Přihlášení:
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

duben 2021: Nejlepší okamžik

Žil jednou jeden mladý muž, který denně přemítal nad smyslem světa. Především se zabýval myšlenkou, co je v životě nej důležitější, neboť, jak se domníval, mohl by mu význam toho nejdůležitějšího, co se nachází pod povrchem bytí, přiblížit podstatu všech věcí. Když však o tom přemýšlel a pozoroval lidi, nedošel k žádnému výsledku. Aby si vyjasnil své pochybnosti, vyhledal nakonec starého učence žijícího o samotě ve velmi vzdáleném lese.

Mistr se zeptal, co jej k němu přivedlo, a on vypravoval, že hledal to nejcennější, co by člověk měl dělat, aby se přiblížil božství.

"Co jsi dělal na cestě sem?" zeptal se Mistr. Mladý muž se domníval, že mu nerozuměl, a opakoval svou prosbu. Mistr se jej však zeptal znovu.

"Co jsi dělal a cestě sem?"

"Potil jsem se," řekl mladý muž, "protože cesta do výše byla strmá, popadal jsem dech a měl jsem velkou žízeň. Ale snažil jsem se snášet obtíže trpělivě."

"Co jsi ještě dělal?"

"Meditoval jsem, jak to denně dělám. Dnes jsem se ponořil do úvah, že klid mysli může být ctností a zároveň chybou."

"Co jsi ještě dělal?"

"Odnesl jsem jednomu starému muži jeho otep dříví do vesnice. Byla to pro mne zacházka, ale viděl jsem, že ten stařec je příliš slabý."

"Co jsi ještě dělal?"

Mladík zaváhal, pak řekl:

"Sedl jsem si na kámen a hrál si s touto skleněnou kuličkou, kterou mi daroval můj otec, když jsem skončil školu. Promiň mi, že jsem se tím zdržoval."

"Při které činnosti jsi měl pocit největší lehkosti?"

Mladík bezradně pohlédl na starce.

"Odpověz mi prosím na mou otázku," řekl, "přišel jsem k tobě přece s prosbou."

Mistr opakoval, jako by jeho námitku neslyšel:

"Při které činnosti ses cítil nejvolněji?"

"Při hře s kuličkou," řekl mladý muž zahanbeně, "to jsem byl úplně volný a šťastný, nepřemýšlel jsem a neměl jsem žádné starosti."

"To byl nejlepší okamžik toho dne," řekl Mistr, "když ses oddal hře. Hra je úplně lehká a zároveň úplně vážná, proto je blízka božskosti. Dostáváš se pod povrch bytí a zároveň se nad něj pozvedáš."

  • "bezúčelné” jednání je často životně důležité
  • co dává životu smysl
Peter Blesser – Příběhy k zamyšlení II. (https://wiki.rovernet.cz/)