Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

srpen 2023: Mému nejstaršímu synovi

Chtěl jsem ti vyprávět,
můj synu,
v hněvu
nad tou zdánlivou
lhostejností,
o cizotě
mezi námi.
Chtěl jsem ti vyprávět
například
o své válce.
o svém hladu,
o své chudobě,
jak jsem byl ubohý,
jak jsem si nevěděl rady.
Chtěl jsem ti
předhazovat
tvou neznalost,
tvůj klid,
tvou sytost,
tvůj blahobyt.
To také.
A zatímco jsem už
řečnil,
zraňoval tě
vzpomínkami,
pochopil jsem,
že ti nepřináším nic
než nenávist a strach,
závist a úzkost,
zbabělost a vraždu.
Mé vzpomínky
nejsou jako tvé.
Jak ti mám vysvětlit
to, co nechápeš?
Tak se bavíme
o věcech,
které známe.
Jen si však přeji
tajně,
synu, abys ty
svému synu
nemusel zamlčovat
své vzpomínky.
Abys jednou mohl prostě říci:
Dělej to tak
jako já,
pokus se
bojovat,
žít,
milovat
jako já,
synu.
Peter Blesser – Příběhy k zamyšlení II. (https://wiki.rovernet.cz/)