Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Archiv » Zprávy

Příspěvek na tábor pro pojištěnce VZP

(1.8. 2008 12:27)
Všeobecná zdravotní pojišťovna poskytuje svým pojištěncům mladším 18ti let příspěvek na „tuzemský ozdravný pobyt v minimální délce 1 týden“. Detaily o této nabídce jsou uvedeny dále v článku, nicméně zjednodušeně řečeno: Pokud je dítě a jeho rodiče pojištěncem VZP, stačí aby vyplnili žádost o příspěvek, připojili doklad o zaplacení tábora a do 30 dnů po skončení tábora toto doručili na svou místní pobočku VZP. Na účet či složenkou jim potom bude vyplacen příspěvek 1000,– (nebo cena pobytu, pokud je náhodou nižší než 1000,–)

Parametry programu:

     * Příspěvek je poskytován ve výši do 1 000 Kč.
    
     * Příspěvek je určen dětem ve věku do 17 let + 365 dní. Této věkové hranice může být dosaženo v průběhu celého roku 2008.

     * Přispívá se na tuzemský ozdravný pobyt v délce minimálně 1 týden.

     * Příspěvek je určen dětem – pojištěncům VZP ČR.

     * Příspěvek je poskytován jednorázově jednou v roce na jeden druh pobytu.

     * Příspěvek nelze využít na pobyty, které jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění (např. na pobyty v dětských ozdravovnách nebo dětských odborných léčebnách), nebo k úhradě regulačních poplatků.


Podmínky pro přiznání příspěvku

     * Příspěvek se poskytne po absolvování pobytu, tzn. není vyplácen zálohově.

     * Dítě a oba zákonní zástupci (pokud se nejedná o samoživitele) musí být pojištěnci VZP ČR a zákonný zástupce nepožádal o změnu zdravotní pojišťovny. Poznámka: v případě nového přihlášení klienta k pojištění u VZP ČR je příspěvek vyplacen až v době platného pojištění u VZP ČR.

     * Pojištěnec ani jeho zákonní zástupci nesmí mít u VZP ČR dluh na pojistném nebo na penále.

     * Ozdravný pobyt může být organizovaný odborným nebo profesním sdružením, nebo může jít o pobyt individuální. Příspěvek se poskytuje i na pobyty organizované školami (školky, školy v přírodě, lyžařské kurzy) nebo letní tábory.

     * Dítě se v roce 2008 neúčastnilo a nezúčastní akce Mořský koník nebo jiného ozdravného pobytu dotovaného příspěvkem VZP.


Dokladování

     * Příspěvek je poskytnut na základě žádosti o příspěvek (formulář žádosti je k dispozici na pobočkách VZP nebo na webu VZP).

     * K žádosti o příspěvek se přikládá doklad o zaplacení ozdravného pobytu.

     * Doklad o zaplacení musí být prokazatelně spojen s pojištěncem a ozdravným nebo zotavovacím pobytem, na který je příspěvek poskytován. Na dokladu musí být uvedena délka ozdravného pobytu – den jeho zahájení a ukončení.

     * Akceptovatelným dokladem o zaplacení je:

          o příjmový pokladní doklad při platbě v hotovosti, nebo
          o samopropisovací kopie příjmového pokladního dokladu, nebo
          o stvrzenka o převzetí částky zdravotnickým zařízením, nebo
          o výpis z registrační pokladny.

     * Doklad o zaplacení musí obsahovat: o název organizace, která doklad vystavila, o datum vystavení dokladu, o účel platby, o zaplacenou částku Kč.
  
     * K prověření totožnosti pojištěnce je nutné předložit:

         o průkaz pojištěnce VZP ČR – žadatele o příspěvek (případně potvrzený Evidenční list VZP),
         o občanský průkaz nebo pas žadatele o příspěvek,
         o průkaz pojištěnce VZP – dítěte (případně potvrzený Evidenční list VZP).

     * Příspěvek je poskytován zpravidla bezhotovostně na bankovní účet žadatele nebo poštovní poukázkou na udanou adresu do vlastních rukou zákonného zástupce.

     * Žádost o příspěvek může žadatel podat na jakémkoliv klientském místě VZP ČR. Seznam územních pracovišť VZP ČR a jejich úřadoven včetně kontaktů a úředních hodin je k dispozici pod heslem Pobočky na liště v horní části hlavní webové stránky.

     * Žádost o příspěvek a ostatní doklady je vhodné podat na pobočku VZP ČR v co nejkratší době bez zbytečného odkladu, zpravidla do 30 dnů po skončení ozdravného pobytu. Poznámka: vzhledem k nezbytným administrativním úkonům nelze vyřídit věc příspěvků elektronicky.


Komentáře, diskuze

12.9. 2008 14:27
Aneta Faltusová
Chci se zeptat, jestli je nutno dodržet dobu 3O dnů od skončení pobytu do nahlášení žádosti o příspěvek,např. dítě skončilo pobyt 5.8.2oo8, můžu ještě požádat o příspěvek? Děkuji
22.9. 2008 15:07
Max
Lepší bude se zeptat přímo na pobočce pojišťovny, ne?!

Kolik je čtyři plus sedm ? (ochrana proti nevyžádanému příspěvku)

Nový příspěvek
Jméno:*
Email:
WWW:
Odpovědět:
Příspěvek:*
* Povinná položka
Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Správce těchto stránek nemůže ovlivnit jejich obsah a nenese za něj zodpovědnost. Vyhrazuje si však právo je odstranit.
Nepřijatelné jsou zejména urážky, vulgarismy, rasismus, neplacená reklama a příspěvky nesouvisející s příslušným tématem.
Pokud s něčím nesouhlasíte, uveďte důvod a přidejte argumenty. Jinak je váš názor k ničemu a nemá tu co dělat.