Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Archiv » Zprávy

Pilotáž poslední publikace projektu OPVK Činy mluví aneb Cesta k odpovědnosti

(aktualizováno 28.7. 2014)
Zpráva » Informace
Hau kola,
 
Letos jsme vstoupili do posledního roku velkého projektu OPVK Činy mluví aneb Cesta k odpovědnosti. Jedná se o partnerský projekt, jehož vedoucím je organizace A-TOM a my jsme jedni z jejich tří partnerů. Ti zbývající jsou YMCA a Duha.
 
V rámci tohoto projektu jsme již vydali publikace Orlí pera a mistrovství pro malé zálesáky a woodcraftery, inovovaný Svitek březové kůry a již je spuštěna webová „hra“ Stoupání na horu na www.stoupaninahoru.cz.
S radostí vám oznamujeme, že poslední z plánovaných publikací – Korálkové činy pro skřítky je již v tiskárně a do konce července 2014 by měla být vytištěna první várka knížek určená pro ověření v praxi.
Pro upřesnění doplňujeme, že se jedná o inovovaný žlutý Zápisník korálkových činů pro Lóži skřítků s řadou nových nebo upravených činů. Knížka může sloužit nejenom jako seznam činů, ale také jako opravdový zápisník nebo deník prožitých dobrodružství – je zde místo na zapisování výletů, výkonů, na nalepení fotek nebo obrázků. Součástí knihy je i několik stránek samolepek s nejznámějšími ptáky, savci, stromy apod., které by měly dětem sloužit jako základní průvodce naší přírodou. Na konci knihy je velká rozkládací mapa ČR, do které si děti mohou zaznamenávat místa táborů a výprav pěšky, na kole či na vodě. Průvodce na stezce lesní moudrosti dětem dělá indián Rychlá veverka, kterého děti znají z časopisu Woodcraft. Vedle řady Machimiových obrázků jsou zde i mnohé ilustrace od Áji Lehké z Okwaha (přírodniny aj.) a od Itawy (výrobky aj.) Děti se mají na co těšit.
Podobně jako u předchozích dvou knížek z OPVK je nutno před finálním tiskem provést ověření v praxi na několika skupinách dětí.
 
Ověření příručky v praxi (tzv. pilotáž) proběhne v 10 skupinách dětí ve věku 4 – 10 let a zde máte šanci i vy.
Kdo se může účastnit?
·         Skupiny budou vybrány z kmenů LLM i z partnerských organizací, podmínkou však je, že zúčastněné děti nesmí navštěvovat školu v Praze a nesmí to být děti zahrnuté do předchozích dvou pilotáží.
·         Skupiny budou tvořeny dvěma dobrovolnými vedoucími (hlavní vedoucí – starší 18 let, druhý vedoucí starší 15 let) a minimálně deseti dětmi (4 – 10 let). Ani hlavní ani dobrovolný vedoucí nesmí být osoby, které již byly zahrnuté do předchozích dvou pilotáží.
Co se od vás očekává?
·         Knihu získáte v počtu cca jeden výtisk na dvě děti (maximálně 10 ks/skupinu), pozorně ji pročtete a s dětmi budete v průběhu tábora, schůzek nebo výprav plnit vybrané korálkové činy. Knihy si po provedení pilotáže můžete ponechat.
·         K dispozici dostanete dotazník, který budete při plnění postupně vyplňovat a tím nám sdělovat vaše připomínky.  
·         Budete muset vést prezenční listinu (formulář dodá kancelář) se jmény a podpisy dětí (každé dítě účastnící se pilotáže bude uvedeno 1x, i kdyby se účastnilo několika schůzek či výprav, podepsaných dětí musí být nejméně 10). Shodný seznam dětí pak od vás budeme potřebovat i v xls souboru.
·         Hlavní vedoucí si bude muset vést pracovní výkaz (formulář dodá kancelář) s uvedením přesných názvů testovaných činů v daném dni.
 
Co za to můžete získat?
·         dobrý pocit, že jste byli nápomocni ověření praktičnosti a účelnosti této publikace,
·         s hlavním vedoucím pilotážní skupiny bude uzavřena Dohoda o provedení práce a získá finanční odměnu ve výši 4 000,- Kč (podléhající 15% zdanění – neplatí u studentů bez jiných brigád), kterou doporučujeme darovat kmeni, který se na pilotování podílel. S druhým vedoucím (dobrovolníkem, tj. bez nároku na honorář) bude sepsána Příkazní smlouva.
Jaké jsou předpokládané termíny?
·         1. 8. 2014(pátek) – uzavření přihlášek k pilotáži (o ne/přijetí k pilotáži vás budeme informovat)
·         3. 8. 2013(neděle) – začátek pilotáže, předání materiálů, podepsání smluv
·         30. 9. 2014(středa) – dodat vyplněné dotazníky do kanceláře
·         Říjen 2014 – zaplacení za provedení pilotáže
·         Listopad 2014 – dotisk příručky (po případných úpravách – dalších 900 ks) a distribuce do dětských skupin.
Pokud se chcete pilotáže zúčastnit, napište na e-mail – ustredi@woodcraft.cz a ve zprávě uveďte:
název kmene
jméno hlavního vedoucího skupiny
jeho adresu, telefon, e-mail
předpokládaný počet dětí ve skupině
zda jste se zúčastnili (nebo účastníte) pilotáže jiné součásti toho projektu (např. hravých
krabic od A-TOM)
 
Děkujeme a těšíme se na případnou spolupráci.
Kancelář LLM
 
foto
 
 
 
 
 
kancelář LLM

Komentáře, diskuze

Doposud nebyl zaznamenán žádný komentář.


Kolik je šest plus sedm ? (ochrana proti nevyžádanému příspěvku)

Nový příspěvek
Jméno:*
Email:
WWW:
Odpovědět:
Příspěvek:*
* Povinná položka
Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Správce těchto stránek nemůže ovlivnit jejich obsah a nenese za něj zodpovědnost. Vyhrazuje si však právo je odstranit.
Nepřijatelné jsou zejména urážky, vulgarismy, rasismus, neplacená reklama a příspěvky nesouvisející s příslušným tématem.
Pokud s něčím nesouhlasíte, uveďte důvod a přidejte argumenty. Jinak je váš názor k ničemu a nemá tu co dělat.