Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Archiv » Zprávy
Přihlašovadlo
4848
Seznam účastníků

Valná hromada LLM 2010 - volební

(aktualizováno 7.10. 2010)
Zpráva » Informace
PROSÍM!
Do přihlašovadla pište všechny potřebné informace, zejména zájem o sobotní oběd, nocleh a doplňkový program.
Ušetříte tím čas sobě i nám. Děkujeme všem, kteří tak činí.
Kancelář LLM
 
Náčelnictvo svolává na sobotu 16.10.2010 od 8:00 Valnou hromadu. Valná hromada se bude konat v Praze v budově Národního informačního centra pro mládež, Na Poříčí 4, Praha 1. Doplňkový program bude začínat v pátek večer a končit bude v neděli odpoledne.
 
Podle Stanov LLM a Vnitřního řádu mají povinnou účast na Valné hromadě zástupci uznaných kmenů LLM (na každých započatých 30 členů 1 zástupce starší 15 let), zástupci samostatných rodů LLM (za každé 3 samostatné rody 1 delegovaný zástupce starší 18 let) a zástupci stráží lesní moudrosti (za každé 3 samostatné rody 1 delegovaný zástupce starší 18 let) a členové náčelnictva LLM. Tyto osoby mají na VH hlasovací právo a jsou svoji případnou neúčast povinny omluvit předem.
 
Zástupci stráží se volí přes Registr OP. Vyzýváme všechny stráže, aby prostřednictvím registru rozhodly, kdo je bude na VH zastupovat.
 
Upozorňujeme, že pro platnost hlasovacího práva musí mít kmeny LLM podle Stanov LLM přidělené IČ a náčelník musí mít složené Náčelnické zkoušky a kmen musí mít zaplacené příspěvky na tento rok.
 
Právo účasti na Valné hromadě dále mají členové kontrolní a revizní komise, členové rozšířeného náčelnictva a rangeři, (v případě volby) členové navrhovaní do volených funkcí a pozvaní hosté (náčelnictvem LLM, případně 1/3 zástupců uznaných kmenů).
 
Účastníky je nutné závazně přihlásit do 9. 10. 2010 a to jedním z níže uvedených způsobů:
 
  1. Dopisem na ústředí LLM.
  2. E-mailem na ustredi@woodcraft.cz
  3. Zapsáním údajů do přihlašovadla na stránkách www.woodcraft.cz
  4. Telefonicky v úředních hodinách (út 16 – 18 hod.) na tel.: 234 621 235
 
Při přihlášení je nutné uvést: jména účastníků (případně alespoň jejich počet za kmen), nároky na nocleh a sobotní oběd, účast na doplňkovém programu a téma do diskuze, pakliže chcete něco dalšího prodiskutovat.
 
Ubytování:
Ubytování z pátku na sobotu a ze soboty na neděli je možné v klubovně Waldenu (cca 10 lidí), Zikova 7, 160 00 Praha 6 nebo v klubovně Kruhu, Praha 6, Starostřešovická 96. Ubytování je na zemi ve vlastních spacácích. Příspěvek na elektřinu – 20,- Kč/osobu a noc. Rychlovarná konvice je k dispozici.
 
Strava:
Sobotní oběd bude zajištěn v restauraci v budově Ymca, který si hradí každý sám, cena za oběd bude cca 100,-. Ostatní jídla si každý zajišťuje individuálně. Občerstvení během VH bude k dispozici (čaj, káva, voda, drobné pochutiny).
 
Vzezření:
Mějte na paměti, že VH je naším nejvyšším zákonodárným orgánem, a proto k jednání přísluší slavnostní oblečení. Pro woodcraftera jest to šerpa poct.
 
 
 
Návrh náčelnictva LLM na kandidáty pro jednotlivé orgány VH:
 
  1. předsedající: Iva Hönigová
  2. zapisovatel: Jitka Doležalová
  3. hlasovací komise: Vlastimil Růžička, Marta Ryšavá, třetího člena doplní VH
 
Návrh programu Valné hromady:
 
8.30     začátek prezence
9:00     zahájení Valné hromady
9:05     zpráva navrženého předsedajícího, zda je VH usnášeníschopná, oznámení počtu hlasů
9:10     volba orgánů VH a zahájení jejich činnosti
9:20     přečtení navrženého programu, jeho doplnění a schválení
9:30     zprávy náčelnictva LLM, kontrolní a revizní komise
11:00   kontrola plnění úkolů uložených Usnesením předcházející VH
11:20  doplnění Stanov a Vnitřního řádu – návrh bude vyvěšen na www.woodcraft.cz k nahlédnutí
11:30   diskuze k volbám – představení kandidátů
12:00   přestávka na oběd
13:30   volby
15:00   přestávka
15:15   diskuse
-          schválení příspěvků na rok 2011
-          kmenové zřízení
-          objekt Břeclav
-          Registr OP
-          konference ke 150. výročí E.T.Setona
-          woodcrafterský dokument
-          časový harmonogram akcí LLM pro další období (aktualizace kalendária)
-          další body budou případně doplněny
18:00   schválení usnesení VH
18:30   závěr VH
 
Program VH bude možno doplnit a změnit na začátku Valné hromady, náměty lze zasílat i předem.
 
Doplňkový program  v budově  NICM, Na Poříčí 4, Praha 1:
 
·         pátek 18 – 21 hodin ÚROP
·         pátek od 19 hodin - Práce s videem, kamera a střih – zajišťuje Martin Svoboda
·         pátek 18 – 22 hodin a neděle 8 – 12 hodin - hospodářské školení
 
 
Akce je pořádána ve spolupráci s NICM, kterému tímto děkujeme za poskytnutí prostor zdarma.
 
Těšíme se na setkání a přejeme modrou oblohu nad hlavou i v srdci.
V případě jakýchkoli dotazů jsme k dispozici.
 
Za náčelnictvo LLM
 
 
Katka Faůová – Trnka
náčelnice
Markéta Řezáčová - Marka (marka(zavináč)woodcraft(tečka)cz)

Komentáře, diskuze

Doposud nebyl zaznamenán žádný komentář.


Kolik je pět plus jedna ? (ochrana proti nevyžádanému příspěvku)

Nový příspěvek
Jméno:*
Email:
WWW:
Odpovědět:
Příspěvek:*
* Povinná položka
Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Správce těchto stránek nemůže ovlivnit jejich obsah a nenese za něj zodpovědnost. Vyhrazuje si však právo je odstranit.
Nepřijatelné jsou zejména urážky, vulgarismy, rasismus, neplacená reklama a příspěvky nesouvisející s příslušným tématem.
Pokud s něčím nesouhlasíte, uveďte důvod a přidejte argumenty. Jinak je váš názor k ničemu a nemá tu co dělat.

Seznam přihlášených účastníků

Přihlášen Počet Poznámka
Julie1
Čiko1oběd - so, kurz stříhání videa, ubytování pá-so
Wičanhpi1prosím o oběd
Honza1kurz pro hospodáře
Robin1kratce predstavim staronove Hledace, sobotni obed ocenim
Perry1Severní hvězda
David1přihlašuji se pouze na hospodářské školení
Janek Špinka1sobotni obed
Bijačkila, Šimon1Sobotní oběd uvítám rád
Unčida1práce s videem, střih
Matěj Pinc1
Perník1Prosím o sobotní oběd
Václav Svoboda - Kotlík, Tomáš Sadílek - Chlup2
David1jako host , 1x oběd pokud není pozdě
Yučikala1Wanagi Oyate
Chet a Kobylka44 Bobři, z toho 2 jako hosté, prosím 2x oběd
Jan Merhaut - Mokrouš1
Awačin1sobotní oběd
Sagitta a Kopčem2prosíme oběd
Soaewaah1
Tabi a Wakišaka2pouze sobota prosíme oběd.Děkujeme
Hana Petrdlíková1host
Čiksika1
Mája1prosím sobotní oběd
Tomaš Lúmel- Toby1Pouze za předpokladu, že hlasovací právo za kmen Okwaho bude platné. Problém je v náčelnických zkouškách, které teď probíhají. To musíme ještě vyjasni
Marta Ryšavá1sobota - oběd
Petr Harant - Gu2so - oběd
Kamila1so-oběd
Medvěd2
Škarman1nocleh ne, oběd ne
Čeyanala1sobotní oběd
Blecha2sobotní oběd, bez ubytování
Pat1sobotní oběd
Milan1
Wakanteča2
Ablákela1
\\trnka1sobotní oběd
Jitka Doležalová1za rod M.W. s hlasovacím právem, sobotní oběd, školení hospodářů pouze v pátek,
celkem:48