína, Wroclavy, Varšavy... prostě z celého Polska.
 
V sobotu jsme postavili týpí a i přes trochu únavy nahrubo opořízovali suky z nedávno pořízených tyčí. Trvalo to kus dne, ale navečer jsme měli týpí jako domov. Nutno přiznat, že poblíž jezera bylo opravdu chladno.
 
 
Sněmovní den
30. 4. nastal sněmovní den a tak se všichni tábořící woodcrafteři dostali do víru příprav. Bylo vybráno sněmoviště, připravovalo se dřevo, pagoda, trojnohy na vlajky woodcraftu z obou zemí. S woodcrafterskou zručností nakonec polští woodcrafteři s trochou naší pomoci vše připravili.
 
Proběhla Ropka, kterou vedl Karol a Adam z Polského WROPu a na případné dotazy a ku pomoci zde byl náš ÚROP - reprezentovaný Willym a Yučim. Por případné nedorozumění byl k ruce Keny, který tlumočil dotazy i odpovědi. Byla uznána OP získaná podle svitku vydaného v Polsku z roku 2009 a zodpovězno bylo mnoho dotazů týkajících se OP a vedení ropek.
 
Před sněmem proběhla společná fotka a vyrazili jsme na sněm za zpěvu sněmovní svolávací písně. Místo bylo magické. Paprsky zapadajícího slunce dopadaly na hladinu vodní hladiny vedle sněmoviště a mezi stromy pak po zapálení ohně velkého ducha pobíhaly stíny.

Sněm byl veden Karolem, jakožto sekretářem WROPu. Jiskru sněmovního ohně zažehl Adam - Pyton a dále ji rozfoukal Rafal - Gryf v silný sněmovní oheň.

Na sněmu jsme předali malý dar do začátku, tedy krabičku na uhlíky Spojení (uhlíky, které prošly velkou částí našich i amerických sněmovních ohňů) a zbrusu nové sněmovní plátno se symbolem čtyřnásobného ohně. Woodcrafterské hnutí v Polsku je tak nyní součástí mnoha dalších sněmovních ohňů po světě a čtyčnásobný zákon s nimi bude i na vnitřních sněmech.

Byla uznána OP, mimořádná OP a uděleny 4 tituly Sagamor. Pro některé to byl první sněm a tak musím říct, že i přes tento fakt, to mělo krásnou atmosféru a byla to vskutku radostná událost.

Na sněmu bylo řečeno několik slov a mimo jiné tak zaznělo:
Poselství Karola za WROP, které zahrnovalo současné plány WROPu a další kroky k upevněné hnutí v Polsku. Náčelníka Chlupa, který vyjádřil postoj LLM, podporu, bratrství a předal sněmovní pláno v naději na vznik Ligy v Polsku. Místonáčelník Marka za LLM zahraničí tlumočil pozdrav od slovenských woodcrafterů a předal pozvánky na sněm LLM Karolovi za WROP a Robertovi za velký výkon v podobě pořádání konference. Willyho za WROP, který vyjádřil naději, nadšení a slovy Mahykana naznačil cestu, která je woodcrafterská. Na závěr Pogodny Jastrzab tlumočil zprávu od jediného polského kmene - Kruhu Černého dubu, která veskrz podpořila iniciativu WROPu.

Po zakončení zazněla první motlitba Omaha a na zakončení dne také večerní píseň.
 
Doufám,
že se potkáme znovu a nebyl to poslední sněm, který se v Polsku udál. WROPu držíme palce a doufám, že přijedou v létě na náš sněm.
 
Část textu zprávy přejata z: https://www.facebook.com/ligalesnimoudrosti
Další zpráva o výpravě je na Wiki: https://www.thewoodcraft.org/wiki/index.php/30.4.2023
Fotky od Yučiho(výběr, větší část pak bude ve fotobance):
 
Ruch života na tábořišti
 
foto
Udílení OP; zleva: dva synové Pogodneho Jestrzaba, Yučikala, (za Yučikalou schovaný Pogodny Jestrzab), Karol (sekretář WROP), Willy a Rafal
 
 
foto
zleva: Rafal, Willy, Karol, Chlup
 
foto
Zleva: Fleri a Julia

 

Komentáře, diskuze

Doposud nebyl zaznamenán žádný komentář.


Kolik je šest krát osm ? (ochrana proti nevyžádanému příspěvku)

Nový příspěvek
Jméno:*
Email:
WWW:
Odpovědět:
Příspěvek:*
* Povinná položka
Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Správce těchto stránek nemůže ovlivnit jejich obsah a nenese za něj zodpovědnost. Vyhrazuje si však právo je odstranit.
Nepřijatelné jsou zejména urážky, vulgarismy, rasismus, neplacená reklama a příspěvky nesouvisející s příslušným tématem.
Pokud s něčím nesouhlasíte, uveďte důvod a přidejte argumenty. Jinak je váš názor k ničemu a nemá tu co dělat.