Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

říjen 2022: Proč?

Proč pohasla lampa?
Držel jsem před ní
svůj plášť,
abych ji chránil
před větrem.
Proto uhasla lampa.
Proč uvadla květina?
Tiskl jsem ji na své srdce
v úzkostné lásce.
Proto uvadla květina.
Proč vyschl pramen?
Zahradil jsem jej hrází,
aby mi byl
k užitku.
Proto vyschl pramen.
Proč praskla
struna harfy?
Pokoušel jsem se
vyloudil z ní zvuk,
který byl nad její síly.
Proto praskla
struna harfy.

Rabindrcinát Thákur

Peter Blesser – Příběhy k zamyšlení II. (https://wiki.rovernet.cz/)