Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

leden 2022: Nerovní poslové

Orel vyslechl kdysi hodně chvály na slavíka a chtěl mít jistotu, zdaje všechno pravda. Vyslal proto páva a skřivana, aby posoudili jeho peří a tajně naslouchali jeho zpěvu.

Jakmile se vrátili, promluvil páv:

"Pohled na jeho ubohý šat mne tak znechutil, že jsem jeho zpěv vůbec nevyslechl."

Skřivan řekl: "Jeho zpěv mne tak nadchl, že jsem zapomněl posoudit jeho peří."

  • kdo dělá sebe sama měřítkem věcí, stává se slepým vůči ostatním věcem "páv"
  • v každém odhalovat dobré i špatné stránky
  • není nikdo, kdo má pouze špatné či ošklivé stránky
Peter Blesser – Příběhy k zamyšlení II. (https://wiki.rovernet.cz/)