Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

prosinec 2022: Šťastný člověk

V daleké zemi žil král, který byl těžce nemocen. Jednoho dne přikázal svým dětem, aby po celém světě hledaly šťastného člověka. Když ho najdou, pak si mají vzít jeho košili, protože jen ta může nemocného krále uzdravit.

Vydaly se tedy na cestu a dlouho chodily po světě, ale žádného šťastného člověka nenašly. Vracely se zpět domů, když náhle spatřily v dáli světlo. Okamžitě se za ním vydaly. Když přišly blíže, nalezly člověka, který seděl zcela sám pod širým nebem. Tiše se tam posadily a uslyšely, jak řekl: "Bohudík jsem krásně strávil také ten dnešní den. Jsem tím nej šťastnějším člověkem. Bohu budiž dík za to, jak jsem šťastný!"

"Když jsi tak šťastný, pak nám dej svou košili, abychom ji přinesly otci a on bude zdráv." To mu řekly. On však pravil: "Nemám žádnou."

  • pravé štěstí nezávisí na materiální stránce
  • šťastní lidé šíří světlo v temnotách
  • štěstí spočívá v člověku, nedá se vyměnit jako košile.
Peter Blesser – Příběhy k zamyšlení II. (https://wiki.rovernet.cz/)