Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

leden 2023: Otec se ptá syna

Otec se ptá syna:
"Proč stále utíkáš do lesa?"
"Hledám Boha.", odpovídá chlapec.
"Ale cožpak Bůh není všude?"
"Ano, otče."
"A cožpak není všude stejný?"
"Ano..., ale já nejsem všude stejný."
Pavel Hošek - Chasidské příběhy